<<
>>

§ 3. Ринкова рівновага та рівноважна ціна

Ринкова рівновага — ситуація на ринку, коли попит (D) і пропозиція (S) знаходяться в стані рівноваги, яка характеризується рівноважною ціною (Ре) і рівноважним обсягом. Тобто обсяг попиту (Qd) дорівнює обсягу пропозиції (QS) за даної рівноважної ціни (Ре) (рис.

13.5).

Qd (P ) = Qs (P ) = a (P.).

Рівноважна ціна — єдина ціна, за якою продається і купується рівноважна кількість товару.

Але стан рівноваги на ринку нестійкий, оскільки зміни ринкового попиту і ринкової пропозиції викликають зміну ринкової рівноваги.

Якщо реальна ринкова ціна (Р1) вище Ре, то об’єм попиту (QD) буде менше об’єму пропозиції (QQ, тобто виникає надлишок товару ( A ОД. Надлишок пропозиції завжди діє у бік пониження ціни, оскільки продавці прагнутимуть уникнути затоварювання.

Ринкова рівновага

Ринкова рівновага

Рис. 13.5. Ринкова рівновага

Щоб уникнути зміни ціни, виробники можуть скоротити пропозицію, що приведе до скорочення обсягу до Qd. Якщо реальна ринкова ціна (P1) виявляється нижче за ціну рівноваги Ре, то обсяг попиту (QD) перевищує обсяг пропозиції QS, виникає дефіцит товару ( Д QD). Дефіцит товару діє у бік підвищення його ціни. В цій ситуації покупці готові заплатити і більш високу ціну за товар. Тиск з боку попиту продовжуватиметься до тих пір, поки не встановиться рівновага, тобто поки дефіцит не стане нульовим ( Д Qd=0).

Закон спадної граничної корисності (послідовне збільшення споживаного блага веде до зниження корисності від нього) пояснює негативний нахил кривої попиту (D). Тобто кожний споживач відповідно до корисності товару, що знижується, купує його більшу кількість тільки за умови зниження ціни.

За допомогою кривої попиту можна визначити виграш (надлишок) споживача — це різниця між максимальною ціною, яку може заплатити споживач за товар (ціна попиту), і реальною (ринкової) ціною даного товару.

Ціна попиту на товар (Р^ визначається граничною корисністю кожної одиниці товару, а ринкова ціна товару — взаємодією попиту (D) і пропозиції (S). В результаті цієї взаємодії товар продається за ринковою ціною (Ре) (рис. 13.6).

Тому споживач виграє, купуючи товар дешевше, ніж він міг за нього заплатити. Цей виграш рівний площі заштрихованого трикутника Р^Ре. Знання граничних витрат (МС) дозволяє визначити виграш виробника. Річ у тому, що мінімальна ціна, по якій фірма може без втрат продавати одиницю продукції, не повинна бути нижчою за граничні витрати (МС) (приріст витрат, пов’язаний з виробництвом кожної подальшої одиниці продукції). Будь-яке перевищення ринкової ціни одиниці продукції над її МС означатиме зростання прибутку фірми. Таким чином, виграш виробника — це величина перевищення ціни реалізації (ринкова ціна) над граничними витратами виробництва. Такий надлишок фірма одержує від кожної одиниці товару, що продається, за ринковою ціною (Ре), що перевищує граничні витрати (МС) виробництва даної одиниці. Таким чином, продаючи об’єм товару (Q,) (при різних МС на кожну одиницю продукції від 0 до QQ по Ре, фірма отримає виграш, рівний заштрихованій площі РеЕР^

Надлишок споживача і виробника

Рис. 13.6. Надлишок споживача і виробника

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Ринкова рівновага та рівноважна ціна:

 1. Глава 11 КОНКУРЕНЦІЯ І РИНКОВА ВЛАДА. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 2. Ринок природних ресурсів та його рівновага
 3. Концепції загальної економічної рівноваги
 4. Економічна рівновага і повна зайнятість
 5. Рівновага попиту і пропозиції
 6. Кейсіанська модель рівноваги: базовий варіант
 7. Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку
 8. Рівновага ринку послуг природних ресурсів
 9. 9. Обмеження споживача: бюджетна лінія та її властивості. Рівновага споживача та зміни у стані рівноваги. Формування ринкового попиту.
 10. 25. Ринок праці: зайнятість і безробіття. Класифікація населення за системою МОП. Попит і пропонування на ринку праці. Рівноважне безробіття.
 11. § 3. Модель макроекономічної рівноваги AS-AD
 12. ГЛОСАРІЙ
 13. Тема 2.2. Механізм функціонування ринку План семінарського заняття
 14. Попит та пропозиція. Механізм досягнення рівноваги.
 15. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ
 16. Розділ 6 ПОВЕДІНКА ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
 17. ГЛОСАРІЙ
 18. Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва як головна загроза їх фінансовій безпеці
 19. Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави
 20. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -