<<
>>

§ 3. Іноземні інвестиції в Україні

Світовий досвід показує, що країни з перехідними економіками неспроможні вийти з економічної кризи без залучення й ефективного використання іноземних інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, а й динамізують інші факторні ринки та ринки товарів і послуг.

Крім того, іноземні інвестиції, як правило, сприяють заходам з макроекономічної стабілізації, дозволяють вирішувати окремі соціальні проблеми трансформаційного порядку.

Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист інвестора від інвестиційного ризику (непередбачених фінансових втрат капіталу і доходів). Фактори, що забезпечують подолання чи зменшення ризиків, формують інвестиційний клімат. До цих факторів відносяться:

 1. Політична воля адміністрації:

а) створення загальних умов до припливу інвестицій;

б) валютне регулювання;

в) досягнення стійкості національної валюти;

г) забезпечення інвестиційного рейтингу.

 1. Правове поле:

а) законодавство в інвестиційній діяльності;

б) регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в) створення земельного законодавства;

г) законодавство про підприємництво.

 1. Інвестиційна активність населення:

а) виконання державної програми приватизації;

б) зміна структури форм власності;

в) мотивація фізичних і юридичних осіб відносно процесів приватизації.

 1. Стан інвестиційного ринку

а) функціонування фондової біржі:

б) стан ринку капіталів та інвестиційних товарів;

в) наявність інфраструктури тендерів.

 1. Статус іноземного інвестора:

а) режим іноземного інвестування;

б) умови реєстрації іноземних інвестицій і підприємств;

в) наявність вільних економічних і офшорних зон;

 1. Стан фінансово-кредитної системи:

а) інвестиційна діяльність банків, її рівень;

б) діяльність банків як інвесторів;

в) рівень розвитку і функціонування парабанківської системи.

 1. Рівень розвитку продуктивних сил:

а) структура виробничого потенціалу;

б) інвестиційна привабливість регіонів і галузей;

в) інвестиційна діяльність міжгалузевих корпорацій.

 1. Рівень розвитку інвестиційної сфери:

а)              рівень розвитку будівельного комплексу;

б) система матеріально-технічного забезпечення інвестицій;

в) умови комплектування галузі вітчизняним та імпортним обладнанням.

У 2007 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 8710,6 млн дол. США прямих інвестицій, у т.ч. з країн СНД — 632,9 млн дол. (7,3% до загального обсягу), з інших країн світу — 8077,7 млн дол. (92,7%). У той же час нерезидентами вилучено капіталу на 1178,5 млн дол.

Інвестиції надійшли зі 123 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр — 5941,8 млн дол., Німеччина — 5917,9 млн дол., Нідерланди — 2511,2 млн дол., Австрія — 2075,2 млн дол., Сполучене Королівство — 1968,8 млн дол., Російська Федерація — 1462,2 млн дол., Сполучені Штати Америки — 1436,8 млн дол., Франція — 1046,2 млн дол., Віргінські острови, Британські — 1045,7 млн дол. та Швеція —

 1. млн дол.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості — 8138,0 млн дол. (27,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), у т.ч. переробної — 6941,0 млн дол. та добувної — 1059,5 млн дол. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів — 1685,6 млн дол., у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 1564,0 млн дол., машинобудування —

 1. млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість — 838,8 млн дол.

У фінансових установах акумульовано 4793,9 млн дол. (16,3%) прямих інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку — 3056,4 млн дол.

(10,4%) та в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, —
 1. млн дол. (8,6%).

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 січня 2008 р. становила 4001,6 млн дол. Найбільше їх надійшло з Кіпру —

 1. млн дол., Нідерландів — 577,5 млн дол., Франції — 434,9 млн дол., Німеччини — 340,2 млн дол., Польщі — 211,8 млн дол., Російської Федерації — 209,0 млн дол., Сполучених Штатів Америки — 206,8 млн дол. та Сполученого Королівства — 160,3 млн дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, включаючи позичковий капітал, на 1 січня 2008 р. становив 33491,0 млн. дол.

У 2007 році з України в економіку інших країн світу спрямовано суттєві обсяги прямих інвестицій — 6006,6 млн дол. Понад 90% обсягу інвестовано у вигляді цінних паперів. Майже 89% прямих інвестицій здійснено підприємствами, що зареєстровані за видом економічної діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям».

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2008 р. склав 6196,1 млн дол., у т.ч. у країни СНД — 220,2 млн дол. (3,5% до загального обсягу), в інші країни світу — 5975,9 млн дол. (96,5%). Прямі інвестиції з України здійснено у 52 країни світу, переважна їх частка спрямована до Кіпру. Сума кредитів та позик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на 1 січня 2008 р. становила 123,4 млн дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку інших країн світу, включаючи позичковий капітал, склав 6319,5 млн дол. США.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 3. Іноземні інвестиції в Україні:

 1. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб.
 2. Операції за рахунками юридичних осіб в іноземній валюті
 3. 1. Сутність і класифікація інвестицій
 4. Уповноважений працівник банку
 5. Операції за рахунками юридичних осіб в іноземній валюті
 6. Операції за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
 7. Україна і світове господарство
 8. § 3. Іноземні інвестиції в Україні
 9. § 4. Умови переходу України до соціального ринкового господарства
 10. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство
 11. Тема 12. Україна у світовому фінансовому ринку
 12. 2. Головні етапи становлення фінансової політики України
 13. 2.2. Сучасні інструменти та механізми грошово-кредитної політики Національного банку України
 14. Економічна сутність і класифікація інвестицій
 15. Правила переказу іноземної валюти за межі України
 16. 68. Яка з установ групи Світового банку створена для стимулювання прямих іноземних інвестицій у країни, що розвиваються, страхуючи їхвід комерційних ризиків?
 17. § 1. Загальні положення визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні
 18. І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 19. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
 20. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -