<<
>>

Операції за рахунками юридичних осіб в іноземній валюті

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб\'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України у безготівковій та готівковій іноземній валюті, для проведення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю- продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій у нашу державу, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку України на здійснення валютних операцій.

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно- правовими актами Національного банку України, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території нашої держави;

за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім\'я власника рахунка в порядку, встановленому законодавством України;

за платіжними документами на ім\'я власника рахунка, ввезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в\'їзду в Україну;

перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики;

перераховані з-за кордону нерезидентами як повернення позик в іноземній валюті, які отримані від резидентів, а також які були розміщені резидентами на вклади (депозити) за кордоном;

повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам-суб\'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж продукції, робіт, послуг;

перераховані з рахунка резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунка на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж продукції, робіт, послуг нерезиденту, в сумі валютної виручки від такого продажу, яка надійшла від нерезидента;

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, які надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їхні представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;

перераховані як благодійний внесок юридичними особами- нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);

перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об\'єктів промислової власності і підтвердження їхньої чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів;

перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям- резидентам за справами, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їхньою статутною діяльністю і ліцензією на відповідну діяльність;

перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до законодавства України;

перераховані як благодійний внесок юридичною особою- резидентом за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

інші надходження на користь резидента-власника рахунка, що не суперечать законодавству України;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунка за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України;

перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунка в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога;

перераховані з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунка;

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно- правовими актами Національного банку України, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території нашої держави;

перераховані з рахунка для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи в разі припинення спільної діяльності.

З поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунка здійснюються такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні;

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території нашої держави;

перерахування з рахунка резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів-суб\'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту продукції, робіт, послуг;

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України;

перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за продукцію та послуги у межах потреб, визначених іноземним донором, і відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги;

перерахування з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи- нерезидента за видачу охоронних документів на використання об\'єктів промислової власності і підтвердження їхньої чинності;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи- нерезидента згідно з відповідними зобов\'язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів;

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), які підтверджують потребу в здійсненні зазначених перерахувань;

перерахування за кордон на рахунок юридичної особи- нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків й інших документів, що підтверджують потребу в здійсненні зазначених перерахувань);

перерахування фізичним особам коштів, отриманих адвокатськими компаніями-резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їхньою статутною діяльністю;

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам- резидентам за використання їхніх творів за кордоном;

перерахування за кордон на ім\'я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті;

перерахування за межі нашої держави за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі нашої держави з метою придбання цінних паперів вітчизняних емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України;

перерахування за межі нашої держави за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон, а також на розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном;

перерахування за кордон позики в іноземній валюті за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на переказування за межі нашої держави іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту;

перерахування за межі нашої держави за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України відповідно до законодавства України на перерахування іноземної валюти за межі нашої держави з метою проведення окремих валютних операцій;

перерахування на рахунок для ведення спільної інвестиційної діяльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридичної особи, відкритий в уповноваженому банку України;

перерахування на території нашої держави за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;

продаж валюти уповноваженим банком відповідно до законодавства України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки у гривнях набувачів гуманітарної допомоги;

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України;

перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

перерахування на власний поточний рахунок;

перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком України;

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Операції за рахунками юридичних осіб в іноземній валюті:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -