<<
>>

Операції за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

готівкова валюта;

перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента-власника рахунка облігації зовнішньої державної позики України;

валюта, перерахована з інвестиційного рахунка нерезидента- інвестора;

валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім\'я власника рахунка відповідно до законодавства України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім\'я власника рахунка через уповноважені банки України;

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи- нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари, відшкодування заподіяної шкоди, страхове відшкодування, аліменти;

валюта за іменними платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім\'я власника рахунка;

валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митними органами під час в\'їзду в Україну;

валюта, перерахована власнику рахунка за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами- резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їхніх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства нашої держави;

валюта, перерахована митними органами, яка була прийнята на зберігання відповідно до вимог Інструкції про переміщення валюти;

валюта, одержана у порядку спадкування;

валюта, перерахована за рішенням суду;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунка в іноземній валюті;

валюта, перерахована з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунка в іноземній валюті;

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти;

валюта, одержана власником рахунка від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

валюта, перерахована як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунка для погашення заборгованості за кредитом, позикою (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;

валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунка представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунка операцій з обміну валюти відповідно до нормативно- правових актів Національного банку України з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунку;

валюта, перерахована власнику рахунка за виконане ним зобов\'язання за боржника за договором поруки;

валюта, перерахована з рахунка торговця цінними паперами у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в нашу державу;

валюта, що була раніше помилково (надмірно) перерахована з цього рахунка.

З поточного рахунка в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі нашої держави через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках нашої держави, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти;

перерахування на інвестиційний рахунок нерезидента-інвестора в нашої держави або на його рахунок в іноземному банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення іноземних інвестицій у нашу державу;

виплата готівкою;

виплата платіжними документами;

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

перерахування коштів для здійснення операцій, передбачених відповідною індивідуальною ліцензією або реєстраційним свідоцтвом Національного банку України;

перерахування власником рахунка коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

перерахування коштів для погашення заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті (у тому числі проценти, комісійні, неустойка відповідно до законодавства України);

перерахування власником рахунка кредитору для виконання зобов\'язань за боржника за договором поруки;

обмін валюти за дорученням власника рахунка відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського рахунка з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи;

перерахування за межі України нерезиденту як відшкодування за виконане ним зобов\'язання за гарантією, договором поруки;

повернення помилково (надмірно) отриманих коштів;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою у грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Операції за рахунками фізичних осіб в іноземній валюті:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -