<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Назвіть основні форми капіталу за джерелом його походження, за характером використання, за терміном вкладення, за виконавчими функціями.
 2. Які причини експорту та імпорту прямих інвестицій?
 3. Охарактеризуйте суть портфельних інвестицій.
 4. Які наслідки руху капіталу для країни-експортера?
 5. Які наслідки руху капіталу для країни-імпортера?
 6. Продемонструйте, як можуть бути залучені прямі закордонні інвестиції.
 7. Назвіть фактори, які формують інвестиційний клімат країни.
 8. Покажіть, як і чому держави впливають на рух капіталу.
 9. Як прямі закордонні інвестиції можуть стимулювати торгівлю?
 10. Яка тенденція надходжень іноземних інвестицій в Україну?
 11. Які галузі економіки України є найбільш привабливі для іноземних інвесторів?
 12. Які країни входять у десятку найбільших експортерів капіталу в Україну?

Контрольні тести

 1. Пріоритетні напрямки вивозу капіталу у сучасних умовах:

а) з розвинутих країн у країни, що розвиваються;

б) з розвинутих країн у розвинуті країни;

в) з країн, що розвиваються у країни, що розвиваються;

г) з країн, що розвиваються у розвинуті країни.

 1. Найбільшим експортером капіталу є:

а) США;

б) Німеччина;

в) Великобританія;

г) Японія.

 1. Сприятливий інвестиційний клімат обумовлений:

а) географічним розташуванням країни;

б) кліматичними умовами країни;

в) політичною стабільністю;

г) політичною нестабільністю.

 1. Прямі інвестиції, це:

а) вклад капіталу, коли інвестор зберігає контроль над інвестованим капіталом;

б) вклад капіталу, коли інвестор претендує тільки на чистий доход фірми;

в) правильна відповідь відсутня;

г) перші дві відповіді обидві правильні.

 1. Портфельні інвестиції, це:

а) вклад капіталу, коли інвестор зберігає контроль над виробництвом;

б) вклад капіталу, коли інвестор претендує тільки на чистий доход фірми;

в) правильна відповідь відсутня;

г) перші дві відповіді обидві правильні.

 1. Вивіз капіталу як форма МЕВ виник:

а) разом з розвитком міжнародної торгівлі;

б) лише в другій половині XX ст.;

в) в XV-XVI ст.;

г) в кінці XIX ст.;.

 1. Найбільшими інвесторами в українську економіку є;

а) США;

б) Західна Європа;

в) Росія;

г) Польща.

 1. Вивіз капіталу сприяє:

а) зменшенню безробіття в країні-експортері;

б) розвитку капіталоємких, але не прибуткових галузей в країні-експортері;

в) зростання безробіття в країні-експортері;

г) зростання безробіття в країні-імпортер;

 1. На одного мешканця України прямих закордонних інвестицій припадає:

а) від 100 до 500 дол.;

б) від 500 до 1000 дол.;

в) від 10 до 50 тис. дол.;

г) від 1000 до 1500 дол..

 1. Вивіз капіталу сприяє:

а) зростання безробіття в країні-імпортері;

б) залученню управлінського досвіду країною-імпортером;

в) односторонньому розвитку економіки країни-експортера;

г) всі відповіді правильні.

 1. Найбільш привабливим регіоном України для вкладення іноземного капіталу є:

а) Київ;

б) Київська область;

в) Одеська область;

г) Дніпропетровська область.

 1. 80% прямих зарубіжних інвестицій рухається:

а) між розвинутими країнами;

б) між країнами, що розвиваються;

в) між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;

г) між розвинутими країнами і країнами з перехідною економікою.

 1. Який регіон має найменшу щільність зарубіжних інвестицій:

а) Південна Америка;

б) Східна Європа;

в) Південно-Східна Азія;

г) СНД.

 1. Яка країна вийшла вперед з розміром щорічних прямих зарубіжних капіталовкладень:

а) США;

б) Японія;

в) Великобританія;

г) Німеччина;

 1. До офіційних фінансових ресурсів, що залучаються із-за кордону належать:

а) кредити, що надаються комерційними банками;

б) кредити, що надаються іноземними урядами;

в) кредити різних посередників;

г) всі відповіді правильні.

 1. Що є причиною ввозу капіталу країни-імпортера:

а) бажання обійти жорстке законодавство щодо охорони навколишнього середовища;

б) нестабільна політична ситуація в країні-експортері;

в) бажання використати передовий досвід країн-експортерів;

г) бажання використати дешеву сировину і робочу силу.

 1. Наслідки вивозу капіталу з України:

а) вирішується проблема надлишкового капіталу;

б) зменшується гострота економічної кризи;

в) поглиблюється проблема безробіття;

г) всі відповіді правильні.

 1. При приватизації в Україні іноземні інвестиції:

а) залучаються;

б) не залучаються;

в) заборонені законом;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. Тенденція надходжень іноземних інвестицій в Україну:

а) зростають;

б) падають;

в) залишаються незмінними;

г) правильна відповідь відсутня.

 1. До приватних фінансових ресурсів, що залучаються з-за кордону, належать:

а) кредити, що надаються комерційними банками;

б) кредити, що надаються іноземними урядами;

в) кредити. що надаються центральними банками;

г) всі відповіді правильні.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -