<<
>>

Міжрайонна внутрішня субрегіоналізація

Характерною особливістю сучасних внутрішньорегіональних процесів є створення міжрайонних структур у різних галузях господарства та сферах діяльності. Ці процеси віддзеркалюють нинішній стан соціально-економічних та соціальних реалій країни і регіонів.

I тут маємо надзвичайно гостру проблему - некоординованість процесу.

Міжрайонна субрегіоналізація областей проявляється у дислокації міжрайонних центрів та зон їх впливу (обслуговування) у таких 12-ти галузях і сферах, що відображують різні сторони життєдіяльності регіонів, а саме:

• Центри електрозв\'язку (ЦЕЗ) обласних дирекцій TOB "Укртелеком";

• Центри поштового зв\'язку (ЦПЗ) обласних дирекцій Укра- їнського державного підприємства зв\'язку "Укрпошта";

• Підприємства електричних мереж (ПЕМ) обленерго;

• Управління експлуатації газового господарства (УЕГГ) облгазу;

• Міжрайонні інспекції Державного управління екології та природних ресурсів в областях;

• Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи (MPEB) управління державної автоінспекції УМВС України в областях;

• Міжрайонні (МВПМ), районні (ВПМ) і головні (ГВПМ) відділи управління податкової міліції в областях;

• Об\'єднані (ОДПІ), міжрайонні (МДПІ) і районні (ДПІ) державні податкові інспекції;

• Органи прокуратури в областях;

• Об\'єднані міські (OMBK), міські (MBK) і районні (PBK) військкомати;

• Міжрайонні відділи управлінь Служби безпеки України (УСБУ) в областях;

• Центри виборчих округів і території, яку вони охоплюють.

Аналіз цього питання доводить відсутність єдиної схеми

створення міжрайонних структур та визначення їх центрів.

Основною причиною такого стану є те, що міжрайонні структури створюються та затверджуються центральними органами виконавчої влади “під галузеві потреби” без урахування місцевих особливостей і місцевих потреб населення, що проживає на певній території.

Дислокація міжрайонних центрів та зони обслуговування (впливу) найчастіше не коригуються між собою ані за кількістю

адміністративно-територіальних одиниць, ані за чисельністю населення. Парадоксом є випадки, коли, будучи міжрайонним центром в одних галузях, місто чи селище міського типу одночасно підпадає у підпорядковане становище в інших.

Створення міжрайонних структур знижує статус як райцентрів, у яких їх немає, так і тих райцентрів, де вони дислокуються, оскільки ці структури проявляють незалежність від районних органів влади.

Домінування принципу “галузевої доцільності” в ході міжрайонної структуризації не дає змоги враховувати місцеві потреби, місцеві традиції, географічні особливості. Такий підхід не сприяє концентрації ресурсів для розвитку інфраструктури районних центрів, ускладнює користування послугами для населення та координацію діяльності галузей на районному рівні.

Під час проведення реформи територіального устрою необхідно досягти єдності структури територіального поділу й відповідності їй структури органів галузевого управління та обслуговування на районному рівні.

Для прикладу пропонуємо розглянути схему субрегіоналізації у Вінницькій області (мал. 4.1-4.3). [Довідково: Вінницька область має 27 районів.у

Виборчі округи (нині їх 7)

Нині в області 18 міжрайонних державних податкових інспекцій

Мал. 4.3

Відповідно до положень Генеральної схеми планування території України у Вінницькій області планується утворити тільки 4 райони (мал. 4.4).

Генеральна схема планування території

Упродовж кількох останніх років вивчається питання міжрайонної впутрішньообласної субрегіоналізації Одещини.

Об’єктами досліджень стали 21 господарський об’єкт і сфера їх діяльності, у т. ч.:

• Центри електрозв’язку (ЦЕЗ) Одеської дирекції Відкритого акціонерного товариства „Укртелеком”;

• Центри поштового зв’язку ( ЦП 3 ) Одеської дирекції У країн- ського державного підприємства зв’язку „Укрпошта”;

• Підприємства електричних мереж (ПЕМ) Відкритого акціонерного товариства „Енергопостачальна компанія „Одеса- обленерго”;

• Управління експлуатації газового господарства (УЕГГ) Відкритого акціонерного товариства „Одесагаз”;

• Міжрайонні інспекції Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області;

• Управління зрошувальних систем (УЗС) Одеського обласного виробничого управління водного господарства (обл- водгосп);

• Міжрайонні та міські виконавчі дирекції Одеського обласного фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Одеській області;

• Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації, філії і відділи Державного підприємства “Одеса- стандартметрологія”;

• Філії та підприємства Одеського державного підприємства з племінної справи в тваринництві;

• Державні рибінспекції рибоохорони Одеського басейнового управління “Одесарибвод”;

• Державні лісові господарства (держлісгоспи) Одеського обласного управління лісового господарства;

• Об’єднані міжрайонні (OMPBK), міськрайонні (MPBK), міські (MBK) та районні (PBK) військові комісаріати;

• Об’єднанні (ОДПІ), міжрайонні (МДПІ) тарайонні (РДПІ) державні податкові інспекції Державної податкової адміністрації в Одеській області

• Міжрайонні (МВПМ), районні (РВПМ) та міські (ВПМ)

відділи податкової міліції Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Одеській області;

• Митниці Державної митної служби України;

• Відділи та відділення управлінь Служби безпеки України в Одеській області;

• Міжрайонні, районні та міські прокуратури;

• Міжрайонні відділи кримінально-виконавчої інспекції Управління державного департаменту України з питань виконання покарань;

• Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи (MPEB) Управління державної автоінспекції MBC України в Одеській області;

• Відділи по боротьбі з організованою злочинністю Управління по боротьбі з організованою злочинністю MBC України в Одеській області.

Характерно, що 9 суб’єктів, або 43 %, належать до сфери правоохоронної, військової та контролюючої діяльності.

Аналіз показав відсутність будь-якої системи у створенні міжрайонних структур та визначенні їх центрів. їх продовжують створювати „під галузеві потреби” без урахування місцевих особливостей.

У результаті з 30-ти населених пунктів, які є райцентрами або містами обласного значення, функції міжрайонних центрів виконують 23 населені пункти, у т. ч:

6 міст обласного значення: Білгород-Дністровський, Іллічівськ, Ізмаїл, Котовськ, Одеса, Южне;

9 з 11-ти міст районного значення, які є райцентрами: Ананьїв, Арциз, Балта, Березівка, Біляївка, Болград, Кілія, Роздільна, Tamap- бунари;

8 з 12-ти селищ міського типу, які є райцентрами: Велико- михайлівка, Іванівка, Комінтернівське, Любашівка, Овідіополь, Capama, Фрунзівка, Ширяєве.

He виконують функцій міжрайонних центрів лише сім населених пунктів, які є райцентрами або містами обласного значення:

- одне місто обласного значеннй: ;

- два міста районного значення, які є райцентрами: Кодима, Ренг,

- чотири селища міського типу; Красні Окни, Миколаївка, Саврань, Тарутине.

Разом з тим функції міжрайонних центрів виконують: c. Маяки Біляївського району, смт Суворове Ізмаїльського району, Малиновський, Приморський і Суворовський райони м. Одеси. Усього 28 адміністративно-територіальних одиниць викону-

ють функції міжрайонних центрів (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

M

nop.

Населений пункт Кількість міжрайонних центрів, що розташовані в даному населеному пункті
1 м. Одеса _________________ 2Л_________________
2 м. Котовськ __________________ 18__________________
3 м. Ізмаїл __________________ ИЗ_________________
4 м.
Білгород-Дністровський
__________________ ^6__________________
5 м. Роздільна __________________ 10_________________
6 м. Арциз __________________ 8__________________
7 смт Сарата 8
8 м. Березівка 7
9 м. Біляївка 7
10 м. Балта 6
11 м. Болград 5
12 м. Ананьїв 4
13 смт Любашівка 4
14 смт Ширяєве 4
15 м. Іллічівськ __________________ 3__________________
16 смт Комінтернівське 3
17 м. Южне 3
18 смт Великомихайлівка 2
19 м. Татарбунари 2
20 смт Фрунзівка 2
21 смт Іванівка 1
22 м. Кілія 1
23 смт Овідіополь 1
24 c.
Маяки Біляївського p -ну
1
25 смт Суворове Ізмаїльського p -ну 1
26 Малиновський район м. Одеси 1
27 Приморський район м. Одеси __________________ 1__________________
28 Суворовський район м. Одеси __________________ 1__________________

Перелік районів та міст, які входять до сфери впливу центрів, що розташовані в одному населеному пункті, виглядає так (табл. 4.2):

№ nop. Населений пункт (центр) Кількість районів та міст, які тяжіють до центру
_J_____ м. Одеса __________________ ^8__________________
__ 2____ м. Котовськ __________________ П__________________
_3_____ м. Арциз __________________ 9__________________
4 м. Ізмаїл __________________ 9__________________
__ 5____ м. Білгород-Дністровський __________________ 9__________________
_6____ м. Роздільна __________________ 7__________________
7 смт Ширяєве __________________ 7__________________
8 смт Комінтернівське __________________ 6__________________
9 м. Балта __________________ 5__________________
10 м. Березівка __________________ 5__________________
11 смт Любашівка __________________ 5__________________
12 м. Ананьїв __________________ 4__________________
13 м. Біляївка __________________ 4__________________
14 смт Іванівка __________________ 4__________________
15 c. Маяки Біляївського p -ну __________________ 4__________________
16 смт Фрунзівка __________________ 4__________________
17 м. Южне __________________ 4__________________
18 смт Сарата __________________ 4__________________
19 м. Болград __________________ 3__________________
20 смт Овідіополь 3
21 смт Великомихайлівка __________________ 2__________________
22 м. Іллічівськ __________________ 2__________________
23 м. Кілія __________________ 2__________________
24 Малиновський район м. Одеси _____________ 2_____________
25 Приморський район м. Одеси _____________ 2_____________
26 м. Татарбунари ___________ \'J2_____________
27 Суворовський район м. Одеси _____________ 2____________
28 смт Суворове Ізмаїльського р-ну _____________ 2_____________

Наводимо список (за абетковим принципом) міжрайонних центрів, що розташовані в зазначених населених пунктах:

м. Ананьїв

• Управління експлуатації газового господарства

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Міжрайонний відділ крийінально-виконавчої інспекції

м. Арциз

• Управління експлуатації газового господарства

• Південно- Західна міжрайонна інспекція екології та природних ресурсів

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Філія Одеського державного підприємства з племінної справи у тваринництві

• Об’єднаний міжрайонний військовий комісаріат

• Міжрайонна державна податкова інспекція

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

м. Балта

• Управління експлуатації газового господарства

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Філія Одеського державного підприємства з племінної справи у тваринництві

• Міжрайонна державна податкова інспекція

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

м. Березівка

• Управління експлуатації газового господарства

• Східна міжрайонна інспекція екології та природних ресурсів

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Державне лісове господарство

• Міжрайонна державна податкова інспекція

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

м. Білгород-Дністровський

• Центр електрозв’язку № 1

• Центр поштового зв’язку № 6

• Район електричних мереж

• Дністровська регіональна інспекція екології та природних ресурсів

• Управління зрошувальних систем

• Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Відділ Державного підприємства “Одесастандартметрологія”

• Дністровська державна рибінспекція рибоохорони

• Міськрайонний військовий комісаріат

• Об’єднана державна податкова інспекція

• Міжрайонна митниця

• МіжрайоннийвідділУСБУ

• Міжрайонна прокуратура

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

• Міжрайонний відділ по боротьбі з організованою злочинністю

м. Біляївка

• Дільниця BAT „Одесагаз”

• Район електричних мереж

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Державна податкова інспекція

• Міжрайонна прокуратура

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

м. Болград

• Управління зрошувальних систем

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Міжрайонна державна податкова інспекція

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

смт Великомихайлівка

• Об’єднаний міжрайонний військовий комісаріат

• Державне лісове господарство

смт Іванівка

• Центр електрозв’язку № 2 м. Ізмаїл

• Центр електрозв’язку № 3

• Центр поштового зв’язку № 1

• Підприємство електричних мереж

• Управління експлуатації газового господарства

• Придунайська регіональна інспекція екології та природних ресурсів

• Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Філія Державного підприємства “Одесастандартметрологія”

• Дунайська державна рибінспекція рибоохорони

• Державне лісове господарство

• Міськрайонний військовий комісаріат

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Об’єднана державна податкова інспекція

• Придунайська митниця

• МіжрайоннийвідділУСБУ

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

• Міжрайонний відділ по боротьбі з організованою злочинністю

М. ІЛЛІЧІВСЬК

• Центр електрозв’язку № 4

• Міжрайонний відділ УСБУ

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

м. Кілія

• Усть-Дунайська державна рибінспекція рибоохорони смт Комінтернівське

• Філія Одеського державного підприємства з племінної справи у тваринництві

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

м. Котовськ

• Центр електрозв’язку № 5

• Центр поштового зв’язку № 7

• Управління експлуатації газового господарства

• Підприємство електричних мереж

• Північна регіональна інспекція екології та природних ресурсів

• Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Філія Державного підприємства “Одесастандартметрологія”

• Об’єднаний міжрайонний військовий комісаріат

• Державне лісове господарство

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Об’єднана державна податкова інспекція

• Міжрайонна митниця

• Міжрайонний відділ УСБУ

• Міжрайонна прокуратура

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

• Міжрайонний відділ по боротьбі з організованою злочинністю

смт Любашівка

• Центр електрозв’язку № 6

• Центр поштового зв’язку № 2

• Об’єднаний міжрайонний військовий комісаріат

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

с. Маяки

• Дністровське управління зрошувальних систем

Ф

смт Овідіополь

• Управління експлуатації газового господарства м. Одеса

• Центр поштового зв’язку № 5

• Центр міського електрозв’язку

• BAT „Енергопостачальна компанія „Одесаобленерго”

• Управління експлуатації газового господарства

• Одеський облводгосп

• Центральна регіональна інспекція екології та природних ресурсів

• Регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації

• Одеське державне підприємство з племінної справи у тваринництві

• Центральна морська державна рибінспекція рибоохорони

• Державне лісове господарство

• Чорноморська регіональна митниця

• Управління по боротьбі з організованою злочинністю Малиновський район

Районний військовий комісаріат Суворовський район Районний військовий комісаріат Приморський район

Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції м. Роздільна

• Управління експлуатації газового господарства

• Західна міжрайонна інспекція екології та природних ресурсів

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Міжрайонна державна податкова інспекція

• Міжрайонна митниця

• Міжрайонне відділення УСБУ

• Міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

смт Сарата

• Центр електрозв’язку Jsfe 7

• Центр поштового зв’язку № 3

• Управління зрошувальних систем

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Об’єднаний міжрайонний військовий комісаріат

• Державне лісове господарство

• Міжрайонний відділ податкової міліції

• Державна податкова інспекція

смт Суворове

• Управління зрошувальних систем м. Татарбунари

• Управління експлуатації газового господарства

• Управління зрошувальних систем

смт Фрунзівка

• Міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

смт Ширяєве

• Центр поштового зв’язку № 4

• У правління експлуатації газового господарства ’

• Державне лісове господарство

• Об’єднаний міжрайонний військовий комісаріат

м. Южне

• Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

• МіжрайоннийвідділУСБУ

• Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ ДАІ

Далі наводяться порівняльні таблиці міжрайонних центрів за групами галузей та сферами діяльності (табл. 4.3 - 4.11).

Підприємства електричнихмереж (ПЕМ) ВАТ„Енергопостачалъна компанія „ Одесаобленерго ” Управління експлуатації газового господарства ВАТ„0десагаз”
Райони та міста
Котовське ПЕМ Котовські PEM Котовський Котовський Котовське УЕГГ
м. Котовськ м. Котовськ
PEM — Красноокнянський Красноокнянський
PEM — Колимський Колимський Балтське УЕГГ
PEM — Балтський Балтський________________
PEM — Савранський Савранський
PEM — Любашівський Любашівський Ананьївське

УЕГГ

PEM — Ананьївський Ананьївський
PEM — Ширяївський Ширяївський Ширяївське

УЕГГ

PEM — Фрунзівський Фрунзівський
PEM — Миколаївський Миколаївський Березівське

УЕГГ

BAT „Енергопостачальна компанія „Одесаобленерго” _________________ (м. Одеса)_____________ PEM — Березівський Березівський
PEM — Комінтернівський Комінтернівський
PEM — Великомихайлівський Великомихайлівський Роздільнянське

УЕГГ

PEM — Роздільнянський Роздільнянський
PEM — Іванівський Іванівський районне УЕГГ
PEM — м. Іллічівськ м. Іллічівськ міське УЕГГ
м. Одеса Півн. PEM Суворовський Суворовський м. Одеса Одеське УЕГГ
Центр. PEM Приморський Приморський
Півд. PEM Малиновський Малиновський
Київський Київський__________
PEM - м. Южне__________________________ м. Южне УЕГГ
Біляївські PEM Біляївський Біляївський Біляївська

дільниця

м. Теплодар м. Теплодар
PEM — Овідіопольський Овідіопольський Овідіопольське

УЕГГ

Білгород-Дніст- ровський PEM м.Білгород-

Дністровський

м. Білгород- Дністровський
м.Білгород-

Днісгровський

м. Білгород- Дністровський__
Ізмаїльське ПЕМ Ізмаїльські PEM м. Ізмаїл м. Ізмаїл Ізмаїльське

УЕГГ

Ізмаїльський Ізмаїльський
PEM — Кілійський Кілійський
PEM — Тарутинський Тарутинський Арцизьке УЕГГ
PEM — Арцизький Арцизький
PEM — Саратський Саратський Татарбунарське

УЕГГ

PEM — Татарбунарський T атарбунарський
PEM — Болградський Болградський Болградське

УЕГГ

PEM — Ренійський Ренійський Ренійське УЕГГ
Міжрайонні інспекції Державного управління екології та природних ресурсів

в Одеській області

Управління зрошувальних систем 9 (УЗС) Одеського обласного виробничого управління водного господарства (Одеський облводгосп)
Райони та міста
Північна регіональна інспекція, м. Котовськ м. Котовськ_______________ Біляївський____________ Дністровське УЗС, c. Маяки
Котовський_______________ м. Теплодар____________
Красноокнянський Роздільнянський
Ананьївський_____________ Іванівський_____________
Балтський________________ Балтський______________
Любашівський____________ Любашівський Одеський

облводгосп

Савранський______________ Савранський____________
Колимський______________ Колимський____________
Західна міжрайонна інспекція, м. Роздільна Роздільнянський Ананьївський___________
Ширяївський_____________ Ширяївський
Фрунзівський_____________ Фрунзівський
Великомихай-

лівський

Великомихай-

лівський

Східна міжрайонна інспекція, м. Березівка_____________________ Іванівський_______________ Красноокнянський
Миколаївський____________ Миколаївський
Березівський Березівський
Центральна

регіональна

інспекція

Біляївський_______________ м. Котовськ____________
м. Теплодар Котовський____________
Комінтернівський Комінтернівський
м. Южне м. Южне
м. Одеса Суворовський Суворовський I м. Одеса 1
Приморський Приморський
Малиновський Малиновський
Київський Київський
м. Іллічівськ______________ м. Іллічівськ
Овідіопольський Овідіопольський Овідіопольське УЗС_
Дністровська регіональна інспекція, м. Білгород- Дністровський Білгород-

Дністровський____________

Білгород-

Дністровський

Білгород-

Дністровське

УЗС

м. Білгород- Дністровський__ м. Білгород- Дністровський
T атарбунарський T атарбунарський Татарбунар- ське УЗС
Південно-Західна міжрайонна інспекція, м. Арциз________________ Арцизький_______________ Арцизький
Тарутинський Тарутинський Саратське УЗС
Саратський Саратський
Придунайська регіональна інспекція, м. Ізмаїл Болградський_____________ Болградський___________ Болградське УЗС____
Ренійський_______________ Ренійський_____________
м. Ізмаїл_________________ м. Ізмаїл______________ Суворовське УЗС____
Ізмаїльський______________ Ізмаїльський
Кілійський Кілійський Придунайське

УЗС

Адміністративно-територіальний устрій України

-штятшт

T#aAmjii#* Л 7

Об\'єднані міжрайонні (OMBK), міськрайонні (MPBK)y міські (MBK) та районні (PBK) військові комісаріати____________________________ Державні лісові господарства (ДЛГ) Одеського обласного управління _______ лісового господарства_______
__________ Райони та міста___________
Котовсько-

Красноокнянський

OMBK

м. Котовськ м. Котовськ Котовське ДЛГ
Котовський_________ Котовський
Красноокнянський Красноокнянський
Ананьївський PBK Ананьївський Ананьївський Ананьївське ДЛГ____
Балтський PBK______________ Балтський____________ Балтський____________ Балтське ДЛГ
Кодимський PBK____________ Кодимський__________ Кодимський Кодимське ДЛГ
Любашівсько- Савранський OMBK Савранський__________ Савранський__________ Савранське ДЛГ
Любашівський Любашівський Ширяївське

ДЛГ

Іванівський PBK_____________ Іванівський_________ Іванівський_________
Ширяївсько- Миколаївський OMBK Ширяївський__________ Ширяївський__________
Миколаївський Миколаївський Березівське ДЛГ
Березівський PBK_________ Березівський________ Березівський__________
Великомихайлівсько- Фрунзівський OMBK Великомихай- лівський__ Великомихай- лівський_ Великомихай- лівське ДЛГ
Фрунзівський Фрунзівський
Роздільнянський PBK Роздільнянський Роздільнянський Одеське ДЛГ
Комінтернівський PBK Комінтернівський Комінтернівський
Суворовський PBK м. Южне___________ м. Южне___________
м. Одеса Суворовський м. Одеса
Приморський PBK Приморський
Київський PBK___________ Київський
Малиновський PBK Малиновський
м. Теплодар___________ м. Теплодар___________
Біляївський PBK__________ Біляївський Біляївський
Іллічівський MBK м. Іллічівськ_________ м. Іллічівськ
Овідіопольський PBK Овідіопольський Овідіопольський ■
Білгород-

Дністровський MPBK

Білгород-

Дністровський

Білгород-

Дністровський

м. Білгород- Дністровський м. Білгород- Дністровський
Саратсько- T атарбунарський OMBK____________________ Саратський___________ Саратський___________ Саратське ДЛГ
T атарбунарський Татарбунарський
Арцизько -

Тарутинський OMBK

Арцизький Арцизький____________
Тарутинський Тарутинський
Болградський PBK Болградський Болградський Ізмаїльське

ДЛГ

Кілійський PBK_____________ Ы

Кілійський___________

Кілійський___________
Ренійський PBK_____________ Ренійський Ренійський___________
Ізмаїльський MPBK м. Ізмаїл м. Ізмаїл
Ізмаїльський__________ Ізмаїльський__________

Митниці Державноїмитної служби України Відділи та відділення Управління Служби безпеки України в Одеській області
Райони та міста
Котовська

митниця

м. Котовськ_____________ м. Котовськ_____________ Котовський

міжрайонний

відділ

Котовський_____________ Котовський_____________
Ананьївський___________ Ананьївський___________
Кодимський____________ Кодимський____________
Балтський______________ Балтський______________
Любашівський Любашівський
Савранський____________ Саранський_____________
Красноокнянський Красноокнянський
Фрунзівський___________ Фрунзівський___________
Роздільнянська

митниця

Ширяївський___________ Ширяївський____________
Іванівський_____________ Іванівський_____________ Роздільнянське

міжрайонне

відділення

Біляївський_____________ Біляївський_____________
м. Теплодар____________ м. Теплодар____________
Великомихай- лівський___ Великомихай- лівський___
Роздільнянський Роздільнянський
Одеська

Чорноморська

регіональна

митниця

(Одеська

митниця)

Миколаївський Миколаївський Южненський

міжрайонний

відділ

Комінтернівський Комінтернівський
м. Южне_______________ м. Южне_______________
Березівський____________ Березівський____________
м. Одеса Суворовський Суворовський м. Одеса УСБУ в Одеській області
Приморський Приморський
Малиновський Малиновський
Київський Київський
м. Іллічівськ____________ м. Іллічівськ____________ Іллічівський міжрайонний відділ__
Овідіопольський Овідіопольський .
Білгород-

Дністровська

митниця

Білгород-

Дністровський

Білгород-

Дністровський

Білгород-

Дністровський

міжрайонний

відділ

м.Білгород-

Дністровський

м.Білгород-

Дніетровський

T атарбунарський T атарбунарський
Саратський_____________ Саратський_____________
Тарутинський___________ Тарутинський
Арцизький_____________ Арцизький_____________
Придунайська митниця (м. Ізмаїл) м. Ізмаїл_______________ м. Ізмаїл______________ Відділ у м. Ізмаїлі
Ізмаїльський____________ Ізмаїльський____________
Кілійський_____________ Кілійський_____________
Болградський___________ Болградський___________
Ренійський_____________ Ренійський_____________

Міжрайонні, районні та міські прокуратури Міжрайонні відділи кримінально-виконавчої інспекції Управління державного департаменту України з питань виконання покарань
^

___________________________________ Райони та міста________________________________________

міжрайонна м. Котовськ_____________ м. Котовськ_____________ Котовський відділ
Котовський_____________ Котовський_____________
районна Красноокнянський Красноокнянський
районна Фрунзівський___________ Фрунзівський___________
районна Балтський______________ Балтський______________ Балтський відділ
районна Кодимський_____________ Колимський____________
районна Савранський_____________ Савранський____________
районна Ананьївський____________ Ананьївський____________ Ананьївський відділ
районна Любашівський Любашівський
районна Миколаївський Миколаївський
районна Великомихай- лівський____ Великомихай- лівський____ Роздільнянський

відділ

районна Ширяївський____________ Ширяївський____________
районна Роздільнянський Роздільнянський
районна Іванівський______________ Іванівський_____________ Комінтернівський

відділ

районна Березівський____________ Березівський____________
районна Комінтернівський Комінтернівський
міська_________ м. Южне________________ м. Южне____________ Приморський відділ
міська м. Одеса Приморський Приморський м. Одеса
Суворовський Суворовський Суворовський відділ
Малиновський Київський Київський відділ
Київський Малиновський Малиновський відділ
міжрайонна (м. Біляївка) м. Теплодар_____________ м. Теплодар_____________ Біляївський відділ
Біляївський_____________ Біляївський_____________
міська_________ м. Іллічівськ____________ м. Іллічівськ____________
районна Овідіопольський Овідіопольський
міжрайонна Білгород-

Дністровський

Білгород-

Дністровський

Білгород-

Дністровський

відділ

м.Білгород-

Дністровський

м. Білгород - Дністровський
районна Саратський_____________ Саратський_____________
районна T атарбунарський T атарбунарський Арцизький відділ
районна Арцизький______________ Арцизький_____________
районна Тарутинський___________ Тарутинський___________
районна Кілійський_____________ Кілійський_____________
районна Болградський___________ Болградський___________ Ізмаїльський відділ
районна Ренійський______________ Ренійський_____________
міська_________ м. Ізмаїл_______________ м. Ізмаїл_________
районна Ізмаїльський____________ Ізмаїльський____________

Важливою складовою будь-якої адміністративно-територіальної реформи стане вирішення проблеми субрегіоналізації сервісу. Є велика кількість різних видів сервісу, що мають потребу в диверсифікованості відповідно до території. Вони групуються за галузевими (міністерськими) функціями. Прикладом може бути сервіс, пов’язаний з обслуговуванням електрозв’язку, послугами пошти, управлінням газовим господарством тощо. Таких видів сервісу можна назвати не менше двадцяти. Ha мал. 4.5 наводиться приклад диверсифікованості сервісу смт Ширяєве.

Для Одеської області характерний високий ступінь нерівномірності розподілу центральних функцій щодо різних видів сервісу. Є населені пункти з адміністративними центральними функціями, в яких зосереджується велика кількість галузевих сервісних функцій. Але є й такі, що фактично залишаються без центральних функцій. Прикладом центру першого типу може бути смт Ширяєве. Воно розташоване майже в центрі Одеської області. Цілком природно, що саме в цьому населеному пункті зосереджена велика кількість галузевих сервісних функцій.

Прикладами центрів, у яких немає галузевих сервісних функцій, можуть бути Велика Михайлівка, Кодима й деякі інші населені пункти. Як правило, такого роду випадки визначаються позиційними характеристиками населеного пункту. Невдале географічне розташування визначає відсутність центральних галузевих сервісних функцій. Це загальний підхід. Він повною мірою проявляється і в Одеській області. Периферійне місцерозташуван- ня населеного пункту визначає відсутність у нього галузевих сервісних функцій.

Питання збереження або реформування галузевих сервісних функцій повинно бути узгоджене з новими установками щодо адміністративно-територіального устрою. Варто підкреслити, що немає прямого зв’язку між реформуванням адміністративно-територіального устрою в Україні та визначенням нових стандартів розподілу галузевих сервісних функцій. Це окреме питання. Воно пов’язане не стільки з реформуванням адміністративно-територіального устрою, скільки з політикою центральних органів виконавчої влади країни. Саме вони встановлюють нормативи, відповідно до яких визначаються центральні місця для виконання тих чи інших функцій.

Субрегіоналізація важлива для того, щоб зробити середовище перебування людини максимально комфортним. Потрібно

3 метою отримання жителями смт Ширяєве послуг:

*Центрів електрозв\'язку (ЦЕЗ) BAT "Укртелеком", ЦЕЗ №6 (1); MPEB (19) необхідно добиратися до смт Любашівка - 66 км;

•Підприємства електричних мереж (ЦЕМ) (3); Одеського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації, ДП "Одесастандартметрологія" (9), Відділу та відділення СБУ в Одеській області (16) - до м. Котовськ - 83 км;

•Міжрайонної дирекції Одеського облфонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності (7) - до смт Фрунзівка - 41 км;

•Міжрайонної інспекції Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області, Західної міжрайонної інспекції (5); Митниці держмитслужби (15); Міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції (Держдепартамент з питань виконання покарань) (18) - до смт Роздільна - 90 км;

•Управління зрошувальних систем (УЗС) (6); філії та підприємства Одеського держ- підприємства з племінної справи у тваринництві (10); відділу по боротьбі з організованою злочинністю (20) - до м. Одеса - 124 км; ‘

• Міжрайонних відділів податкової міліції (13) - до смт Комінтернівське - 112 км;

•Об\'єднаної, міжрайонної ДПІ (14) - смт Березівка - 88 км;

•У самому смт Ширяєве доступними є послуги Центру поштового зв\'язку УДПЗ "Укр- пошта", ЦПЗ №4, (2); Управління експлуатації газового господарства (УЕГГ) (4); Відділення викон. дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань (8); військового комісаріату (11); Держлісгоспу (12), органів прокуратури (17)

Мал. 4.5

шукати певний баланс між можливостями держави у створенні й підтримці необхідної мережі сервісних центрів та потребами людей. Важливу роль у формуванні зручної для споживача суб- регіоналізації відіграє й обласний рівень управління. Основне завдання, пов’язане з субрегіоналізацією, полягає в усуненні просторових суперечностей у розподілі такого роду функцій. У цьому компоненті організації території ні за яких умов не може бути досягнуто рівня, при якому освоєна територія буде рівномірно покрита всіма видами сервісу. Потрібно шукати баланс між зручністю галузевого сервісного обслуговування, яке відображує точку зору міністерств та відомств, і територіальними інтересами, що відбивають точку зору населення й територіальних органів управління. Як аксіому можна відзначити те, що не можна формувати відверто депресивні території, населені пункти яких втрачають будь-які функції.

Це питання добре описане в теорії центральних місць В. Кристаллера, і залишається тільки застосовувати її на практиці для розв’язання такого родузавдань. Основний предмет теорії центральних місць пов’язаний саме з оптимізацією сервісного обслуговування населення, раціональною організацією субрегіонального рівня управління територіями. Варто відзначити, що найвищий рівень сервісу, що зустрічається в Західній Європі, ґрунтується саме на послідовному застосуванні теорії центральних місць у вирішенні питань субрегіоналізації.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Міжрайонна внутрішня субрегіоналізація:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -