<<
>>

5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).

Існують різні підходи до класифікації аудиту, що пояснюється використанням різних ознак і методів класифікації.

Відповідно тому, як види фінансово-господарського контролю визначаються метою і суб’єктами, які досягають цієї мети, види аудиту також залежать від тих осіб, які виконують функції з аудирування.

Звідси можна виокремити таки види, як внутрішній і зовнішній.

Суб’єктами зовнішнього аудиту є незалежні аудитори, які мають сертифікат, працюють або індивідуально, або у складі аудиторської фірми, внесені до реєстру. Внутрішній аудит здійснюється внутрішніми аудиторами, які є працівниками самого підприємства. Порівняльну характеристику видів аудиту наведено у таблиці

Порівняльна характеристика зовнішнього і внутрішнього аудиту

Структурні елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит
Суб’єкти Працівники спеціалізованої служби внутрішнього аудиту: бухгалтер-аудитор, експерт-аналітик, експерт-юрист, експерт - маркетолог, експерт інформаційних систем Незалежні аудитори, які мають сертифікат і внесені до реєстру АПУ
Мета Оцінка якості економічної інформації, яка формується в системі управління підприємством. Експертна оцінка економічної політики підприємства, функціонування внутрішньогосподарського контролю Формування висновку про вірність, об’єктивність, законність обліку і звітності, можливості і способу упередження кризових ситуацій і банкрутства підприємств-клієнтів

Завдання - оцінка системи управління, організаційної діяльності підприємства;

- розробка рекомендацій по її удосконаленню;

- забезпечення користувачів інформацією про реальний стан об’єкта, достовірності обліку і звітності;

- визначення фінансової стратегії підприємства.

- ознайомлення і оцінка систем обліку і внутрішнього контролю, в тому рахунку і внутрішнього аудиту;

- оцінка аудиторського ризику;

- встановлення доцільності і законності господарських операцій, вірності і об’єктивності відображення їх в обліку і звітності;

- розробка рекомендацій по оптимізації систем обліку, внутрішнього контролю.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 5. Класифікація і характеристика основних класифікаційних груп аудиту. Місце і роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємства (корпорації).:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -