<<
>>

1503 р., травня 10, Вільно Олександр через напади ворогів скасовує ярмарок у Львові, що проводився в день св. Агнети, і наказує повідомити про це розпорядження в усіх повітах, містах, містечках руських земель

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.263. Пергамент: 16,1х37,7 + 2,2 см. Ініціал “І“. Написи: “К^езЦаІае” (XVI), “Annihilatio Leopoliensium” “nundinarum pro festo Agnetis virginis, 1503” “per Alexandrum regem propter incursionem hostium” (XVII).

Печатка відсутня, залишився червоно-синій шовковий шнурок.

Коп.: MK, 20, k.59-59v.

Опубл.: AGZ, IX, s.200-201.

Регести: MRPS, Ш, №761; Каталог, №302.

A

nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Consuevit principum auetoritas interdum novas, interdum eciam vetustas constituciones atque ЗІІвЙб\\ decreta pro temporum necessitate in condiciones locorum permuttare meliores et quicquid observandum per subditos suos instituerit, id et literis et sigillis communiendo autenticis decernere consuevit, perhennis firmitatis habere robur, proinde nos Alexander Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyavie, Russie, Prussie ac Elbingensis, Culmensis Pomeranieque dominus et heres etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, presentibus et futuris, harum noticiam habituris, quod licet nundine seu forum annuale per diwos olim antecessores nostros reges Polonie pro festo sancte Agnetis virginis singulis annis agendum in civitate nostra Leopoliensi fuerint institute seu institutum, tamen quia hac tempestate post depopulacionem terrarum Russie crebrioremque hostium nostrorum incursionem illic fieri solitam, illam civitatem per nundinas temporis predicti plus incommodari, quam incrementa utilitatis suscipere acceperimus, idcirco ad peticiones civium et consulum civitatis illius, volentes civitatis eiusdem nostre condicionem facere meliorem, eas ipsas nundinas pro festo sancte Agnetis Leopoli per antecessores nostros reges Polonie institutas ac tandem per subditos nostros undequaque illic confluentes haberi et exerceri in hactenus solitas exnunc annullamus, cassamus, tollimus, deponimus et in nichilum redigimus tenore presencium mediante in perpetuum.

Quamobrem ne quispiam de ipsa annullacione et decreto nostris ignoranciam pretendat, mandamus et decernimus annullacionem et deposicionem nundinarum illarum edicto publico seu proclamacione mediante in districtibus, civitatibus et opidis singulis terrarum Russie et presertim circumcirca1 Leopolim sitis, ad universorum incolarum regni nostri, presertim ad nundinas illic congregari solitorum et aliorum, quorum interest noticiam deduci sic quoque publicari et insinuari eviterne. In cuius rei testimonium sigillum nostrum annulare presentibus est subappensum. Actum Wilne feria quarta proxima post festum sancti Stanislai in Maio, anno Domini millesimo quingentesimo tercio, regni vero nostri anno secundo. Presentibus ibidem magnifico, venerabilibus et generosis Petro Misskowski palatino Lanciciensi, Iohanne Rapstynski de Thanczyn marschalko curie nostre, Sandomiriensi et Ploczensi capitaneo, Iohanne de Lassko cancellario Gneznensis ecclesie, supremo secretario nostro, Nicolao de Kryczko decano Cracoviensi, Petro de Wroczimovicze dapifero Cracoviensi, Iohanne de Buczacz palatinide Podolie, sincere, devote et fidelibus dilctis2 et aliis quampluribus consiliariis et curiensibus nostris fidedignis ad premissa testibus. Datum per manus prefati veneralibus2 Iohannis de Lassko supremi secretarii nostri.

Alexander Dei gracia rex manu propria subscripsit.

Relacio eiusdem venerabilis Iohannis de Lasko supremi regie maiestatis secretarii.

1 В AGZ немає circumcirca. 2 Так в оригіналі.

ім’я Господа амінь. Для вічної пам’яті справи. Було у звичаї повагою володарів інколи нові, інколи старі конституції і декрети задля потреб часу міняти на краще в (певних) умовах і місцях, щоб їх дотримувалися піддані, і для того звичайно скріплялися автентичні грамоти і печатки, щоб вони мали тривалу міць і силу. Тому ми, Олександр, Божою ласкою (титулатура).

Змістом даної (грамоти) повідомляємо всім, кому необхідно, сучасникам і прийдешнім, хто це читатиме. Ярмарок чи річні торги, встановлений чи встановлені нашими божественими покійними попередниками, польськими королями, на св. діви Агнети, що кожного року відбувається у нашому місті Львові; однак у час знелюднення руських земель внаслідок частих набігів наших ворогів, що стали звичними, приймемо до уваги, що тому місту ярмарок у згадані часи більше принесе зростання шкоди, ніж користі; через це на прохання міщан і райців того міста, бажаючи тому нашому місту кращі умови зробити, той ярмарок на свято св. Агнети, встановлений у Львові нашими попередниками, польськими королями, і тоді нашим підданим звідки б вони не приїжджали, щоб мати і провадити (торгівлю) досі; звичний (ярмарок) відтепер відмінюємо, скасовуємо, припиняємо, знімаємо і в ніщо перетворюємо назавжди за посередництвом даної (грамоти). Внаслідок цього, щоб ніхто не виправдовувався незнанням цього відмінення і декрету, наказуємо і вирішуємо відмінення і зняття того ярмарку за посередництвом публічного акту чи оголошення у кожному повіті, місті і містечку руських земель і особливо, що знаходяться навколо Львова, до всіх мешканців нашого королівства, особливо тих, що на ярмарок збираються, звичним (до ярмарків) та іншим, хто буде це читати, щоб доводилося до відома, оголошувалося і повідомлялося назавжди. Для засвідчення справи наша перстенева печатка до даної (грамоти) є підвішена. Діялося в Вільнюсі у найближчу середу після свята Станіслава в травні, року Божого 1503, а нашого панування 2 року, у присутності (перелік свідків). Дано через руки згаданого Йоана з Ласко, нашого першого секретаря.

Олександр, Божою ласкою король, рукою власною підписав.

За свідченням того ж велебного Йоана з Ласко, першого секретаря королівського маєстату.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1503 р., травня 10, Вільно Олександр через напади ворогів скасовує ярмарок у Львові, що проводився в день св. Агнети, і наказує повідомити про це розпорядження в усіх повітах, містах, містечках руських земель:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -