<<
>>

1487 р., січня 28, Пйотрків Казимир IV відступає містові податок, що зветься циза, на відбудову міста і видає в зв ’язку з цим відповідні розпорядження збирачеві вказаного податку - львівському деканові Йоанові Кровицькому

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.238. Пергамент: 26,2,5x31,2 см. Написи: “Regestrata” (XV), “Anno Domini 1487, Casimirus donat pro fossatis antemuralis civitati Leopoliensi exactionem publicam” (XVI-XVII).

На пергаменті під текстом посередині відтиснена у червоному воску печатка: Gum., XI, №27.

Опубл.: AGZ, VII, s.159-160.

Регест: Каталог, №271.

azimirus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithwanie, Russie Prussieque do mi nus et heres etc. Recognoscimus presentibus, quomodo attendentes famosorum preconsulis et consulum Leopoliensium, fidelium nostrorum, impensas conatusque et labores circa reformacionem civitatis eiusdem et presertim in errectis per eos fossatis et antemuralibus circum civitatem eandem, ipsis exaccionem cize Leopoliensis civitatis alias ab incolis duntaxat civitatis eiusdem pro reformacione civitatis exigendam et recipiendam dedimus et concessimus graciose damusque et concedimus presentibus. Tibi venerabili Iohanni Crowyczszky, decano Leopoliensi notarioque nostro et exactori cize eiusdem, mandantes, quatinus preconsulem et consules1 predictos ad percepcionem cize ab incolis duntaxat Leopoliensibus admittas, de qua eosdem preconsulem et consules Leopolienses quittamus, tenore presencium mediante. Harum quibus sigillum nostrum est subimpressum testimonio literarum. Datum in convencione Pyothrkoviensi generali dominica proxima ante festum Purificacionis gloriosissime Virginis Marie, anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo.

Creslaus cancellarius subscripsit.

Relacio venerabilis Creslai de Curozwanky regni Polonie cancellarii.

1 В оригіналі consulem.

>азимир, Божою ласкою (титулатура). Визнаємо даною (грамотою), що беручи до уваги видатки, зусилля і працю славетних львівських бурмистра і райців, наших вірних, для покращення цього міста й . особливо у спорудженні ними ровів та передніх мурів навколо цього міста, податок циза міста Львова, по-іншому (податок) тільки від жителів цього міста для покращення міста, що стягується й отримується, їм дали і надали, ласкаво даємо і надаємо даною (грамотою). Тобі велебний Йоане Кровицький, львівський декан, наш писарю та збирачу тієї цизи, наказуємо, до того часу згаданих

бурмистра і райців допускай до отримання цизи від львівських жителів, з якої (цизи) того львівського бурмистра і райців квитуємо за посередництвом даної (грамоти). Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є притиснута. Дано на вальному сеймі в Пйотркові в найближчу неділю перед святом Введення в храм пречистої Діви Марії, року Божого 1487.

Креслав, канцлер, підписав.

За свідченням велебного Креслава з Курозванк, канцлера Польського королівства.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1487 р., січня 28, Пйотрків Казимир IV відступає містові податок, що зветься циза, на відбудову міста і видає в зв ’язку з цим відповідні розпорядження збирачеві вказаного податку - львівському деканові Йоанові Кровицькому:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -