<<
>>

1420 р., березня 17, Мехув Владислав ІІ піддає будинки шляхти у Львові всім міським повинностям та податкам

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.646, арк. 291-291зв.

Опубл.: AGZ, IV, s. 104-105 (підстава публікації).

ladislaus Dei gracia rex Polonie, Lythwanie princeps supremus et heres Russie etc.

Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quomodo consideratis menteque sollicita revolutis et non immerito compensatis dampnis, amfractibus et incomodis, civitati nostre Leopoliensi adeo incumbentibus, quia nonnulli nobiles et terrigene, domos et earum areas in ipsa civitate Leopoliensi possidentes, a custodiis, vectigalibus, podwodis, dacionibus, exaccionibus, contribucionibus et quibuslibet contingentibus solucionibus et iuvaminibus civilibus, solitis et consuetis exonerati volunt esse, liberi et exempti, non in modicum ipsius nostre civitatis dispendium et iacturam, cum indubie inde plurimum diminuitur, vilescit et deperit, nec respirare potest et felicia recipere incrementa, unde huiusmodi dispendiorum, incomodis et iacturis digne censuimus obviandum mediis salubribus oportunis, decernentes, ammodo omnes et singulas domos easdem ac areas, dumtaxat non privilegiatas neque libertatas, ad quaslibet talis modi daciones, exacciones et contribuciones solvendas ac solita subsidia civilia comprestanda fore obligatas et astrictas, consulibus in ibidem pro tempore existentibus ipsa iuvamina, exacciones et tributa plenam dantes et omnimodam concedentes facultatem exigendi et levandi irremissibiliter nostre gracie sub optentu. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Datum in Mechovia ipsa dominica Letare, anno Domini milesimo quadringentesimo vicesimo.

Ad relacionem Ioannis decani Cracoviensis, regni Polonie vicecancelarii.

ладислав, Божою ласкою (титулатура).

Змістом даної грамоти повідомляємо, як сучасникам, так і прийдешнім, всім, кому необхідно, які читатимуть це. Ґрунтовно обдумавши зі стурбуванням, що несправедливо не компенсуються втрати, збитки і невигоди, які нашому містові Львову завдаються, тому що деякі шляхтичі і зем’яни, які посідають будинки та ґрунти в місті Львові, від (податків) на охоронців, транспорт, підводи, зборів, виплат, контрибуцій та будь-яких подібних зборів і звичних міських повинностей хотіли би позбавитися, бути вільними і вилученими, а це непомірну втрату та шкоду для цього нашого міста безсумнівно (приносить), через це більш за все це (місто) зменшувалося і занепадало та не могло передихнути й отримати життєдайне зростання, звідки такі невигоди і шкоди втрат. Таку (ситуацію) ми гідно оцінили,

сприяючи суттєвим, корисним можливостям, і вирішуємо, що віднині всі і кожний (власник) будинку і ділянки, але не привілейований і без вільностей, буде зобов’язаний і змушений до виконання кожного роду сплат, податків, зборів, контрибуцій і звичайних міських субсидій. Райцям у цьому на майбутні часи даємо повну і всіляку можливість, дозволяємо збирати і стягувати ці повинності, збори та податки безповоротно, під покровом нашої ласки. Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є підвішена. Дано у Мєхуві в неділю “Летаре“, року Божого 1420.

За свідченням Йоана, краківського декана, віце-канцлера Польського королівства.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1420 р., березня 17, Мехув Владислав ІІ піддає будинки шляхти у Львові всім міським повинностям та податкам:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -