<<
>>

1424р., березня 8, Сандомир Владислав ІІ стверджує та повністю наводить привілей, наданий львів\'янам королевою Ядвігою 8 березня 1387 р.

Транс.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.474 (див. док. №139).

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.614, арк.12-14; спр.646, арк.27-30; MK, 20, k.222-223. Опубл.: CDP, I, s.252; AGZ, Ш, s.188-189.

n nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Ne error oblivionis gestis sub tempore versantibus pariat im posterum detrimenta, alta regum et principum consilia decreverunt ea literarum appicibus et testium annotacione perhennari. Proinde nos Wladislaus Dei gracia rex Polonie, necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, Lituanieque princeps supremus, Pomeranie Russieque dominus et heres etc. Significamus tenore presencium, quibus expedit, universis, presentibus et futuris, presencium noticiam habituris, quod attente mentis consideracione perpendentes clare fidei firmam constanciam ac multe fidelitatis fructuosa servicia, quibus fideles nostri cives et incole civitatis nostre Lamburgensis in oculis nostre celsitudinis complacere studuerunt et in futurum aucto fidelitatis studio prestancium poterint se nobis reddere apciores, horum intuitu, ob ipsorum quoque instantissimas et iustas peticiones, quibus maiestati nostre operosius supplicarunt, cupientes ipsos specialium graciarum studiis prosequi, literam serenissime domine Hedvigis regine Polonie etc. consortis nostre charissime, omni prorsus suspicionis vicio carentem, eius vero pendenti sigillo sigillatam, eiusdem civibus datam, scriptam specialiter et concessam, in omnibus ipsius punctis, articulis, condicionibus et clausulis, approbamus, ratificamus, innovamus et confirmamus. Cuius quidem litere tenor sequitur in hec verba:

Далі наводиться привілей Ядвіги від 8 березня 1387 р., див. док. №9. Після цього подано текст:

Ut autem huiusmodi nostra approbacio, ratificacio, innovacio et confirmacio robur obtineat perpetue firmitatis presentes literas nostras memoratis civibus dari fecimus nostre maiestatis sigilli munimine roboratas.

Actum Cracovie feria quarta Cinerum tempore coronacionis inclite consortis nostre charissime domine Zophie regine Polonie etc., anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo quarto. Presentibus reverendis in Christo patribus dominis Alberto Gneznensi, Iohanne Leopoliensi archiepiscopis, Sbigneo Cracoviensi, Iohanne Wladislaviensi, Iohanne Premisliensi et Iohanne Chelmensi, episcopis, magnificis et strennuis Cristino de Ostrow castellano, Iohanne de Tharnow palatino Cracoviensibus et Spitkone de Tharnow protunc capitaneo nostro Leopoliensi generali multisque aliis fidedignis.

Datum per manus venerabilium Iohannis decani Cracoviensis regni Polonie cancellarii et Stanislai Czolek cantoris Cracoviensis, Poznaniensis, Sandomiriensis ecclesiarum canonicis, eiusdem regni vicecancellarii, sincere nobis dilectorum. Ia Stanczlaow1.

Ad relacionem predicti domini Stanislai Czolek cantoris, regni Polonie vicecancellarii.

1 Очевидно, ім’я писаря.

ім’я Господа амінь. Для вічної пам’яті справи. Щоб помилка забуття не траплялася у вирі подій на шкоду нащадкам, королі і володарі своїми рішеннями встановлювали, щоб їх давні грамоти та спостереження свідків увічнювали. Тому ми, Владислав, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної грамоти повідомляємо, як сучасникам, так і прийдешнім, всім, кому необхідно, які читатимуть це. Взявши до уваги уважним розглядом думки міцну постійність стійкої віри і вірність дуже корисної служби, яку наші вірні міщани та жителі нашого міста Львова виявили, щоб сподобатися перед очами нашої високості, і в майбутньому постійно будуть старатися посилювати вірність і повністю довірять себе нам; з огляду на їхні дані справедливі прохання, які наш маєстат з великим прагненням уклінно просили (задовільнити), бажаючи їх старання обдарувати спеціальними ласками, грамоту найяснішої пані Ядвіги, королеви Польщі і т.д., нашої дорогої дружини, тим міщанам винятково надану і написану, позбавлену жодної підозри і дефекту, скріплену її підвішеною печаткою, у всіх її пунктах, статтях, умовах і клаузулах схвалюємо, ратифікуємо, відновлюємо і підтверджуємо.

Зміст тієї грамоти наведено у таких словах.

Далі наводиться привілей Ядвіги від 8 серпня 1387 р., див. док. №9. Після цього подано текст:

Щоб таке наше схвалення, ратифікація, відновлення і підтвердження були наділені силою вічної чинності, цю нашу грамоту, дану згаданим міщанам, наказуємо нашою маєстатичною печаткою для захисту зміцнити. Діялося в Кракові у середу “Цінерум“, у час коронації славної нашої дружини, дорогої пані Софії, королеви Польщі і т.д., року Божого 1424, у присутності (список свідків). Дано через руки велебного Йоана, краківського декана, канцлера Польського королівства, і Станіслава Цьолека, кантора краківського, познанського, сандомирського каноніка, того королівства віце-канцлера, щиро нам милих. Я, Станіслав.

За свідченням Станіслава Цьолека, кантора*, віце-канцлера Польського королівства.

Кантор - канонік, обов’язком якого було вчити клериків співу, диригувати хором.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1424р., березня 8, Сандомир Владислав ІІ стверджує та повністю наводить привілей, наданий львів'янам королевою Ядвігою 8 березня 1387 р.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -