<<
>>

1640 р., січня 26, Варшава Владислав IV надає 1 лан поля разом з будинком біля села Кульпаркова в довічне користування найстаршому райцю

Коп.: MK, 186, k.134-134v (титульний напис копіїста: “Donatio unius lanei agri circa villam Kulparkow proconsulibus Leopoliensibus cum domo ibiden sito”); ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.2, спр.613, арк.342зв-343.

ladislaus IV etc. Significamus etc. Cum nihil propius ad dignitatem et autoritatem nostram regiam accedere certo sciamus, quam ut optimos quosque subditos nostros gratia et munificentia prosequeremur. Quare perspectam et commendatam fidem proconsulis et consulum civitatis nostrae Leopoliensis, qui in conservanda civitatis eiusdem, uti in cursibus hostium exposita integritate et ordine refecto in obeundis et administrandis cum incrementi, decore et ornamento civitatis praenominate muniis, tam cives, quam incolas quosvis retinendo, postposita rei domesticae cura tempus consumunt, negociis publicis implicati proprias vivendi rationes penitus negligunt, faciendum esse duximus, ut iisdem mansum seu laneum agricum domo et rubetis, aliis pertinenciis circa villam Kulparkow nuncupatum in fundas civilibus existentes, omnibus et singulis commodis ac emolumentis, in cuius usu pacifico hactenus fuerunt applicaremus et incorporemus eosdemque in posessione reali conservaremus, prout hisce praesentibus conservamus et incorporamus. Ita tamen, ut eodem manso seu laneo cum domo et omnibus adiacentiis nonnisi senior in ordine consul iuris variis et negotiis civitatis publicis exanclatus pro tempore existenti cum ad vitae rationes sustentandas, tum et ad necessitates suas sublevandas tempore quoquod Deus avertat, pestis et alterius necessitatis configuentes ac pro ratione sui comodi pacifice utatur, fruatur potiaturve ad extrema vitae duntaxat tempora interveniendo, porro senioris consulis pro tempore existentis posessoris morte eadem bona in villae supradicta Kulparkow sita eo, quo supra descriptum est modo ad sequentem in collegio consulari seniorem consulem in praesenti vel antiqua residentia existentem, ad posessione et usum, pleno iure ad vitae similiter ipsius extrema tempora citra cuiusvis praepedicionem.

In praemissorum fidem praesentes etc[ete]ra. Datum Varsaviae die XXVI Januarii, anno, ut supra [1640], regni et[cete]ra.

Vladislaus rex.

Andreas Buielski secretarius regni maiestatis.

ладислав IV і т.д. Повідомляємо і т.д. Певно знаємо, що ніщо ближче не наближує до королівської гідності і поваги, як те, щоб усіх наглих найкращих підданих ласкою та щедрістю винагороджувати. Тому (маючи на увазі) випробовану і вірну службу бурмистра і райців нашого міста Львова, які для збереження того міста, що на набіги ворогів є виставлене, здійснюючи та керуючи при відновленні цілісності і порядку мурів, для зростання і прикраси вищезгаданого міста залучали, як міщан, так і будь-яких жителів, тому особистим справам приділяють незначну увагу й турботу, є заполонені громадськими проблемами, свої власні з життєвих причин цілком занедбали; ми вважали, що нам слід манс або лан землі, будинок і чагарники та інші прилеглості біля села, званого Кульпарковом, що знаходяться на міських грунтах, усі і кожні зручності і прибутки, якими до цього часу мирно користувались, ми приєднали би та ввели та зберегли би у реальному володінні, відповідно до цієї даної (грамоти) зберігаємо і вводимо. Однак, щоб цей манс або лан з будинками та іншими додатками тільки старший із стану райців, що різними звичаями і громадськими справами займається, та що в майбутньому буде, затримуючи (це володіння) пожиттєво, також для підтримки у своїх потребах, у кожний час, коли Бог відвертається (від людей), втікаючи від чуми та в інших випадках, та для своєї зручності мирно хай користується, вживає і володіє, тільки до закінчення життя. Далі, у випадку смерті найстаршого з райців той маєток у вищезгаданому Кульпаркові вищеописаним способом хай (припаде) у володіння і користування, з повним правом так само тільки пожиттєво без будь-яких застережень наступному найстаршому з колегії райців, що є або в урядуючих, або в старих (райцях). Для довіри до вищезгаданої даної (грамоти) і т.д. Дано у Варшаві 26 січня, року, як вище (1640), панування і т.д.

Владислав, король.

Андрій Буєльський, секретар королівського маєстату.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1640 р., січня 26, Варшава Владислав IV надає 1 лан поля разом з будинком біля села Кульпаркова в довічне користування найстаршому райцю:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -