<<
>>

1444 р., липня 18, Буда Владислав ІІІ зобов ’язує всіх духовних та світських осіб шляхетського походження продавати свої будинки й нерухоме майно, одержані в спадщину у Львові, особам, підлеглим міському праву, щоб ці маєтки не вийшли з-під міської юрисдикції

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.135. Пергамент: 22,2x38,5 + 6,3 см. Ініціал “І“. Написи: “Quod spirituales et terrigene, ad quos bona in civitate iure propinquitatis devolventur, in uno anno vendere debent, 1444” (XVI), “Privilegium Vladislai Varnensis, ut nobiles et spirituales in bonis civiles non haereditent, sed per taxam expediantur, anno 1444” (XVII).

На шовковому рожево-жовтому шнурку печатка: Gum., IX, №24.

Транс.: ЦДІАУЛ. - Ф.131, спр.487 (див. док. №145).

Коп.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.107, арк.22-23зв; оп.2, спр.613, арк.174-174зв.; спр.614, арк.51-52; спр.615, арк.101-103; спр.646, арк.293-294зв; спр.1153, арк.173-176.

Опубл.: AGZ, V, s.140-141.

Регест: Каталог, №148.

n nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nos Wladislaus Dei gracia Hungarie, Polonie, Dalmacie, Croacie, Rascie etc. rex, necnon terrarum Gracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyawie, Lithuanie princeps supremus, Pomeranie Russieque dominus et heres etc. Significamus presencium tenore, quibus expedit, universis, presentibus et futuris, horum noticiam habituris, quomodo oculis nostre regie benignitatis intendentes super nostram civitatem Leopoliensem, que hostium, paganorum aliis vicinior est, taliter de ea curam gerere instituimus, ut in nulla sui parte aliquam paciatur pressuram1, per quam desertaretur, et quoniam sepius occurrit, ut per mortem et decessum civitatis incolarum hereditates, domus et alia huiusmodi bona immobilia, propinquitatis iure vel quavis successione alia nobilibus terrigenis vel eciam spiritualibus personis cedunt et in usum veniunt, unde talibus in casibus omnino volumus, ut nobiles, terrigene et spirituales persone tales hereditates, domus et alia bona immobilia, sub iure civitatis constituta, ad ipsos quacunque successione devoluta vel devolvenda sive per propinquitatis successionem, sive per testamentalem legacionem illa infra unius anni cursum sub ius2 civitatis vendere teneantur et omnino sint astricti, ne hereditates huiusmodi vel bona immobilia ad nobiles, terrigenas vel spirituales personas devoluta, in civitate vel sub iure civili constituta, corrumperentur, anichillarentur vel aliquam inciderent destruccionem, per quam et civitas desertaretur et inmutaretur in sua perfeccione.

Precium tamen talibus nobilibus terrigenis vel spiritualibus personis licebit pro huiusmodi bonis immobilibus, per eos venditis vel vendendis, iuxta ipsorum arbitrium convertere, prout ipsis melius videbitur expedire, et hanc observanciam volumus ipsis civibus et civitati nostre Leopoliensi perpetuis temporibus tenere, et per nostros successores observare firmiter et illese. Harum quibus sigillum nostrum est subappensum testimonio literarum. Actum Bude sabbato proximo post festum

Divisionis apostolorum, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto, presentibus ibidem magnificis, venerabilibus et generosis Lanrencio de Hederwara regni Hungarie pallatino, Nicolao Lasoczki Cracoviensi decano, Luca de Gorka pallatino, Iohanne Grusczinski canonico, Bieniak Bandlewski vexilifero Poznaniensibus, Petro da Schamothuli et aliis pluribus. Datum per manus venerabilis Iohannis Rey sancti Michaelis in castro Cracoviensi prepositi, protunc nostri sigilligeri, nobis sincere dilecti.

Relacio venerabilis Iohannis Rey sancti Michaelis in castro Cracoviensi prepositi prefati.

1 В AGZ pressionem. 2 В AGZ iure.

ім’я Господа амінь. Для вічної пам’яті справи. Ми, Владислав III, Божою ласкою (титулатура). Змістом даної (грамоти) повідомляємо, кому необхідно, як сучасникам, так і прийдешнім, хто це читатиме. Направляючи очі нашої королівської прихильності на наше місто Львів, яке з ворогами, багатьма поганами є по сусідству, таким чином, встановлюємо, маючи над ним опіку, щоб у жодній своїй якійсь ділянці (місто) не терпіло утиску, через який пустіє; оскільки часто зустрічаємо, що після смерті і загибелі жителів міста спадщина, будинки та інші нерухомі маєтки шляхом права близькості чи яким завгодно (правом) успадкування шляхетним зем’янам чи також духовним особам відходять і (вони) в їх користування входять. Звідси в таких випадках цілковито хочемо, щоб шляхетні зем’яни чи духовні особи таку спадщину, будинки та інші нерухомі маєтки, що у міському праві знаходяться, які до них шляхом будь-якого успадкування - або правом близькості успадкування чи наданням через заповіт - потрапили чи потрапляють, ті (маєтки) протягом одного року під міське право нехай будуть зобов’язані продати і цілковито будуть зобов’язані.

І щоб таку спадщину чи нерухомі маєтки, які до шляхетних зем’ян або духовних осіб потрапили, що в місті чи у міському праві знаходилися, не псувалися, нищилися або будь-яким чином руйнувалися, через що і місто спустошувалося і змінювалося у своїй досконалості. Однак вартість за ті нерухомі маєтки, ними куплені або куповані, тим шляхетним зем’янам чи духовним особам буде дозволено згідно з їхнім рішенням повернути, залежно як їм краще буде бачитися. І хочемо, щоб такого дотримання ці міщани і наше місто Львів вічними часами трималися, і наші спадкоємці дотримувалися міцно і недоторкано. Для засвідчення цієї грамоти наша печатка є підвішена. Діялося у Буді у суботу, після свята Розділення апостолів, року Божого 1444. У присутності (список свідків). Дано через руки велебного Йоана Рея, намісника костелу св.Михаїла на краківському замку, тепер нашого хранителя печатки, щиро нам милого.

За свідченням велебного Йоана Рея, вищезгаданого намісника костелу св.Михаїла на краківскому замку.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1444 р., липня 18, Буда Владислав ІІІ зобов ’язує всіх духовних та світських осіб шляхетського походження продавати свої будинки й нерухоме майно, одержані в спадщину у Львові, особам, підлеглим міському праву, щоб ці маєтки не вийшли з-під міської юрисдикції:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -