<<
>>

ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Шановний акціонере!

Відкрите акціонерне товариство “______________________________ ” пові

домляє Вас про проведення чергових загальних акціонерів, які відбудуться “ ” 200_ р.

за адресою:

Початок зборів о_________ годині.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведення зборів з годин до годин у день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:

• паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;

• свідоцтво про народження дитини — батькам малолітньої ди- тини-акціонера, яка не досягла 14 років;

• довіреність акціонера — представникам акціонерів.

Порядок денний загальних зборів:

1) Затвердження звіту ревізійної комісії.

2) Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

3) Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства: Положення про загальні збори, Положення про правління, положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

4) Попереднє схвалення угоди про відчуження товариством майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

5) Обрання членів наглядової ради.

6) Затвердження кошторису витрат діяльності наглядової ради товариства.

7) Визначення умов цивільно-правових угод (у тому числі умов оплати праці), що укладаються з членами наглядової ради.

Перелік матеріалів, пов’язаних з порядком денним зборів, які надаються акціонерам:

1) Річний звіт товариства.

2) Річна бухгалтерська звітність.

3) Пропозиції наглядової ради щодо розподілу прибутку за результатами фінансового року.

4) Висновок аудитора за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності.

5) Висновок ревізійної комісії товариства за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності.

6) Проекти Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

7) Проекти цивільно-правових угод, що укладаються з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

8) Проект договору про відчуження товариством цілісного майнового комплексу вартістю 650 тис. грн.

9) Відомості про кандидатів у члени наглядової ради.

10) Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитись за адресою: у робочі дні з 9 до 18 години без пе

рерви на обід. Зазначені матеріали надаються учасникам загальних зборів акціонерів також під час проведення зборів.

Посвідчення правлінням довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах проводиться за адресою: у робочі дні з 9.00 до 18.00 годин без перерви на обід. Посвідчення реєстратором товариства довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах проводиться за адресою: у робочі дні

з 9 до 18 години без перерви на обід.

Кожен акціонер ВАТ “___________________ ” має право вносити пропози

ції щодо кандидатур для обрання членів наглядової ради товариства.

Порядок внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання до органів управління товариства визначений у Положенні про загальні

збори акціонерів ВАТ “__________________ ”, що затверджене рішенням

загальних зборів ВАТ “___________________________ ” від “_________

_____________________ 199 р. Порядок висунення кандидатів у члени наглядової ради товариства визначений у Положенні про наглядову раду ВАТ “ ”, що затверджене рішенням загальних зборів ВАТ “_________ ” від “_ ” 199 р. Будь- ласка, ознайомтесь з цими положеннями до внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання членів наглядової ради товариства.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються за адресою: до

“_____ ”______________ 200___ р.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

Правління ВАТ

<< | >>
Источник: Сергій Бабаларов. ЯК СКЛИКАТИ І ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА практичні поради, зміни у законодавстві, зразки документів. ПОСІБНИК. 2005

Еще по теме ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -