<<
>>

4. Поняття суттєвості та несуттєвості помилок

Згідно МСА 320 викривлення, включаючи пропуски, вважаються суттєвими, якщо обґрунтовано очікується, що вони, окремо або в сукупності, можуть вплинути на економічні рішення користувачів, прийнятих на основі фінансової звітності.

Суттєвість залежить від розміру суми статті або значущості помилки, припущеної при певних обставинах у зв\'язку із пропуском або неправильним відображенням. Розрізняють три основних рівні суттєвості помилок.

Аудитор повинний брати до уваги дві сторони суттєвості в аудиті: кількісну та якісну.

Рівень суттєвості встановлюється на стадії планування й залежить від особливостей клієнта:

− галузь функціонування;

− розмір підприємства;

− сума прибутку до оподатковування;

− вартість оборотних коштів;

− сума валюти балансу;

− кредиторська заборгованість;

− сума капіталу;

− наявність умовних зобов\'язань;

− незвичайні статті у звітності та ін.

Значення рівня суттєвості повинне бути в обов\'язковому порядку відображено у меморандуму планування.

Між суттєвістю й аудиторським ризиком існує зворотній взаємозв\'язок, тобто, чим вище рівень суттєвості, тим нижче аудиторський ризик, і навпаки. Аудитор повинний враховувати зворотний взаємозв\'язок між суттєвістю й аудиторським ризиком при визначенні характеру, розрахунку часу й обсягу аудиторських процедур. Наприклад, якщо після планування конкретних аудиторських процедур аудитор визначає, що прийнятний рівень суттєвості нижче, аудиторський ризик збільшується.

Орієнтовні критерії суттєвості помилок у фінансовій звітності, %

Розрахункова база

США Великобританія
мінімум максимум мінімум максимум
Обсяг продажу Не використається 0,5 1
Прибуток до оподатковування 5 10 5 10
Оборотні активи 5 10 Не використається
Загальна вартість активів 3 6 1 2
Поточні зобов\'язання

5 10 5 10

Застосування розрахункових баз і критеріїв суттєвості аудиторськими фірмами залежить від прийнятої внутрифірмової політики їхньої діяльності, орієнтованої на особливості контингенту клієнтів, що обслуговуються.

<< | >>
Источник: Борисенко М.В.. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит». Донецьк - 2014. 2014

Еще по теме 4. Поняття суттєвості та несуттєвості помилок:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -