<<
>>

Тема 4. Грошовий ринок

Грошовий ринок – це сукупність всіх грошових ресурсів країни, які постійно переміщуються (розподіляються і перерозподіляються) під впливом попиту і пропозиції з боку різних економічних суб\'єктів.

Грошовий ринок складається з безлічі потоків, по яких грошові кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників і інвесторів.

По видах інструментів грошовий ринок складається з трьох взаємопов\'язаних і доповнюючи один одного, але окремо функціонуючих ринків: ринку позичкових капіталів, ринку цінних паперів і валютного ринку.

Ринок позичкових капіталів охоплює відносини, які виникають з приводу акумуляції кредитними установами грошових коштів фізичних і юридичних осіб і їх надання у вигляді позик на умовах поворотності, терміновості і платності. Таким чином, об\'єктом оперування є не самі гроші, а тільки право на тимчасове користування грошовими коштами.

Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини, так і відносини співволодіння, які оформляються спеціальними документами (цінними паперами), які можуть продаватися, купуватися, погашатися.

У залежності від призначення і ліквідності фінансових активів, які обертаються на фінансовому ринку, можна виділити два основних його сегмента: ринок грошей і ринок капіталів. На першому з них продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик і фінансових активів (боргові зобов\'язання до 1 року), на другому грошові кошти у вигляді середньо- і довгострокових кредитів і фінансових активів терміном більше за рік.

Учасниками (суб\'єктами) грошового ринку є банки, держава, спеціальні фінансово-кредитні організації, які продають і купують, як правило, короткострокові боргові зобов\'язання. Крім традиційних учасників, на ринку грошей функціонують посередницькі організації.

Об\'єктом купівлі-продажу на ринку грошей є тимчасово вільні грошові кошти.

Головною функцією грошового ринку є балансування попиту і пропозиції грошей і формування ринкового рівня процента як ціни грошей.

Попит на гроші залежить від таких економічних змінних: рівня цін (інфляції), реальних доходів і норми процента.

Попит на гроші - це попит на реальні грошові залишки, або, іншими словами, це величина грошових залишків, визначена з урахуванням їх купівельної спроможності.

Пропозиція грошей – бажання економічних суб\'єктів позичити певну частину своїх активів ради отримання прибутків.

На макроекономічному рівні пропозиція грошей має своєю природною межею загальну масу грошей в обігу (по агрегату М1) і не може перевищувати його, як би ні змінювалася прибутковість фінансових активів.

<< | >>
Источник: Новикова І.В.. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. Навчально-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. Київ –2009. 2009

Еще по теме Тема 4. Грошовий ринок:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -