<<
>>

Тема Грошовий ринок.

Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо грошового ринку; поглиблений розгляд ключових питань; перевірка розуміння механізму грошового ринку; придбання практичних навичок рішення задач за темою; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, законодавчими актами.

Завдання заняття:

- розглянути:

1) структуру грошового ринку;

2) особливості грошового ринку та його сегментація;

3) модель грошового ринку;

4) механізм формування попиту, пропозиції та ціни на гроші;

5) фактори впливу на них;

- рішення задач темою;

- заслухати доклади за темами рефератів.

Методичні вказівки

Загальний попит на гроші визначається по формулі:

Dm = Dma + Dm t, (3.1.)

де Dm - загальний попит на гроші;

Dma - спекулятивний попит на гроші;

Dm t - трансакційний попит на гроші

Рівноважну ставку відсотка або "ціну" грошей визначають шляхом:

А) графічним - вона перебуває на перетинанні кривих загального попиту на гроші (Dm) і пропозиції грошей (Sm).

Б) розрахунковим - шляхом рішення рівняння:

Sm = Dma + Dm (3.2.)

Розв\'язання типових задач

Визначити рівноважну ставку відсотка, якщо відомо, що:

1) Величина трансакційного попиту на гроші становить 10 % від номінального ВНП.

2) Номінальний обсяг ВНП дорівнює 3000 млрд. грн.

3) Пропозиція грошей становить 450 млрд. грн.

4) Функціональна залежність спекулятивного попиту на гроші від процентної ставки відображено в таблиці:

r,% 14 13 12 11
Dma, млрд. грн. 100 150 200 250

Рішення.

Величина трансакційного попиту на гроші складе:

10 %*3000 млрд.

грн. = 300 млрд. грн.

Рівноважна ставка відсотка або "ціна" грошей, тобто альтернативна вартість зберігання, яка не приносить відсоток, перебуває на перетинанні кривих загального попиту на гроші (Dm) і пропозиції грошей (Sm). У свою чергу, загальний попит на гроші формується із трансакційного попиту на гроші (операційного або попиту на гроші для здійснення угод) - Dm t і спекулятивного попиту (попиту на гроші як на активи або як кошти збереження вартості) - Dma. Отже, для знаходження рівноважної ставки відсотка необхідно вирішити таке рівняння:

450 = 300 + Dma

З даного рівняння знайдемо величину попиту на гроші з боку активів:

Dma = 450 - 300 = 150 млрд. грн.

Даній величині спекулятивного попиту на гроші відповідає процентна ставка рівна 13 %, отже, вона й буде рівноважною ставкою відсотка.

Розглянемо графічний спосіб рішення.

На мал.1 відбиті криві трансакційного попиту на гроші (Dm t), спекулятивного попиту (Dma) і пропозиції грошей (Sm), які побудовані за вихідним даними:

Мал. 1. Криві попиту та пропозиції грошей

Для побудови кривої загального попиту на гроші (Dm) необхідно змістити по горизонтальній осі пряму попиту на гроші з боку активів (Dma) на величину, рівну трансакційному попиту на гроші (Dm t). Крапка перетинання кривій загального попиту на гроші (Dm) і кривій пропозиції грошей (Sm) і визначає рівноважну ставку відсотка (ie). На графіку (Мал. 2) видно, що в цьому випадку рівноважною ставкою відсотка буде r = 13 %.

Мал. 2. Визначення рівноважної крапки графічним шляхом

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Економічна суть грошового ринку.

2. Особливості грошового ринку та його сегментація.

3. Модель грошового ринку.

4. Попит, пропозиція та ціна на гроші.

5. Фактори впливу на них.

6. Яка структура грошового ринку?

7.

Що є об\'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку?

8. Приведіть приклади учасників грошового ринку та їх інтересів.

Завдання на самостійну роботу

Визначити рівноважну ставку відсотка, якщо відомо, що:

1) Величина трансакційного попиту на гроші становить 15 % від номінального ВНП.

2) Номінальний обсяг ВНП дорівнює 4000 млрд. грн.

3) Пропозиція грошей становить 500 млрд. грн.

4) Функціональна залежність спекулятивного попиту на гроші від процентної ставки відображено в таблиці:

r,% 14 13 12 11
Dma, млрд. грн. 100 150 200 250

Підготовити реферат за темою «Грошовий ринок України: сучасне становище, проблеми та перспективи розвитку».

Рекомендована литература:

[18]с. 397-439, 807-865, [23]с.24-36,
[19]с. 523-553, [24]с18-23,
[22]с. 252-261, [25]с. 15-17.

<< | >>
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме Тема Грошовий ринок.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -