<<
>>

Тема Грошовий обіг та грошова маса. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Ціль заняття: закріплення знань теоретичного матеріалу щодо грошового обігу та грошової маси, кількісної теорії грошей і сучасного монетаризму; поглиблений розгляд ключових питань; перевірка розуміння механізму безготівкових розрахунків; придбання практичних навичок рішення задач за темою; проведення контролю за самостійною роботою студентів з додатковою літературою, законодавчими актами.

Завдання заняття:

- розглянути:

1) поняття і форми грошового обігу;

2) порівняльна характеристика основоположних засад металістичної і номіналістичної теорії грошей;

3) порядок проведення та державного регулювання готівкового і безготівкового обігу;

- рішення задач за темою;

- заслухати доклади за темами рефератів.

Методичні вказівки:

В Україні використовуються така структура грошових агрегатів:

М 0 : грошова готівка в обігу

М 1 : М 0 + кошти на поточних рахунках у банках та поточних депозитах

М2 : М 1 + строкові депозити.

М3 : М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків

Розв\'язання типових задач

Визначити грошові агрегати М0, М1, М2 на основі наступних даних:

млрд. грн.
вклади до запитання 740
банкноти й металеві гроші 105
депозитні сертифікати 400
строкові вклади населення 1500

Рішення

М 0 =105 млрд. грн.

М 1 = 105 + 740 + 400 = 1245 млрд. грн.

М2 = 1245 + 1500 = 2745 млрд. грн.

Відповідь: М 0 =105 млрд. грн., М 1 =1245 млрд. грн., М2=2745 млрд. грн.

Питання щодо перевірки ступеня засвоєння теоретичного матеріалу:

1. Дайте основні визначення по темі.

2. Хто і як регулює грошовий обіг в Україні?

3. У чому переваги безготівкових розрахунків?

4. З якою метою створюються резервні фонди грошових білетів і монет?

5.

Які ціль і порядок установлення ліміту залишку готівки в касі?

6. Який порядок видачі сум під звіт?

7. Дайте характеристику основним документам, які використовуються при оформленні касових операцій.

8. Охарактеризуйте механізм розрахунків за допомогою платіжних доручень, вимог-доручень, чеків, акредитивів.

9. Назвіть підходи різних економічних шкіл до визначення потреби в коштах. Чим викликані розходження в підходах?

Завдання на самостійну роботу

Визначити грошові агрегати М1, М2, М3 на основі наступних даних:

млрд. грн.
чекові вклади до запитання 742
банкноти й металеві гроші 115
депозитні сертифікати 420
безчекові ощадні сертифікати 535
строкові вклади населення 1580
великі строкові вклади 850

Підготовити реферат за темами:

- «Грошові агрегати України, ФРС США»;

- «Сучасне регулювання вексельного обігу в Україні».

Рекомендовано літературу:

[12], [18]с. 619-777,
[13], [19]с. 44-62, 455-479, 486-487, 592-616,
[14], [22]с. 238-249,
[16]с. 32-66, [23]с.24-36,
[17]с. 25-39, 73-144, [24]с18-23

<< | >>
Источник: Пчелинська Г.В.. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "ГРОШІ ТА КРЕДИТ" Сєвєродонецьк 2006. 2006

Еще по теме Тема Грошовий обіг та грошова маса. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -