<<
>>

ТЕМА 2. Грошовий оборот і грошова маса

     Грошовий оборот – безперервний рух грошей у процесі виробництва,

     розподілу, обміну і споживання національного продукту, який

     здійснюється шляхом безготівкових розрахунків та через обіг готівки.

     Суб’єктами грошового обороту є всі юридичні та фізичні особи, які

     беруть участь у виробництві, розподілі, обміні та споживанні

     національного продукту.

     На мікроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругооборот

     індивідуального капіталу.

     На макроекономічному рівні грошовий оборот обслуговує кругооборот

     усього суспільного капіталу.

     Грошовий потік – сукупність платежів, які обслуговують окремий етап

     процесу розширеного відтворення. Кількість грошових платежів, які

     здійснюються економічними суб’єктами, становлять у сукупності

     грошовий оборот.

     Грошовий обіг – сектор грошового обороту, рух грошей, що обслуговує

     сферу обміну.

     Фінансово-кредитний сектор – частина грошового обороту, пов’язана з

     процесами розподілу вартості ВНП, за якого рух грошей відбувається

     нееквівалентно (тобто назустріч грошовому платежу платник не одержує

     реального еквівалента у формі товарів чи послуг).

     Грошова маса – сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які

     перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний

     визначений момент часу (кінець року, кварталу тощо).

     Грошовий агрегат – специфічний показник грошової маси, що

     характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.

     Грошова база – гроші, які не беруть участі в кредитному обороті та

     грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення.

     Швидкість обігу грошей – частота переходу грошей від одного суб’єкта

     грошових відносин до іншого при обслуговуванні процесу реалізації

     товарів та послуг за певний період.

     Закон грошового обігу : протягом даного періоду для обігу необхідна

     лише певна, об’єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів.

     Грошово-кредитна мультиплікація – процес створення безготівкових

     грошей при кредитуванні банками клієнтури на основі вільних резервів,

     що надійшли до банку ззовні.

     Вільний резерв – сукупність грошових коштів комерційних банків, які в

     даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для

     здійснення активних операцій.

<< | >>
Источник: Бурковська А.В.. Гроші та кредит. Словник термінів. МИКОЛАЇВ –2008. 2008

Еще по теме ТЕМА 2. Грошовий оборот і грошова маса:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -