<<
>>

ТЕМА 3. Грошовий ринок

     Грошовий ринок – сектор ринку, на якому здійснюється купівля-продаж

     грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на

     цей товар.

     Купівля грошей – форма одержання суб’єктами ринку в своє

     розпорядження певної суми грошей в обмін на фінансові інструменти.

     Продаж грошей – форма передачі грошей їх власниками своїм

     контрагентам у тимчасове користування в обмін на фінансові інструменти,

     які надають їм можливість зберегти право власності на ці гроші, відновити

     право розпорядження ними та одержати процентний доход.

     Фінансові інструменти – боргові або неборгові зобов’язання покупців

     перед продавцями грошей.

     Пряме фінансування – направлений рух грошових коштів безпосередньо

     від власників цих коштів до позичальників.

     Опосередковане (непряме) фінансування – направлений рух грошових

     коштів від їх власників до позичальників через фінансових посередників.

     Фінансові посередники – особливі підприємства, які акумулюють

     тимчасово вільні грошові кошти економічних суб’єктів і передають їх

     позичальникам на комерційних засадах.

     Ринок грошей – сегмент грошового ринку, на якому купують

     короткострокові грошові кошти (до 1 року).

     Ринок капіталів - сегмент грошового ринку, на якому купують

     середньо- та довгострокові грошові кошти (більше 1 року).

     Ринок банківських кредитів здійснює акумуляцію тимчасово вільних

     грошових коштів та передачу їх у кредит за принципами кредитування.

     Ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ акумулює

     заощадження і розміщує їх у доходні активи.

     Фондовий ринок здійснює переміщення небанківського позичкового

     капіталу, який приводиться у рух за допомогою фондових цінностей.

     Ринок позичкових зобов’язань охоплює відносини банків  з їх клієнтами

     щодо формування  та розміщення кредитних ресурсів.

     Валютний ринок охоплює відносини між економічними суб’єктами з

     приводу купівлі-продажу валюти на основі попиту та пропозиції.

     Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини, так і відносини

     співволодіння, які оформлюються спеціальними документами (цінними

     паперами), що можуть продаватися, купуватися, погашатися.

     Відкритий ринок забезпечує купівлю-продаж державних цінних паперів

     Центральним банком.

     Міжбанківський ринок забезпечує проведення банківських операцій

     щодо розміщення тимчасово вільних грошових коштів у формі

     міжбанківських депозитів і кредитів.

     Попит на гроші – запас грошей, який прагнуть мати економічні суб’єкти

     в своєму розпорядженні на певний визначений момент часу.

     Трансакційний мотив нагромадження грошей – потреба в запасі

     грошей для здійснення поточних платежів.

     Мотив обачності – створення запасу грошей на не передбачувані потреби

     в майбутньому.

     Спекулятивний мотив – створення запасу грошей для перетворення їх у

     високодохідні фінансові інструменти.

     Пропозиція грошей – бажання економічних суб’єктів позичити певну

     частину своїх грошових коштів заради одержання доходу.

     Головна функція грошового ринку – балансування попиту і пропозиції

     грошей та формування ринкового рівня процента як ціни грошей.

<< | >>
Источник: Бурковська А.В.. Гроші та кредит. Словник термінів. МИКОЛАЇВ –2008. 2008

Еще по теме ТЕМА 3. Грошовий ринок:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -