<<
>>

2. Грошова маса та її структура. Грошова база.

Грошова маса – це сукупність купівельних, платіжних, та накопичувальних засобів , яка обслуговує економічні зв’язки та належить фізичним, юридичним особам а також державі, це важливий показник зміни руху грошей.

Для аналізу використовують агрегати. Грошовий агрегат – це показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності.

М0 – готівка поза банками, М1=М0 + кошти на поточних рахунках та депозити до запитання (без ставкові), М2= М1 + кошти на всіх видах строкових рахунках, валютні заощадження, М3= М2+ цінні папери крім акцій, трастові операції банків (довірчі).

Грошова база – це гроші, які не беруть участі в кредитному та грошовому обігах, але створюють базу для їх розширення. Вона охоплює М0, готівку в касах банків і резерви комерційних банків на їх рахунках у НБУ.

Грошова база охоплює запаси готівкових коштів поза банками в касах банків та резерви комерційних банків та їхні рахунки у центральному.

ГБ=Мо+Мкб+Мрез.

Рівень монетаризації економіки – це макроекономічний показник, який характеризує ступінь насиченості економіки грошовою масою для забезпечення виробництва і реалізації ВВП.

Км=Мз/ВВП.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 2. Грошова маса та її структура. Грошова база.:

 1. Особливості грошово-кредитної політики України
 2. Нормативно-правові засади проведення грошово-кредитної політики
 3. ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ
 4. ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК
 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 6. Лекція № 2. “Грошовий ринок”
 7. Лекція № 3. Сутність та структура грошової системи. Інфляція та грошові реформи
 8. 4.3. Грошова маса та показники її виміру.
 9. Структура грошового обігу
 10. Грошова маса, її агрегати і механізм дії
 11. Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки
 12. 2. Грошова маса та її структура. Грошова база.
 13. ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА
 14. Грошова маса та її показники
 15. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -