<<
>>

Грошова база

Показник грошової маси як всієї сукупності випущених в обіг паперових грошей і монет та депозитів потрібно відрізняти від показника «грошова база». Якщо грошова маса у своєму складі має всі елементи - від найвужчого показника - М0 до найширшого агрегату - М3, то грошова база охоплює лише сукупність готівки, емітованої національним банком, та залишки коштів комерційних банків на їх рахунках у національному банку.

Емітовані національним банком гроші називають базовими грошима, бо вони не приймають участі у кредитному банківському обороті і додатково не збільшують масу грошей в обігу. Водночас вони слугують базою для її зростання. Як показники запасу всієї готівки, що перебуває в обороті поза банківською системою і в касах банків, а також суми резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у національному банку, величину грошової бази (Гб) розраховують за формулою:

де ГВИП - сума готівки, що випущена національним банком і не повернена до його фонду; Грез - сума грошових коштів (резервів), які перебувають на кореспондентських рахунках банків у національному банку.

Вказані елементи грошової бази, з одного боку, в сукупності складають більшу суму, ніж розмір агрегату М0, на суму готівки у касах банків, а з іншого - охоплюють якісно та кількісно інші гроші, ніж безготівкові кошти агрегатів М1, М2, М3, Якщо грошова база складає суму зобов\'язань національного банку перед комерційними банками, то безготівкові елементи грошових агрегатів охоплюють зобов\'язання комерційних банків перед своїми клієнтами. Іншими є джерела формування. Безготівкові елементи грошових агрегатів формуються комерційними банками як за рахунок одержаних від національного банку коштів (Грез), так і за рахунок створення грошей самими комерційними банками через грошово-кредитний мультиплікатор. Внаслідок цього безготівкові елементи грошових агрегатів значно більші, ніж безготівкові елементи грошової бази. Дане співвідношення можна відобразити так:

Грошова база (Мn) і грошова маса або пропозиція грошей

Рівень перевищення обсягів грошової маси над грошовою базою відображає величину грошово-кредитного мультиплікатора на рівні комерційних банків.

Отже, показник грошової бази не може вважатися ще одним елементом готівкової маси грошей в обігу, а є якісно іншим показником фінансової статистики, що характеризує масу грошей з боку її прояву на балансі національного банку.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Грошова база:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -