<<
>>

Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання.

Грошово-кредитна політика – це сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводить держава. Основна функція центрального банку – розробка і реалізація грошово-кредитної політики.

Основні типи грошово-кредитної політики:

1) політика грошово-кредитної рестрикції (політика “дорогих грошей”) - весь інструментарій грошово-кредитної політики підпорядковується згідно з динамікою економічного циклу, стисненню обсягів грошової та кредитної емісії;

2) політика грошово-кредитної експансії (політика “дешевих грошей”) -забезпечення доступності для суб’єктів економічної діяльності грошових і кредитних ресурсів.

Цілі грошово-кредитної політики:

· стратегічні – можуть бути кінцеві цілі загальноекономічної політики держави;

· проміжні – досягнення такого стану деякими економічними змінними, який сприятиме досягненню стратегічних цілей;

· тактичні – мають короткостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей.

Суб’єкти грошово-кредитної політики: банківська система – центральний банк і комерційні банки, урядові структури – Міністерство фінансів чи казначейство, органи нагляду за діяльністю банків і контролю за грошовим обігом, інституції зі страхування депозитів, а також інші установи.

Інструменти грошово-кредитної політики :

· здійснення операцій на відкритому ринку, де реалізуються державні цінні папери;

· регулювання резервної норми комерційних банків;

· зміна норми банківського відсотка.

Операції на відкритому ринку – це здійснення купівлі та продажу уповноваженими установами держави її цінних паперів. Центральний банк здійснює додаткову грошову емісію купуючи цінні папери, що перебувають у володінні комерційних банків. Обов’язкові резерви – це частина (норма у відсотках) банківських депозитів та інших пасивів, отриманих банком з інших джерел, яка, згідно з чиним законодавством або із встановленими нормативними актами, має зберігатися у формі касової готівки комерційних банків та їх депозитів у центральному банку.

При зменшенні норми обов’язкових резервів комерційні банки можуть збільшити ліквідність своїх активів і вдатися через кредитування до емісії нових грошей. Коли норма резерву підвищується, то грошова маса в обігу зменшується.

Облікова ставка відсотка формується на базі надання центральним банком позик комерційним банкам. Такий кредит надається банкам, що зіткнулися з тимчасовими фінансовими труднощами, як правило, на короткий термін і під заставу державних цінних паперів. Коли КБ бере позику в ЦБ, він збільшує на таку суму вільні резерви і кредитний потенціал. Це надає банкові-позичальнику можливість видавати додаткові кредити населенню та юридичним особам.

Облікова ставка відіграє опосередковану функцію – визначає КБ вартість кредитів ЦБ. Якщо облікова ставка відсотка знижується, то в КБ виникає зацікавленість в отриманні додаткових сум таких кредитів, і навпаки. Відповідно через зміну облікової ставки збільшується або зменшується на грошовому ринку пропозиція кредитних ресурсів.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання.:

 1. ГЛОСАРІЙ
 2. Стратегії та моделі виживання вітчизняних домогосподарств в умовах кризи
 3. Розділ 11 КРИЗА БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 4. ВІДПОВІДІ НА ВИБРАНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
 5. Глава 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
 6. Глава 8. Бюджет і бюджетна система
 7. Розділ VІ Міжнародні фінанси
 8. ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
 9. 1.2 Зміст навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 11. Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання.
 12. Грошово-кредитна політика центрального банку:суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання
 13. Тема 5. Грошові системи
 14. ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ та завдання для самостійної роботи
 15. 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -