<<
>>

Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

Фіскально-бюджетна політика – це сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат.

Основні функції фіскально-бюджетної політики: перерозподіл національного доходу; нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм.

Дискреційна фіскально-бюджетна політика – політика, при якій уряд свідомо маніпулює податками та державними видатками з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання. Основні засоби – зміна програм суспільних робіт та інших програм, пов\'язаних з витратами; зміна програм “трансферного типу” ( перерозподільчих); циклічні зміни рівня податкових ставок.

Недискреційна фіскально-бюджетна політика – це пасивна політика, пов\'язана з автоматичною зміною в рівнях державних витрат і податків. У сфері державного регулювання ринкової еконміки є необхідність застосування цілісної внутрішньозбалансованої системи заходів фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики. Заходи грошової стабілізації не можуть бути ефективними при перевищенні допустимого (більше 3-4 % ВВП) дефіциту державного бюджету та від\'ємного сальдо платіжного балансу.

Дефіцит державного бюджету - це перевищення видатків бюджету над його доходами.

Дефіцит державного бюджету є основною причиною інфляції. Однак деціцит державного бюджету не є небезпечним для економіки в цілому, якщо він знаходиться на рівні 2-3 % ВНП. У протилежному випадку він негативно відображається на формуванні грошової, кредитної систем і всієї економіки в цілому. Дефіцит державного бюджету є основною причиною інфляції.

Джерела покриття дефіциту державного бюджету: збільшення кількості грошей; збільшення випуску облігацій Міністерства фінансів (казначейства); скорочення валютних резервів цетрального банку; позики в зовнішніх кредиторів. Тобто для покриття дефіциту державного бюджету держава може друкувати гроші, робити позики або витрачати свої валютні резерви.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.:

 1. § 5. Грошово-кредитна політика центрального банку
 2. ГЛОСАРІЙ
 3. Глава 9. Доходи і видатки державного бюджету
 4. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники
 5. Особливості грошово-кредитної політики України
 6. Нормативно-правові засади проведення грошово-кредитної політики
 7. 3.1.3. Режим таргетування інфляції
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 9. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 10. ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ
 11. 1.2 Зміст навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
 12. 3. методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 13. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 14. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.
 15. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.
 16. 15.2. Центральні банки та їх функції.
 17. Фіскально-бюджетна й грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту
 18. Паперово-кредитна система грошей
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -