<<
>>

Кредитно-грошове регулювання

Грошово-кредитна політика - це сутність заходів, за допомогою яких здійснюється вплив на грошовий обіг і становлення кредитних відносин.

Два ключових погляди на грошово-кредитну політику:

 1. Кейнсіанський, за яким зміна грошової пропозиції обумовлює зміну відсоткової ставки, що впливає на обсяг інвестицій та всю суму сукупного попиту.
 2. Монетаристський погляд, за яким кількість грошей безпосередньо впливає на ціни без обов\'язковості зміни сукупної пропозиції.

Цей погляд концентрується головним чином у монетарному рівнянні - формулі Фішера

МУ = РО,              (14)

де М - грошова маса;

V - швидкість обігу однієї грошової одиниці;

Р - середня ціна товару;

З - фізичний обсяг.

При незмінності V і зменшенні або сталості Q, зростання М призведе до зростання цін Р, тобто до інфляції.

Висновок: Кейнс вважає контрольовану інфляцію через друкування додаткових грошей стимулом економічного зростання. Монетаризм вважає небезпечним додаткові гроші в обігу у зв\'язку з інфляцією, яка є антистимулом сталого виробництва.

На практиці визначають 2 типи грошово-кредитної політики:

 1. Кредитно-грошова експансія зі зростанням кількості грошей та інфляції.
 2. Кредитно-грошова рестрикція зі стримуванням грошової маси.

Основні напрямки грошово-кредитної політики:

 1. Регулювання ліквідності, тобто здатності своєчасно виконувати зобов\'язання перед вкладниками.
 2. Управління державним боргом.
 3. Регулювання обсягів кредитних операцій та грошової емісії.

Основні методи грошово-кредитної політики:

 1. Загальні, через вплив на ринок капіталів у цілому.
 2. Локальні, або селективні, через вплив на окремі види грошово- кредитної діяльності.

Загальні методи включають:

 1. Облікову, або дисконтну політику, через маніпулювання обліковою ставкою.
 2. Операції на ринку державних цінних паперів.
 3. Регулювання нормативів обов\'язкових резервів комерційних банків.

Основні селективні методи:

 1. Контроль заокремлемих видів кредитів.
 2. Регулювання ризиків і ліквідності банківських операцій.

Етапи розвитку грошово-кредитної політики в Україні:

 1. 1992 - 1994рр. - кредитна експансія з гіперінфляцією і знеціненням купоно-карбованця.
 2. 1995              - 2000рр.              - кредитна рестрикція, впровадження гривні

(1996р.), накопичення боргів з зарплати та соціальних платежів.

 1. 2000р. - сучасність, сталість гривні, низькі ломбардна і облікова ставки.

Проблеми і суперечності грошово-кредитної політики в Україні:

 1. Нерозвиненість ринку цінних паперів (державних).
 2. Слабка підтримка банками виробничих галузей.
 3. Недостатність грошових активів суб\'єктів економічної діяльності.
<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Кредитно-грошове регулювання:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -