<<
>>

8.4. Структура грошового ринку.

Грошовий ринок має складний механізм функціонування. У ньому використовуються різноманітні інструменти і методи управління грошовими потоками.

Структуру грошового ринку представлено на рис.

4.

Рис. 4. Структура грошового ринку

Грошовий ринок складається з двох секторів:

„ міжбанківський ринок;

„ відкритий ринок.

Міжбанківський ринок стихійно виникає у кожній країні для того, що б забезпечити здійснення банківських операцій та надання кредитів для вирівнювання міжбанківського платіжного обороту. Міжбанківський ринок обслуговує угоди з приводу короткострокових (незабезпечених) кредитів, за допомогою яких комерційні банки можуть балансувати поточну ліквідність. Крім того операції на міжбанківському ринку дають змогу банкам отримувати додаткові прибутки, управляти процентами та банківськими ризиками.

Відкритий ринок – на цьому ринку відбувається купівля – продаж цінних паперів (короткострокових зобов’язань держави) центральним банком.

Центральний банк може продати частину свого портфеля цінних паперів безпосередньо комерційним банкам чи посередникам ринку, а через них – населенню, фірмам. В обох випадках у комерційних банків зменшуються їхні вільні ресурси і їхній кредитний потенціал. І, навпаки, якщо центральний банк буде купувати цінні папери у комерційних банків, відповідно зросте розмір вільних резервів і їхній кредитний потенціал. У силу цього операції з цінними паперами на відкритому ринку вважаються найбільш гнучким інструментом грошово–кредитної політики центрального банку.

По видах інструментів грошовий ринок складається з двох взаємозалежних і допомогаючих один одному, однак, окремо функціонуючих ринків:

„ ринок позичкових капіталів;

„ ринок грошей.

Ринок позикових капіталів охоплює відносини, що виникають із приводу акумуляції кредитними установами коштів фізичних і юридичних осіб і їхнє надання у виді кредитів на умовах повернення, терміновості і платності. Об’єктом оперування на ринку є не самі гроші, а лише право на тимчасове використання коштами. На ринку надаються довгострокові кредити і середньострокові (більше одного року).

Ринок цінних паперів охоплює як кредитні так і відносини співволодіння, що оформляються спеціальним документом (цінними паперами), які можуть продаватися, купуватися і погашатися у залежності від призначення і ліквідності фінансових активів, що обертаються на ринок капіталів та ринок грошей. До ринку капіталів належать довгострокові кредити.

На ринку капіталів – обертаються кошти у вигляді середньо– і довгострокових кредитів і фінансових активів, які використовуються більше 1 року.

На ринку грошей продаються і купуються кошти у виді короткострокових позик (кредитів) і фінансових активів до одного року (цільові зобов’язання).

Ринок грошей (монетарний ринок) – мережа спеціальних інститутів, які забезпечують взаємодію попиту та пропозиції на гроші як специфічний товар.

Варто мати на увазі, що гроші не “продаються” і не “купуються” у тому розумінні, як продається і купується звичайний товар за відповідними цінами. Ці поняття тут мають інший зміст – гроші обмінюються на інші ліквідні активи за альтернативною вартістю, яка вимірюється через норму позичкового процента. Тому ринок грошей являється складовою частиною фінансового ринку, де здійснюються короткострокові депозитно–позичкові операції.

Ринок грошей – це сектор чи частина фінансового ринку, де здійснюються короткострокові депозитно–позичкові операції (терміном до 1 року), що обслуговує рух оборотних коштів підприємств і організацій, банків, установ і населення.

Ринок грошей – це ринок, на якому попит на гроші і пропозицію грошей обумовлюють відповідний їм рівень процентних ставок.

Міжбанківський ринок обслуговує угоди з приводу короткострокових (незабезпечених) кредитів, за допомогою яких комерційні банки можуть балансувати поточну ліквідність. Крім того, операції на міжбанківському ринку дають можливість банкам отримувати додатковий прибуток управляти відсотками і банківськими ризиками.

Грошовий ринок – це сектор економіки, де відбувається врівноважування чи задоволення попиту та пропозиція на гроші.

Головною функцією грошового ринку є балансування попиту та пропозиції грошей і формування рівня відсотка як ціни грошей.

І тут найбільш важливе значення має механізм формування попиту та пропозиції.

Контрольні питання

1. Що таке грошовий ринок і яка його структура?

2. Чим відрізняється поняття “грошовий ринок” від поняття “ринок грошей”?

3. Які канали фінансування існують на грошовому ринку?

4. Чим відрізняється пряме і опосередковане фінансування?

5. Хто являється суб’єктами грошового ринку?

<< | >>
Источник: Невідомий. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. Курс лекцій. 0000

Еще по теме 8.4. Структура грошового ринку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -