<<
>>

4. Економічна суть та структура грошового ринку.

Грошовий ринок – це сукупність всіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються, розподіляються та перерозподіляється під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки.

Грошовий ринок — частина ринку позикових капіталів, де здій­снюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чи­ном рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів бан­ків, установ, держави і приватних осіб.

Інструментами грошового ринку є векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти. Його основні інститути — банки, облікові устано­ви, брокерські й дилерські фірми.

В сучасних умовах грошовий ринок охоплює операції з короткостроковим та довгостроковим позиковим капіталом . Основними джерелами його утворення є заощадження домогосподарств.

Об’єктивною передумовою функціонування грошового ринку є не збіг у потребах фінансових ресурсів з джерелами її задоволення.

Об’єктами на грошовому ринку є: 1) грошово-кредитні ресурси, 2) цінні папери.

Суб’єкти: 1) держава, 2) підприємства, 3) окремі громадяни.

В організаційному плані грошовий ринок – це сукупність фінансових організацій, що супроводжують потік коштів від власників фінансових ресурсів до позичальників

Функції грошового ринку:

1) збалансування попиту та пропозиції грошей і формування ринкового рівня відсотка як ціни грошей;

2) Мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів;

3) Розподіл акумульованих вільних коштів між численними кінцевими споживачами ;

4) прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у державі;

5) забезпечення умов для мінімізації фінансових ризиків.

Структура грошового ринку: 1) за економічним призначення ресурсів: ринок капіталів, ринок ресурсів; 2) за видами фінансових інструментів: ринок позичкових угод, ринок цінних паперів.

Ринок грошей – це монетарний ринок де продається грошові кошти у вигляді короткострокових позик до 1 року, з метою обслуговування підприємств, банків, населення і держави.

Ринок капіталів охоплює відносини купівлі продажу середньострокових та довгострокових кредитів і фінансових активів строком понад 1 рік.

Ринок позичкових зобов’язань (кредитних угод) – це процес залучення коштів у грошовій формі на умовах повернення, платності, строковості.

Ринок цінних паперів охоплює кредитні відносини і відносини спільного володіння які оформляються цінними паперами.

На грошовому ринку розрізняють кілька видів відсотків: 1) облігаційний, 2) банківський, 3) обліковий. 1) норма доходу встановлена за цінними паперами, 2) узагальнена назва % за операціями банків (депозитний % - це норма доходу яку банки виплачують своїм клієнтам за депозитами, позичковий % - який банк стягує з позичальників за користування позичковим капіталом, обліковий % - центральний банк стягує з комерційного за позики).

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 4. Економічна суть та структура грошового ринку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -