<<
>>

4. Економічна суть та структура грошового ринку.

Грошовий ринок – це сукупність всіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються, розподіляються та перерозподіляється під впливом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки.

Грошовий ринок — частина ринку позикових капіталів, де здій­снюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чи­ном рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів бан­ків, установ, держави і приватних осіб.

Інструментами грошового ринку є векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти. Його основні інститути — банки, облікові устано­ви, брокерські й дилерські фірми.

В сучасних умовах грошовий ринок охоплює операції з короткостроковим та довгостроковим позиковим капіталом . Основними джерелами його утворення є заощадження домогосподарств.

Об’єктивною передумовою функціонування грошового ринку є не збіг у потребах фінансових ресурсів з джерелами її задоволення.

Об’єктами на грошовому ринку є: 1) грошово-кредитні ресурси, 2) цінні папери.

Суб’єкти: 1) держава, 2) підприємства, 3) окремі громадяни.

В організаційному плані грошовий ринок – це сукупність фінансових організацій, що супроводжують потік коштів від власників фінансових ресурсів до позичальників

Функції грошового ринку:

1) збалансування попиту та пропозиції грошей і формування ринкового рівня відсотка як ціни грошей;

2) Мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів;

3) Розподіл акумульованих вільних коштів між численними кінцевими споживачами ;

4) прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у державі;

5) забезпечення умов для мінімізації фінансових ризиків.

Структура грошового ринку: 1) за економічним призначення ресурсів: ринок капіталів, ринок ресурсів; 2) за видами фінансових інструментів: ринок позичкових угод, ринок цінних паперів.

Ринок грошей – це монетарний ринок де продається грошові кошти у вигляді короткострокових позик до 1 року, з метою обслуговування підприємств, банків, населення і держави.

Ринок капіталів охоплює відносини купівлі продажу середньострокових та довгострокових кредитів і фінансових активів строком понад 1 рік.

Ринок позичкових зобов’язань (кредитних угод) – це процес залучення коштів у грошовій формі на умовах повернення, платності, строковості.

Ринок цінних паперів охоплює кредитні відносини і відносини спільного володіння які оформляються цінними паперами.

На грошовому ринку розрізняють кілька видів відсотків: 1) облігаційний, 2) банківський, 3) обліковий. 1) норма доходу встановлена за цінними паперами, 2) узагальнена назва % за операціями банків (депозитний % - це норма доходу яку банки виплачують своїм клієнтам за депозитами, позичковий % - який банк стягує з позичальників за користування позичковим капіталом, обліковий % - центральний банк стягує з комерційного за позики).

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 4. Економічна суть та структура грошового ринку.:

 1. § 1. Предмет економічної теорії
 2. § 2. Методи соціалізації економіки
 3. § 2. Діалектика економічного і соціального та суперечності ринкової економіки
 4. Глава 6. Фінанси підприємницьких структур У чому полягає зміст фінансової категорії «фінанси підприємств» ?
 5. Теоретичні засади трансмісійного механізму грошово-кредитної політики
 6. Сутність та структура ліквідності банківської системи
 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
 8. Економічна суть грошового ринку
 9. Економічна суть і структура грошової системи
 10. Економічна суть і функції спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів.
 11. Тема Грошовий ринок.
 12. Тема 4. Грошовий ринок
 13. 4. Економічна суть та структура грошового ринку.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -