<<
>>

§ 5. Екологічні проблеми

Остання є однією із тих, які становлять найбільшу загрозу існуванню людства. Головною причиною, що її зумовлює, є застосування недосконалих технологій і зростання масштабів виробництва, які на них ґрунтуються.

Йдеться, передусім, про шкідливі викиди у повітря відходів від спалювання нафтопродуктів, вугілля, природного газу тощо. Особливої шкоди завдають ТЕЦ, оскільки на їх долю припадає третина усіх викидів СО2. Внаслідок цього зростає в атмосфері вміст останнього, а кисню зменшується. Звідси «парниковий ефект», потепління, підвищення рівня Світового океану (за останні 100 років на 10%, а швидкість його наступу на сушу становить близько 1,1 см за 10 років).

Безпосередню загрозу для здоров’я людей становлять пилегазові викиди, в яких міститься понад 1400 шкідливих речовин. Зростає забрудненість водних ресурсів, продукції рослинництва і тваринництва.

Сучасні технології у більшості країн супроводжуються використанням лише 5-8% компонентів мінеральної сировини для виробництва продукції, а решта йде у відходи. Гострою проблемою залишається ізоляція і ліквідація побутових відходів у містах, особливо великих. Вони потребують земельних площ, є джерелом забруднення довкілля.

Зростання темпів урбанізації населення призводить до утворення гігантських ме- гаполісів, скорочення сільськогосподарських угідь. Бурхлива автомобілізація зумовлює забруднення повітря довкілля вихлопними газами.

Особливо складна екологічна ситуація в Україні. Майже 10% її території належить до екологічно небезпечної на межі катастрофи і майже 70% загальної земельної площі близькі до цього.

Вирішення екологічних проблем — досить складне і багатоаспектне питання. Однак, у першу чергу, — це удосконалення технологій, направлених на зменшення відходів виробництва, перехід на екологічно чисті види палива (наприклад паливо для автомобілів, виготовлене із ріпака), глибока переробка промислових і побутових відходів, технологій, які зберігають родючість землі. Зрозуміло, що вирішення усіх цих проблем потребує значних коштів і часу.

Шляхи скорочення зон зубожіння, голоду і хвороб у світі — відомі. У першу чергу, це зростання продуктивних сил у цих зонах, ефективності виробництва, більш справедливий розподіл виробленого.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 5. Екологічні проблеми:

 1. § 5. Екологічні проблеми
 2. Загальна характеристика значущості проблеми
 3. Поняття екологічного права
 4. Предмет і метод екологічного права
 5. Джерела екологічного права
 6. Система інших екологічних прав громадян
 7. Порядок проведення екологічної експертизи
 8. Поняття та види екологічної безпеки
 9. Глава 1. Загальна характеристика взаємодії суспільства і природи. Поняття і предмет екологічного права
 10. Глава 4. Екологічні права людини
 11. 1 .4 Інструменти реалізації національної екологічної політики
 12. Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне співробітництво в галузі охорони природи
 13. 3.2 Історія розвитку міжнародної нормативної бази екологічної безпеки
 14. Фінансовий екологічний облік на підприємстві
 15. 1.3 Форми реалізації права на екологічну безпеку в Україні
 16. 2.3. Спеціально-юридичні гарантії права громадян на екологічну безпеку в Україні
 17. Проблеми адміністративно-правового регулювання здійснення екологічного контролю у сфері ведення лісового господарства в Україні
 18. Основні фактори неправомірної діяльності у сфері ведення лісового господарства та проблеми адміністративної відповідальності
 19. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -