<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків?
 2. Чим глобальна економіка відрізняється від світової економіки?
 3. Чому глобалізація є новим етапом інтеграційних процесів у світовій економіці?
 4. Що таке глобальна економіка?
 5. Які фактори зумовлюють процес глобалізації?
 6. Охарактеризуйте форми прояву глобалізації.
 7. Чому глобалізація суперечливо впливає на світогосподарський розвиток?
 8. Назвіть основні ознаки глобальних проблем.
 9. У чому полягає суть глобальної екологічної кризи?
 10. Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.
 11. Які основні передумови вирішення глобальних проблем?
 12. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.
 13. Яку роль відіграє ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішенні глобальних проблем?
 14. У чому необхідність і суть переходу до сталого розвитку?

Контрольні тести

 1. Глобальні проблеми характеризуються:

а) спільністю і взаємозалежністю політичних, соціальних, економічних, науково- технічних та інших аспектів розвитку окремих країн;

б) інтернаціоналізацією виробничих процесів, які вимагають значних фінансових і матеріальних ресурсів;

в) зв’язками та відносинами між державами й соціальними системами, суспільством у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути розв’язані шляхом їх взаємодії.

 1. Критерії, за якими проблеми відносять до глобальних:

а) їх вплив на політичний, соціальний та економічний розвиток України має визначальний характер;

б) вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів усіх або значної групи держав;

в) нерозв’язання їх викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у розвитку продуктивних сил;

г) вони вимагають невідкладних скоординованих дій світового співтовариства.

 1. На скільки сфер за ознаками дії поділяють глобальні проблеми:

а) на дві;

б) на три;

в) на чотири;

г) на п’ять?

 1. Сферами дії глобальних проблем є:

а) взаємодія людини і природи;

б) взаємодія природи і суспільства;

в) збереження навколишнього середовища;

г) суспільні взаємовідносини;

д) взаємовідносини між людьми;

е) розвиток науки; є) розвиток людини.

 1. Чим породжені сучасні глобальні проблеми:

а) розвитком продуктивних сил;

б) зростанням промислового виробництва;

в) географічним середовищем;

г) перенаселенням планети;

д) природнокліматичними умовами;

е) психологією людини;

є) рівнем прогресу техніки?

 1. Причинами загострення сучасних глобальних проблем є:

а) швидке зростання народонаселення на Землі;

б) нерівномірне розміщення населення і енергетичних ресурсів на планеті;

в) низький рівень впровадження ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно чистих технологій;

г) швидка урбанізація населення;

д) зменшення родючості ґрунту;

е) варварське ставлення людини до природи.

 1. Основними шляхами розв’язання глобальних проблем є:

а) демілітаризація економіки і конверсія;

б) встановлення державної (всенародної) власності на природні ресурси;

в) перерозподіл енергетичних ресурсів між державами світу;

г) використання відновлюваних видів енергії;

д) примусове зниження народжуваності у слаборозвинутих країнах світу;

е) впровадження екологічно безпечних технологій;

є) розробка і реалізація комплексної колективної програми: економічної, екологічної і воєнно-політичної безпеки людства.

 1. Які з організацій відіграють провідну роль у розв’язанні глобальних проблем:

а) ООН;

б) МВФ;

в) Світовий Банк;

г) Європейський Союз;

д) Світова організація торгівлі?

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -