<<
>>

Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот і монет.

У разі виявлення сумнівних щодо справжності банкнот і монет під час приймання, видачі, оброблення грошових знаків національної та іноземної валюти банк має вилучити їх з оформленням довідки про вилучення та прийняття банкнот і монет для дослідження у трьох примірниках.

Банкам категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клієнтам виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти або монети національної та іноземної валюти.

У разі виявлення в одного клієнта двох чи більше таких банкнот або монет банк має терміново по телефону та не пізніше, ніж наступного робочого дня письмово повідомити про це у правоохоронний орган за місцезнаходженням банку.

До повідомлення в обов\'язковому порядку має додаватися копія довідки про вилучення й прийняття банкнот і монет для дослідження.

Банки мають також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти і монети національної та сумнівні банкноти іноземної валюти, які пред\'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку України. Фізичні та юридичні особи, які пред\'являють такі банкноти і монети до банку, заповнюють відповідну заяву. На підставі заяви оформляється довідка про вилучення і прийняття банкнот та монет для проведення досліджень у трьох примірниках.

Дослідження сумнівних банкнот і монет національної валюти здійснюється територіальними управліннями, Центральним сховищем та Департаментом готівково-грошового обігу. Дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти здійснює Департамент готівково-грошового обігу. Банки надсилають сумнівні банкноти безпосередньо до Операційного управління Національного банку України. Дозволяється як виняток передавати банкноти на дослідження через територіальні управління Національного банку України.

Сумнівні банкноти і монети мають бути відправлені банками для проведення досліджень до відповідного територіального управління або Операційного управління не рідше, ніж один раз на три дні.

Перед відправленням для дослідження сумнівних банкнот і монет банк складає їхній опис у чотирьох примірниках.

Дослідження сумнівних банкнот і монет проводиться безкоштовно протягом п\'яти робочих днів з дня їхнього надходження до відповідної установи Національного банку України, якщо немає потреби у додатковому дослідженні іншою установою Національного банку України або банком-емітентом. За результатами досліджень сумнівних банкнот і монет установи Національного банку України оформляють акт про дослідження банкнот і монет.

Установи Національного банку України, які провели дослідження сумнівних банкнот і монет, мають забезпечити таке:

проінформувати правоохоронні органи про виявлені підроблені банкноти і монети;

повернути банкам згідно з результатами досліджень другі примірники описів банкнот і монет та надіслати разом з цими описами відповідні акти;

у разі визнання банкноти або монети національної валюти неплатіжною повернути її банку разом з відповідно оформленими документами (банкноти повертаються із зазначенням з обох боків слова «НЕПЛАТІЖНА»);

повернути банкам або зарахувати на їхні відповідні рахунки суму платіжних банкнот і монет національної валюти;

повернути банкам справжні банкноти іноземної валюти незалежно від ступеня їхньої зношеності (Операційне управління через відповідні територіальні управління Національного банку України повертає банкам справжні банкноти).

Банки, які вилучили сумнівні банкноти і монети або прийняли їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов\'язані на підставі результатів досліджень:

списати підроблені банкноти і монети з відповідних позабалансових рахунків;

проінформувати пред\'явників про результати досліджень та за їхнім бажанням ознайомити під розпис з відповідним актом;

повністю відшкодувати пред\'явникам суму платіжних банкнот і монет національної валюти;

повернути пред\'явникам справжні банкноти іноземної валюти або за їхнім бажанням прийняти для здійснення операцій з готівкою;

повернути пред\'явникам за їхньою вимогою неплатіжні банкноти і монети протягом шести місяців з дня їхнього прийняття для дослідження. Після закінчення цього терміну відповідна комісія проводить знищення неплатіжних банкнот і монет з оформленням відповідного акта.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот і монет.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -