<<
>>

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

(реєстраторська діяльність) - це професійна діяльність на фондовому ринку, яка передбачає збирання, фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, що формують систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їхніх емітентів і власників та ін.

Реєстр власників іменних цінних паперів - перелік за станом на певну дату власників і номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, які обліковуються на їхніх особових рахунках, що є складовою системи реєстру й уможливлює ідентифікацію цих власників, кількість, номінальну вартість і вид належних їм іменних цінних паперів.

На дату обліку має складатися паперова копія реєстру, що містить інформацію про всіх власників іменних цінних паперів, зокрема й тих, які обліковуються в номінальних утримувачів.

Система реєстру власників іменних цінних паперів - сукупність даних, зафіксованих у паперовій або безпаперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних), що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів, заставодержателів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їхнє ім\'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб і цінних паперів, одержання й надання інформації цим особам та складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Банк-реєстроутримувач на фондовому ринку виконує такі основні функції:

формування системи реєстру за результатами поширення випуску іменних цінних паперів або прийняття її від попереднього реєстроутримувача;

ведення системи реєстру, що передбачає:

-відкриття, ведення та закриття емісійного рахунка, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб;

-ведення облікових журналів, які належать до системи реєстру; -облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи реєстру;

-облік осіб, зареєстрованих у системі реєстру;

-ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; -внесення до системи реєстру змін у зв\'язку з переходом права власності на іменні цінні папери, обтяженням цінних паперів зобов\'язаннями, переведенням цінних паперів на рахунки номінальних утримувачів, на особовий рахунок емітента;

-внесення змін до системи реєстру на підставі здійснення емітентом корпоративних операцій;

-видання, погашення сертифікатів іменних цінних паперів та облік втрачених (згідно із заявами власників);

-видання зареєстрованим особам виписок з реєстру щодо належних їм цінних паперів;

-надання інформації, що міститься у системі реєстру; -інформаційне й організаційне забезпечення проведення загальних зборів;

-облік нарахованих та виплачених доходів за іменними цінними паперами;

-складання на підставі письмового запиту емітента переліків осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, і переліків осіб, які мають право на отримання доходів за цінними паперами;

-передача на відповідальне зберігання Національному депозитарію України опечатаного реєстроутримувачем пакета з паролем та контрольною копією реєстру; -інші функції.

Для обліку загальної кількості випущених в обіг іменних цінних паперів та розподілу їх між зареєстрованими особами й емітентом реєстроутримувач відкриває у системі реєстру:

емісійний рахунок, на якому окремо за кожним випуском і категорією обліковують усі розміщені іменні цінні папери емітента та/або цінні папери, випуск яких зареєстровано;

особові рахунки емітента, обліковують іменні цінні папери, які зареєстровані у випуску, але не розміщені; на які покупці підписалися у процесі первинного розміщення, але не сплатили їхньої вартості; які викуплені емітентом іменних цінних паперів з метою анулювання чи подальшого продажу;

особові рахунки зареєстрованих осіб (власників цінних паперів, номінальних утримувачів, заставодержателів).

На цих рахунках має бути забезпечено відокремлений облік цінних паперів різних випусків і категорій іменних цінних паперів, а на особових рахунках - також відокремлений облік обтяжених зобов\'язаннями або блокованих цінних паперів за кожним фактом їхнього блокування або обтяження зобов\'язаннями.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -