<<

Небіржовий ринок цінних паперів

Усі операції з купівлі-продажу цінних паперів, що їх здійснюють учасники ринку цінних паперів поза фондовою біржею відносяться до позабіржової торгівлі. Небіржовий ринок діє на основі телефонного і телексного зв\'язку та комп\'ютерної мережі.

Якщо біржовий ринок доступний лише солідним провідним у своїх галузях корпораціям, то позабіржовий ринок через фінансового посередника може використати будь-яка фірма чи компанія.

Позабіржовий ринок охоплює ринок фінансових посередників, які представлені переважно дилерами - фізичними або юридичними особами, які в операціях купівлі-продажу виступають як учасники ділових угод, що діють від власного імені і за свої кошти з метою отримання доходу на основі різниці цін продажу і придбання цінних паперів. До їх послуг звертаються навіть відомі фірми, що прагнуть одночасно розмістити свої цінні папери як на біржовому, так і небіржовому ринках. Звичайно, тут можуть обертатися цінні папери будь-яких інших компаній і навіть ті, що не пройшли систему лістингу.

Студенти мають розібратися з об\'єктивними причинами та механізмом функціонування позабіржового ринку цінних паперів. Слід виходити з того, що позабіржовий ринок цінних паперів не є альтернативою, а суттєво доповнює й розширює біржовий ринок і на вторинному і на первинному рівнях.

Відмінні особливості небіржового ринку цінних паперів

Характерні ознаки
Небіржового ринку цінних паперів Біржового ринку цінних паперів
Розміщення перших випусків цінних паперів серед невеликих інвесторів Продаж цінних паперів, що випускаються державою та перепродаж акцій престижних фірм та компаній
Ринкове котирування здійснюється банками та компаніями Офіційне котирування цінних паперів здійснюють біржі чи уповноважені державні установи
Позабіржовий ринок діє, як правило, як дилерський Переважно брокерський
Обороти коштів небіржового ринку у 5-10 разів перевищують обороти біржового Обороти біржового ринку у 5-10 разів менші, ніж обороти позабіржового

Його інфраструктуру становлять інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, довірчі товариства, холдингові фірми, страхові компанії, інші юридичні особи, що займаються посередницькою, комісійною та комерційною діяльністю з цінними паперами.

Вони мають змогу утворювати асоціації, спілки та інші об\'єднання для координування роботи, проведення спільних дій, захисту своїх інтересів тощо. А після переходу УФБ на засади вільного асоційованого членства будь-який посередник зможе стати членом біржі і внаслідок цього розширити сферу своєї діяльності та включитися у систему електронного обігу цінних паперів. Членство в депозитарії допоможе ефективніше врегульовувати усі позабіржові угоди, що пов\'язані з первинним розміщенням цінних паперів, операціями з паперами інвестиційних фондів відкритого типу, а також забезпечити розрахунки «поставка проти оплати».

Провідною особливістю позабіржового ринку є ціноутворення, яке формується не аукціонним способом, а в процесі переговорів дилера з покупцем. Важливими ознаками позабіржового ринку стали: відсутність вказаного місця для укладання угод, самоорганізація, пряме узгодження ціни між продавцем і покупцем. В системі ринкової економіки він становить різновид бізнесу, спосіб купівлі-продажу цінних паперів, яким покупець в індивідуальному порядку і на основі договірної ціни може придбати як ті цінні папери, що є у дилера, так і ті, які він доручив дилеру купити у іншого продавця. За послуги дилеру сплачується комісійна винагорода, яка може бути строго фіксованою або ж наперед узгоджується між учасниками операції.

Характерною ознакою цін на позабіржовому ринку є їхнє узгодження в ході переговорів дилера із покупцем. Фактична відсутність аукціонного способу купівлі-продажу робить ціни позабіржового ринку залежними від кожної конкретної угоди. Водночас у переговорах, як правило, фігурує так звана нетто-ціна, на основі якої комісійний збір не стягується. Розмір дилерської націнки на позабіржовому ринку не повинен перевищувати 5% вартості угоди.

На позабіржовому ринку розміщення цінних паперів відбувається без дотримання більшості вимог, що традиційно пред\'являються на фондовій біржі. Тому тут купуються і продаються цінні папери тих компаній, які не відповідають суворим вимогам лістингу і не включені до котирувального списку, а також багатьох фірм, які з тих або інших причин не бажають нести затрати на допуск на фондову біржу.

Позабіржовий ринок цінних паперів у США представлений NASDAQ - Національною асоціацією позабіржових дилерів, яка організаційно охоплює понад 4 тис. дилерів. Вона діє під керівництвом комісії з цінних паперів і бірж з метою упорядкування позабіржової торгівлі цінними паперами та захисту інтересів учасників.

Перелік основних фінансових засобів США

Фінансові засоби Вид ринку Основні учасники Міра ризику Термін погашення Ставка на 11.01.93
Казначей-ські білети Грошовий ринок короткострокових капіталів Казначейство США для фінансування федеральних витрат Немає ризику несплати До 30 років 3,3
Акцепто-вані банком векселі » Зобов\'язання компанії, яке гарантоване банком Низький рівень ризику До 180 днів 3,4
Коротко-строкові комерційні векселі » Випускаються гарантованими фірмами для великих інвесторів Низький рівень ризику До 270 днів 3,5
Вкладні сертифікат-ти » Випускаються центральними інвестиційними банками для великих інвесторів Немає ризику несплати До 1 року 2,9
Казначей-ські білети та облігації уряду США Ринок довгострокових позик Випускаються урядом США Ризик відсутній Від 2 років до 20 років 6,3

Завдяки проведеним реформам і поширенню об\'єктивної інформації про діяльність позабіржового ринку США швидко зростає довіра до його операції та обсяги торгів.

Співвідношення ВВП та показників фондових ринках, млрд.

дол.
Країни ВВП у 1994 p. Загальна капіталізація ринку Оборот акцій на ринку
Німеччина

Франція

Англія

США

1753,00

1235,00

1010,00

6027,00

470,50

451,20

1210,20

5081,80

460,60

615,30

928,10

3592,60

Позабіржовий ринок цінних паперів в Україні створений з метою максимального розвитку фондового ринку в інтересах інвесторів і емітентів окремих регіонів, для сприяння тим підприємствам, які бажають залучити фінансові ресурси для розвитку виробництва і вдосконалення технологій. Він покликаний цивілізовано впорядковувати відносини, створювати торгово-інформаційні системи закладів, які формуються як саморегульовані організації й посередники, з метою підвищення ефективності і прозорості ринку цінних паперів.

Структура світового ринку паперів, млрд. дол.

Країни Облігації Акції Всього Проценти від загального обсягу
США

Японія

ФРН

Великобританія

Франція

Інші

9282,00

4256,00

1421,00

645,00

1112,00

7713,00

5028,00

3719,00

499,00

1158,00

452,00

3707,00

14310,00

7975,00

1920,00

1803,00

1564,00

11420,00

36,7

20,5

4,9

4,6

4,0

29,3

Весь світ 24429,00 14503,00 38992,00 100,00

Обсяги торгів на організованих ринках 1996-1999 pp., млн. грн.

Організатори торгівлі 1996 1997 1998 1999
Донецька фондова біржа 0,172 2,150 22,782 40,689
Київська міжнародна фондова біржа 0,090 4,709 270785 84,612
Перша торговельна система 3,124 350,543 338,541 988,439
Південноукраїнська торговельно-інформаційна система 0,000 0,000 0,000 1,087
Придніпровська фондова біржа 0,000 0,000 0,000 24,140
Українська міжбанківська валютна біржа 13,189 381,441 76,807 432,581
Українська фондова біржа 31,610 23,109 50,135 313,422
Український центр сертифікатних аукціонів 0,000 0,000 6,873 11,123
Разом: 48,18 5 761,952 522,92 1896,093

Обсяги торгів на організаційно оформленому ринку в Україні у 1999 році

Показники ПФТС Всього
Обсяги торгів всього, тис.
грн.
998 442 1 899 100
З них:

на первинному ринку

34 159 435 770
на вторинному ринку 954 283 1 463 330
В тому числі: акції 557 673 617 141
державні облігації 59 701 200 085
Векселі 316 899 646 104

<< |
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Небіржовий ринок цінних паперів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -