<<
>>

Консультаційні послуги.

Здійснюючи надання цих послуг, банк виконує функцію інвестиційного радника.

Банки з огляду на специфіку своєї діяльності є суб\'єктами, які генерують значний обсяг економічної та іншої інформації, що не доступна для інших компаній і фізичних осіб.

Цей привілейований статус робить банківські установи одними з головних продавців інформації та потребує розробки механізмів її доведення до споживачів.

В Україні банки можуть здійснювати консалтинг щодо операцій, пов\'язаних з цінними паперами як для емітентів, так і для інвесторів.

Для перших банки надають весь комплекс консультацій з аналізу ринку та перспектив залучення коштів емітентом від випуску цінних паперів.

Важливим сегментом надання консалтингових інвестиційних послуг є інвестори. Для них банківські установи можуть здійснювати: 1) аналіз фондового ринку і прогнозування його подальшої динаміки; 2) оцінювання цінних паперів; 3) визначення та кількісне вимірювання ймовірних ризиків інвестування; 4) аналіз схильності до ризику інвестора; 5) формулювання інвестиційної стратегії на основі визначених цілей і відношення до ризику; 6) оцінювання очікуваної ефективності вкладень.

Для більш повного інформування клієнтів про стан ринку цінних паперів та інвестиційні якості окремих фінансових інструментів банки можуть займатися рейтинговою діяльністю, а також розробкою й розрахунком фондових індексів для побудови як власних, так і клієнтських індексних портфелів цінних паперів.

Крім основних послуг на фондовому ринку, банки можуть надавати значну кількість супутніх (додаткових) послуг як для емітентів, так і для інвесторів. До цих послуг належать: 1) організація виплати дивідендів (як грошовими коштами, так і цінними паперами), купонних платежів для емітента, погашення боргових зобов\'язань, інкасація цих доходів та їхнє реінвестування для інвестора; 2) проведення заміни акцій при реорганізації компанії, деномінації (збільшення або зменшення номіналу), конвертації фінансових інструментів (конверсійні облігації); 3) участь у загальних зборах акціонерів за дорученням інвесторів; 4) контроль за поширенням та використанням прав на цінні папери; 5) виконання функції лістингового агента, тобто організація допуску цінних паперів емітента-клієнта для котирування на біржі; 6) організація злиття і поглинань.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Консультаційні послуги.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -