<<
>>

ДОДАТКИ

Додаток 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2001 р. № 1124 Київ

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

На виконання Конвенції Організації Об\'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

Органам виконавчої влади, банківським та іншим фінансовим установам керуватися у своїй діяльності Сорока рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) згідно з додатком.

Прем\'єр-міністр України              А. КШАХ

Голова Національного банку України              В. СТЕЛЬМАХ

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

та Національного банку України

від 28 серпня 2001 р. № 1124

СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ

Групи з розробки фінансових заходів боротьби

з відмиванням грошей (FATF)

А. ЗАГАЛЬНА БАЗА РЕКОМЕНДАЦІЙ

1. Усі країни повинні негайно здійснити кроки для ратифікації і повної імплементації Конвенції Об\'єднаних Націй 1998 року проти незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин (Віденської конвенції).

357

Додатки

Закони про збереження таємниці фінансовими установами повинні формулюватися таким чином, щоб не перешкоджати запровадженню цих рекомендацій.

Програма дієвого запровадження заходів проти відмивання грошей повинна передбачати зростання багатосторонньої діяльності і правової взаємодопомоги у ході розслідувань і карного переслідування у справах з відмивання грошей, а також у процесах екстрадиції у зв\'язку з відмиванням грошей, коли це можливо.

В.

РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ У БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

Зміст кримінальних дій з відмивання грошей

Кожна з країн має здійснити такі заходи, які є необхідними, включаючи законодавчі, для того, щоб мати змогу встановити карне переслідування за відмивання грошей, як цього вимагає Віденська конвенція. Дії з відмивання грошей повинні визначатися кожною з країн злочином такого ж ступеня, як інші злочинні дії з категорії серйозних. Кожна з країн повинна визначити ті серйозні злочини, доходи від яких у разі їх відмивання визнаються злочинними.

Згідно з положеннями Віденської конвенції визначення злочинних дій з відмивання грошей повинне поширюватись і на факти володіння інформацією про факти відмивання грошей, включаючи концепцію, що факт володіння такою інформацією встановлюється за об\'єктивними фактичними обставинами.

Там, де це можливо, карна відповідальність повинна поширюватись і на корпорації, а не тільки на їхніх співробітників.

Превентивні заходи і конфіскація

7.              Країни повинні здійснити аналогічні наведеним у Віденській

конвенції усі ті заходи, включаючи законодавчі кроки, які можуть

бути необхідними для надання компетентним органам цих країн пов

новаження на конфіскацію відмитих доходів, доходів, отриманих у

результаті злочинних дій з відмивання грошей, засобів, що викорис

товувались або існував намір їх використання для доручення опера

цій з відмивання грошей, так само як майна або відповідної вартості

такого майна за умови, що не порушується право добровільної до

помоги третіх сторін.

До таких заходів необхідно включити повноваження на:

установлення, виявлення та оцінку майна, яке підлягає конфіскації;:¦\

<< | >>
Источник: Карлін М. І.. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К: Кондор, 2004. - 384 с. 2004

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -