<<

Додатки

Анкета, яка використовувалася під час соціологічного опитування.

Шановний респондент!

Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні, яке проводить Львівський інститут банківської справи УБС НБУ з метою вивчення думки молоді щодо організації бюджетного процесу.

Будь-ласка, уважно прочитайте запитання анкети, та обведіть кружечком той варіант відповіді, який найбільше співпадає з Вашою точкою зору.

Вказувати свої особисті дані не потрібно - анкета анонімна!

Узагальнені результати будуть використані у науково-практичних цілях.

Наперед вдячні за співпрацю!!!

1. Чи знаєте Ви, що таке бюджет?

А)Так Б) Ні

2. Чи знаєте Ви, що громадськість може впливати на бюджетний процес?

А)Так Б) Ні

3. Як Ви вважаєте чи громаді потрібно здійснювати моніторинг бюджетного процесу в своєму регіоні (місто, область)?

А)Так Б) Ні

4. Чи хочете Ви впливати на бюджетний процес на Львівщині?

А)Так, тому, що_____________________________________________________

Б) Ні, тому, що______________________________________________________

5. Яким на Вашу думку, найкраще громадськість може впливати на бюджетний процес:

A) шляхом обговоренням із залученням представників громадських організацій Б) шляхом публічного обговорення на телебаченню

B) шляхом публікацій звітів у друкованих виданнях Г) Усі варіанти

6. Чи вважаєте Ви важливим та потрібним громадське обговорення формування та виконання бюджетів Львівщини? (оцініть його важливість з 5-ти бальною шкалою, де 1- не важливо, 5 — надзвичайно важливо)

1----- 2----- 3------ 4----- 5

7.Чи готові Ви брати участь здійснення моніторингу бюджетного процесу в своєму регіоні (місто, область)?

A) Так Б) Ні

B) Важко відповісти.

8. Чи ознайомлені Ви зі звітом про використання бюджетних коштів на Львівщині або результати його виконання?

А)Так Б) Ні

9. Чи ознайомлювалися Ви із текстом Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

А)Так Б) Ні

10.

Чи знайомі Ви із змістом понять «громадський бюджет» та «бюджетна адвокація»?

А)Так Б) Ні

А зараз повідомте деякі дані про себе:

11. Стать:

А) Чол.

Б) Жін.

12. Ваш вік

A) 16-20; Б) 21-25;

B) 26-ЗО; Г) 31 -36.

13. Освіта

А) Повна середня; Б) Середня спеціальна; В) Неповна вища; Г) Вища.

Дане дослідження проводиться в рамках проекту: "Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області", який реалізовується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Детальніша інформація про проект: http://lvivbudget.blogsrx)t.com/

bgcolor=white>92,4 bgcolor=white>75,5
доходи затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконайн я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

2011 рік 2012 рік 2013 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 103429,1 99237,5 95,9 103429,1 99237,5 95,9 108071,0 100838,3 93,3
освіта 571726,9 528234,3 92,4 571726,9 528234,3 740559,7 733952,8 99,1
охорона здоров\'я 368060,2 352227,7 95,7 368060,2 352227,7 95,7 4207413 417348,6 99,2
соціальний захист та соціальне забезпечення 527858,2 522543,3 99,0 527858,2 522543,3 99,0 697248,9 691091,5 99,1
культура та мистецтво 60230,5 57421,6 95,3 60230,5 57421,6 95,3 80552,6 76827,7 95,4
фізична культура та спорт 9537,1 8297,9 87,0 9537,1 8297,9 87,0 11935,2 10730,1 89,9
резервний фонд 796,2 0,0 0,0 796,2 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0
інші видатки, всього 225243,1 185575,4 82,4 225243,1 185575,4 82,4 9496,1 6521,7 68,7
за економічною класифікацією
капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заробітна плата з нарахуваннями 886490,1 858482,5 96,8 886490,1 858482,5 96,8 1096767,1 1093243,0 99,7
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 171657,5 153742,7 89,6 171657,5 153742,7 89,6 149888,3 146495,3 97,7
поточні трансферти населенню 519618,3 514874,1 99,1 519618,3 514874,1 99,1 681921,3 677032,3 99,3
Всього видатків 1866881,2 1988158,9 93,9 1866881,2 1753537,5 93,9 2068612,0 2037310,6 98,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 12067,2 5319,8 44,1 8199,5 3297,5 40,2 10948,3 2980,9 27,2
освіта 50007,1 40809,1 81,6 61688,2 45217,0 73,3 62343,0 50438,2 80,9
охорона здоров\'я 29801,9 23615,2 79,2 30318,5 18661,1 61,6 28566,1 22536,0 78,9
соціальний захист та соціальне забезпечення 727,2 701,9 96,5 1797,7 806,9 44,9 2435,7 1217,6 50,0
культура та мистецтво 7988,0 5475,1 68,5 7174,0 5021,5 70,0 6929,7 5830,6 84,1
фізична культура та спорт 288,6 413,8 143,4 565,9 715,5 126,5 409,6 465,6 113,7
резервний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші видатки, всього 793859,9 234458,4 29,5 728756,2 210258,1 28,9 1211,5 1730,0 142,8
за економічною класифікацією
капітальні видатки 536361,1 138437,4 25,8 680600,2 164704,5 24,2 631336,3 213569,7 33,8
заробітна плата з нарахуваннями 20184,1 12471,7 61,8 18812,7 11863,1 63,1 13180,9 12445,5 94,4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2796,2 2259,8 80,8 0,0 0,0 0,0 3219,4 2664,5 82,8
поточні трансферти населенню 112,8 202,3 179,3 44,1 63,3 143,5 69,2 53,2 76,9
Всього видатків 894739,9 310793,4 34,7 838499,9 283977,7 33,9 112843,9 85199,0

bgcolor=white>86,0
Код

бюджетної

класифікації

ДОХОДИ затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

2011рік 20^^ік 2013 рік
T 2 3 4 І 5 6 7 І 8 9 І 10 І 11
З А Г А Л Ь НИЙ Ф О Н Д
10000000 Податкові надходження 38533,4 31991,2 83,0 43428,7 30853,0 71,0 40944,4 36032,7 88,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 33024,2 28476,8 86,2 33377,9 26650,8 79,8 32556,6 29064,2 89,3
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 32832,6 28313,1 86,2 32641,9 26456,8 81,1 32033,0 28975,7 90,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 191,6 163,7 85,4 736,0 193,9 26,3 523,5 88,5 16,9
13050000 Плата за землю 4994,3 3187,9 63,8 9439,9 3895,7 41,3 7675,2 6234,0 81,2
16000000 Інші податки 29,1 27,0 92,8 0,0 -287,4 0,0 0,0 7,5 0,0
18000000 Місцеві податки і збори 485,7 299,3 61,6 610,9 306,8 50,2 712,6 725,2 101,8
20000000 Неподаткові надходження 1258,0 1215,5 96,6 1154,0 1192,0 103,3 1123,0 898,8 80,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 155,7 51,1 32,8 49,0 64,4 131,4 57,0 -793 71,3 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 941,4 1003 106,5 987,0 1126,6 114,1 1056,0 905,2 85,7
24000000 Інші неподаткові надходження 161,0 161,4 100,2 118,0 1,0 0,8 10,0 72,9 729,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,3 0,3 100,0 0,0 5,4 0,0 0 0 0,0
Інші надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90010100 Разом доходів 39791,7 33207,0 83,5 44582,7 32050,4 71,9 42067,4 36931,5 87,8
40000000 Офіційні трасферти 79201,9 78414,4 99,0 107253,6 100261,1 93,5 119473,5 111229,6 93,1
41020000 Дотації 43965,9 43963,1 100,0 53512,5 53122,7 99,3 60410 60410 100,0
41020300

41020900

Дотація вирівнювання 403,2 0 0,0 323,8 0 387,7 301,9 77,9
Інші додаткові дотації 0 0 0,0 0,0 0 0,0 430,9 430,9 100,0
41030000 Субвенції 35235,9 34451,3 97,8 53741,1 47138,4 87,7 59063,5 50819,6
41035000 Інші субвенції 304,9 295 96,8 552,9 485,1 87,7 1767,9 1560,2 88,3
41010600 Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
41010900 Кошти.
що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами
0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Разом офіційні трансферти 79909,9 78709,4 98,5 108130,3 100746,2 93,2 122060,0 113522,6 93,0
90010300 Всього доходів 119701,6 111916,4 93,5 152713,0 132796,6 87,0 164127,4 150454,1 91,7
С П Е Ц ІА Л Ь Н ИЙ Ф О Н Д
12000000 Податки на власність 428,0 431,9 100,9 315,3 580 184,0 456,1 497,4 109,1
18000000 Місцеві податки і збори 1392,7 1283,1 92,1 3205,0 2816 87,9 4312,1 4540,7 105,3
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 15,8 0,0
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 34,5 34,9 101,2 24,5 31,1 126,9 27,5 34,9 126,9
18050000 Єдиний податок 1358,2 1248,2 91,9 3180,6 2784,9 87,6 4284,6 4490,0 104,8
19000000 Інші податки та збори(в т.ч.
екологічний податок)
90,0 117,9 131,0 100,0 105,1 105,1 68,0 96,6 142,1
20000000 Неподаткові надходження 2123,7 3962,9 186,6 2269,4 4488,2 197,8 2527,6 3568,2 141,2
24000000 Інші неподаткові надходження 0,0 0,9 0,0 0 22,5 0,0 0,0 12,8 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних устано в 2123,7 3962,0 186,6 2269,4 4465,7 196,8 2527,6 3555,4 140,7
30000000 Доходи від операцій з капіталом 3441,5 2206,6 64,1 2096,1 381,8 18,2 1323,1 1630,4 123,2
50000000 Цільові фонди 47,1 47,5 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 2,0 0,0
40000000 Офіційні трасферти 2750,6 2750,5 100,0 5933,0 5787,5 97,5 4458,7 3588,0 80,5
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 218,9 128,8 58,8 30,0 25,4 84,7
41035000 Інші субвенції 581,5 285,1 49,0 876,6 275,1 31,4 2308,4 64,0 2,8
Разом доходів спеціального 11074,0 11214,3 101,3 14825,4 14464,6 97,6 15454,0 13987,3 90,5
Всього доходів 130775,6 123130,7 94,2 167538,4 147261,2 87,9 179581,4 164441,4 91,6

bgcolor=white>120,4
доходи затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконання

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконання

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконання

2011 рік 2012 рік 2013 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 12554,9 12015,0 95,7 13458,2 12918,9 96,0 13634,7 13127,3 96,3
освіта 84749,3 81322,2 96,0 102307,6 99218,5 97,0 109946,4 106455,5 96,8
охорона здоров\'я 65041,4 63809,8 98,1 80586,4 78822,7 97,8 79964,7 78141,7 97,7
соціальний захист та соціальне забезпечення 73130,8 72827,8 99,6 82962,4 81082,8 97,7 95190,8 92899,4 97,6
культура та мистецтво 12309,7 12216,4 99,2 15676,3 15069,7 96,1 16561,6 16228,6 98,0
фізична культура та спорт 2071,1 1921,3 92,8 2459,2 2341,9 95,2 2606,8 2480,3 95,1
резервний фонд 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші видатки, всього 8153,6 7626,7 93,5 23855,5 22785,8 95,5 823,7 738,7 89,7
за економічною класифікацією
капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заробітна плата з нарахуваннями 145069,93 144757,7 99,78 178492,94 177957,5 99,70 187044,67 186880,5 99,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22595,03 19513,83 86,36 28264,36 25311,83 89,55 27324,96 24318,76 89,0
поточні трансферти населенню 71507,34 71223,18 99,60 80923,74 79311,82 98,01 93232,54 90911,92 97,5
Всього видатків 258060,8 251739,2 97,6 321305,6 312240,2 97,2 318728,6 310071,5 97,3
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 337,4 292,7 86,7 597,5 551,1 92,2 322,5 219,4 68,0
освіта 2506,5 3242,4 129,4 4352,9 4481,4 103,0 4149,1 3617,6 87,2
охорона здоров\'я 2413,3 2589,1 107,3 3115,3 3125,7 100,3 3140,7 2985,5 95,1
соціальний захист та соціальне забезпечення 57,7 66,5 115,3 117,2 39,2 33,4 90,8 87,6 96,5
культура та мистецтво 795,2 953,7 119,9 796,1 968,4 121,6 1579,1 1281,8 81,2
фізична культура та спорт 32,0 37,6 117,3 54,4 54,4 99,9 114,1 181,5 159,1
резервний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші видатки, всього 24660,4 16950,7 68,7 29711,0 17878,7 60,2 0,0 0,0
за економічною класифікацією
капітальні видатки 17563,0 10196,8 58,1 26061,4 14645,6 56,2 39994,8 14200,9 35,5
заробітна плата з нарахуваннями 1602,20 1513,93 94,49 1734,00 1598,39 92,18 1296,0 1229,7 94,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 393,50 442,76 112,52 673,60 529,47 78,60 451,4 367,2 81,3
поточні трансферти населенню 0,00 27,55 0,00 36,78 43,4 40,4 93,0
Всього видатків 30802,6 24132,7 78,3 38744,4 27098,9 69,9 9396,4 8493,8 90,4

bgcolor=white>15796,4 bgcolor=white>1419,4
Код

бюджетної

класифікації

доходи затв.розписпм з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанії

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанії

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанії

я

2011 рік 2012 рік 2013 рік
1 2 3 І 4 І 5 6 І 7 І 8 9 І 10 І 11
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
10000000 Податкові надходження 119443 12180,9 102,0 13996,6 14120,7 100,9 14844,4 15791,0 106,4
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 9764,3 9948,0 101,9 10666,0 10683,7 100,2 10609,5 11295,4 106,5
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 9702,7 9886,5 101,9 10568,1 10585,6 100,2 10603,5 11285,6 106,4
11020000 Податок на прибуток підприємств 61,6 61,5 99,8 98,0 98,1 100,1 6,0 9,8 163,3
13050000 Плата за землю 1931,9 1975,8 102,3 3032,2 3137,1 103,5 3941,0 4190,0 106,3
16000000 Інші податки 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18000000 Місцеві податки і збори 248,1 249,6 100,6 298,3 299,8 100,5 293,9 305,6 104,0
20000000 Неподаткові надходження 65,1 65,2 100,2 89,0 89,8 100,9 0,8 5,4 675,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 29,8 29,8 100,0 4,3 4,3 100,0 0,04 4,7 0,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 5,9 5,9 100,0 6,6 7,4 112,1 0,8 0,8 100,0
24000000 Інші неподаткові надходження 29,5 29,5 100,0 78,1 78,1 100,0 0,0 0,02 0,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Інші надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90010100 Разом доходів 12009,4 12246,1 102,0 14085,6 14210,5 100,9 14845,2 106,4
40000000 Офіційні трасферти 7048,9 7019,9 99,6 9994,5 9906,5 99,1 119473,5 111229,6 93,1
41020000 Дотації 3330,9 3330,9 100,0 3677,6 3677,6 100,0 60410 60410 100,0
41020300

41020900

Дотація вирівнювання 0 0 0,0 0,0 0 0,0 387,7 301,9 77,9
Інші додаткові дотації 0 0 0,0 0,0 0 0,0 430,9 430,9 100,0
41030000 Субвенції 3718,0 3689,0 99,2 6316,9 6228,9 98,6 59063,5 50819,6 86,0
41030300 Субвенція на утримання об\'-ктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльносту об\'*ктів спільного користування 2181,1 2181,1 100,0 2621,9 2621,9 100,0
41035000 Інші субвенції 171,0 170,6 99,8 95,5 104,1 109,0 1767,9 1560,2 88,3
41010600 Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
41010900 Кошти, що надходять за вза*мними розрахунками між місцевими бюджетами 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Разом офіційні трансферти 9401,0 9371,6 99,7 12711,9 12632,5 99,4 122060,0 113522,6 93,0
90010300 Всього доходів 21410,4 21617,7 101,0 26797,5 26843,0 100,2 136905,2 129319,0 94,5
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
12000000 Податки на власність 54,1 93,0 171,9 41,0 121,1 295,4 65,0 98,2 151,1
18000000 Місцеві податки і збори 500,0 562,0 112,4 641,8 940,9 146,6 950,0 1393,9 146,7
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 2,6 0,0
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18050000 Єдиний податок 500,0 562,0 112,4 641,8 940,9 146,6 950,0 1391,3 146,5
19000000 Інші податки та збори(в т.ч.
екологічний податок)
53,0 54,2 102,3 34,3 60,1 175,2 40,0 22,9 57,3
20000000 Неподаткові надходження 797,4 960,3 120,4 941,5 1081,5 114,9 733,3 929,6 126,8
24000000 Інші неподаткові надходження 1,4 8,7 621,4 120,5 116,5 96,7 0,0 0,0 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних устано 796,0 947,9 119,1 821,0 964,9 117,5 733,3 697,3 95,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 60,0 170,8 284,7 40,2 70,7 0,0 270,0 535,3 198,3
50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 0,0 27,9 0,0 50,0 63,3 126,6
40000000 Офіційні трасферти 497,9 497,9 100,0 622,2 475,2 76,4 1307,3 92,1
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
41035000 Інші субвенції 297,6 143,8 48,3 1099,5 402,9 36,6 1002,1 0,6 0,0
Разом доходів спеціального 2260,0 2482,0 109,8 3420,5 3180,3 93,0 4529,8 4351,1 96,1
Всього доходів 23670,4 24099,7 101,8 30218,0 30023,3 99,4 141435,0 133670,1 94,5

bgcolor=white>Всього видатків

затв.розписом з

виконано з % затв.розписом з виконано з % затв.розписом виконано з %
доходи урахуванням початку внконанн урахуванням початку виконанн з урахуванням початку виконанії
змін року я змін року я змін року я
2011 рік 2012 рік 2013 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 3646,7 3629,8 99,5 4194,0 4129,6 98,5 4201,39 4140,87 98,56
освіта 22329,1 22210,0 99,5 27877,2 27399,4 98,3 30053,28 29851,86 99,33
охорона здоров\'я 16587,6 16549,8 99,8 20654,7 20386,7 98,7 20903,17 20797,01 99,49
соціальний захист та соціальне забезпечення 28953,9 28710,6 99,2 32620,2 32180,7 98,7 38706,41 38348,94 99,08
культура та мистецтво 2549,8 2545,8 99,8 3324,4 3306,2 99,5 3500,38 3434,44 98,12
фізична культура та спорт 798,8 792,2 99,2 922,1 886,5 96,1 909,86 887,61 97,55
резервний фонд 20,8 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 12,90 0,00 0,00
інші видатки, всього 844,7 725,8 85,9 3657,4 3541,9 96,8 0,00 0,00 0,00
за економічною класифікацією
капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заробітна плата з нарахуваннями 39054,51 39042,79 99,97 48796,11 48786,35 99,98 50966,04 50955,87 100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4416,74 4397,75 99,57 5561,62 5260,18 94,58 5567,01 5500,89 98,8
поточні трансферти населенню 28627,46 28398,44 99,20 32091,95 31694,01 98,76 38125,32 37791,06 99,1
75731,4 75163,9 99,3 93275,1 91830,9 98,5 98287,4 97460,7 99,2
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 59,9 59,9 100,0 161,4 99,3 61,5 198,94 89,12 44,80
освіта 860,3 997,9 116,0 811,5 1153,4 142,1 1140,27 1137,74 99,78
охорона здоров\'я 435,2 524,3 120,5 579,6 592,7 102,3 663,25 591,93 89,25
соціальний захист та соціальне забезпечення 209,0 202,1 96,7 109,8 50,3 45,8 282,20 182,47 64,66
культура та мистецтво 470,1 380,6 81,0 473,8 647,3 136,6 487,15 453,59 93,11
фізична культура та спорт 31,2 34,9 111,7 31,2 30,6 98,2 42,50 23,33 54,90
резервний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
інші видатки, всього 4938,1 4750,0 0,0 4671,9 1894,9 40,6 0,00 0,00 0,00
за економічною класифікацією
капітальні видатки 1704,7 1196,2 70,2 3072,0 2034,3 66,2 5281,1 1720,0 32,6
заробітна плата з нарахуваннями 274,20 508,65 185,50 355,00 522,17 147,09 347,1 312,7 90,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 175,50 211,55 120,54 196,60 280,20 142,52 280,7 262,3 93,5
поточні трансферти населенню 1,00 4,65 465,06 1,00 2,69 268,50 6,6 ІД 20,2
Всього видатків 7003,8 6949,7 99,2 6839,3 4468,6 65,3 2814,3 2478,2 88,1

bgcolor=white>Інші податки
Код

бюджетної

класифікації

доходи затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

2011 рік 2012 рік 2013 рік
1 2 3 І 4 I S ” І 7 І 8 9 І 10 І 11
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
10000000 Податкові надходження 38233,8 33814,1 88,4 40086,3 36933,8 92,1 45474,0 37408,9 82,3
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 34277,5 30428,3 88,8 35923,8 33586,8 93,5 38600,9 34161,4 88,5
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 34200,5 30351,1 88,7 35860,1 33519,2 93,5 38364,9 33915,8 88,4
11020000 Податок на прибуток підприємств 77,2 77,2 100,0 63,7 67,6 106,1 236,0 245,5 104,0
13050000 Плата за землю 3535,0 2961,1 83,8 3725,2 2908,2 78,1 6470,4 2842,9 43,9
16000000 0,0 30,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
18000000 Місцеві податки і збори 421,3 394,5 93,6 437,3 438,2 100,2 402,7 404,6 100,5
20000000 Неподаткові надходження 929,1 933,1 100,4 747,5 779,4 104,3 775,8 802,4 103,4
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 150,1 167,7 111,7 158,0 162,1 102,6 186,8 197,8 105,9
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 744,0 723,8 97,3 587,2 615,0 104,7 550,5 564 102,5
24000000 Інші неподаткові надходження 35,0 41,5 118,6 2,3 2,2 95,7 38,5 40,6 105,5
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,8 0,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Інші надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90010100 Разом доходів 39163,7 34748,0 88,7 40833,8 377132 92,4 46249,8 38211,3 82,6
40000000 Офіційні трасферти 47185,7 46750,8 99,1 64256,5 63384,9 98,6 64187,5 63565,2 99,0
41020000 Дотації 18589,4 18589,4 100,0 26691,6 26578,8 99,6 25106,5 25106,5 100,0
41020300

41020900

Дотація вирівнювання 0 0 0,0 0,0 0 0 0 2,0
Інші додаткові дотації 0 0 0,0 0,0 0 0,0 359,1 359,1 100,0
41030000 Субвенції 28596,2 28161,5 98,5 37564,8 36806,1 98,0 39081 38458,7 98,4
41035000 Інші субвенції 254,8 243,5 95,6 282,4 171,8 60,8 1454,4 1178,3 81,0
41010600 Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
41010900 Кошти, що надходять за вза*мними розрахунками між місцевими бюджетами 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Разом офіційні трансферти 47440,4 46994,4 99,1 64538,8 63556,7 98,5 66001,0 65102,6 98,6
90010300 Всього доходів 86604,1 81742,4 94,4 105372,6 101269,9 96,1 112250,8 103313,9 92,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
12000000 Податки на власність 980,0 1015,1 103,6 1020 1171,4 114,8 1100,0 885,3 80,5
18000000 Місцеві податки і збори 1531,6 1603,6 104,7 3426,0 3960,1 115,6 4167,7 4733,3 113,6
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 15,8 0,0
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 8,4 10,6 126,2 12,6 10,4 82,5 10,1 11,0 108,9
18050000 Єдиний податок 1523,2 1592,9 104,6 3300,0 394,9 12,0 4100,0 4707,9 114,8
19000000 Інші податки та збори(в т.ч. екологічний податок) 64,0 68,6 107,2 92,6 71,7 77,4 56,2 67,3 119,8
20000000 Неподаткові надходження 990,4 1249,4 126,2 1035,2 1420,5 137,2 1490,5 1614,4 108,3
24000000 Інші неподаткові надходження 2,9 0,6 20,7 3 13,5 450,0 2,5 2,5 100,0
25000000 Власні надходження бюджетних устан 987,5 1248,8 126,5 1032,2 1406,8 136,3 1488,0 1611,9 108,3
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1800,9 624,0 34,6 4850,8 1283,3 26,5 3229,9 234,4 7,3
50000000 Цільові фонди 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2,0 0,0
40000000 Офіційні трасферти 445,7 445,7 100,0 5316,7 5001,9 94,1 4303,8 3251,0 75,5
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
41035000 Інші субвенції 1630,3 1630,0 0,3 1450,8 663,5 45,7 1017,2 633,2 62,2
Разом доходів спеціального 7442,9 6636,4 89,2 17192,1 13572,4 78,9 15365,3 11420,9 74,3
Всього доходів 94047,0 88378,8 94,0 122564,7 114842,3 93,7 127616,1 114734,8 89,9

bgcolor=white>0,00
доходи затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

2011 рік 2012 рік 2013 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 7684,2 7637,2 99,4 8727,1 8612,6 98,7 8627,70 8432,28 97,73
освіта 57662,0 56011,0 97,1 70556,6 68102,7 96,5 74716,68 73709,04 98,65
охорона здоров\'я 31404,1 30153,7 96,0 37973,0 37299,5 98,2 40252,70 40080,93 99,57
соціальний захист та соціальне забезпечення 44608,0 43979,8 98,6 48386,8 46912,7 97,0 55004,16 54067,90 98,30
культура та мистецтво 8802,8 8435,6 95,8 10705,7 10291,6 96,1 11762,20 11614,41 98,74
фізична культура та спорт 981,0 966,4 98,5 1233,8 1169,4 94,8 1359,30 1309,27 96,32
резервний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
інші видатки, всього 8312,8 7107,4 85,5 21650,8 20412,0 94,3 330,00 265,58 80,48
за економічною класифікацією
капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заробітна плата з нарахуваннями 94010,43 91561,32 97,39 112404,07 112078,10 99,71 117474,83 117358,51 99,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 13650,53 12484,17 91,46 19420,68 16437,66 84,64 16250,25 15462,50 95,2
поточні трансферти населенню 43098,13 42483,98 98,58 46526,99 45298,68 97,36 53484,62 52566,70 98,3
Всього видатків 159454,9 154291,1 96,8 199233,8 192858,32 96,8 192052,7 189479,4 98,7
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 99,4 291,9 239,2 216,1 217,2 100,5 73,60 51,24 69,61
освіта 97,1 2933,0 3516,1 4157,9 3872,1 93,1 5301,61 4249,21 80,15
охорона здоров\'я 96,0 1206,9 2610,9 1394,6 1549,5 111,1 1743,00 1754,30 100,65
соціальний захист та соціальне забезпечення 98,6 39,0 98,0 51,8 52,9 166,60 129,05 77,46
культура та мистецтво 95,8 483,5 572,5 758,8 862,0 113,6 2116,60 1244,82 58,81
фізична культура та спорт 98,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,00 12,50 104,17
резервний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
інші видатки, всього 85,5 14650,6 13172,4 25498,8 14856,0 58,3 0,00 0,00 0,00
за економічною класифікацією
капітальні видатки 0,0 8179,2 8131,3 21978,5 12898,1 58,7 35313,1 13679,5 38,7
заробітна плата з нарахуваннями 97,39 1347,45 1637,00 1986,90 1999,15 100,62 1981,9 1898,1 95,8
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 91,46 250,00 233,72 1399,70 655,60 46,84 146,5 132,7 90,6
поточні трансферти населенню 98,58 1,50 5,90 2,50 12,01 480,40 11,3 9,8 86,7
Всього видатків 96,8 19607,1 20118,2 32124,2 21408,7 66,6 9413,4 7441,1 79,0

bgcolor=white>51043,3 bgcolor=white>99,6
Код

бюджетної

класифікації

доходи затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанії

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанн

я

затв.розписом з урахуванням змін виконано з початку року %

виконанії

Я

2011 рік 2012 рік 2013 рік
1 2 3 І 4 І 5 ~ І 7 І Т~ 9 І 10 І 11
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
10000000 Податкові надходження 47723,8 43701,7 91,6 50218,7 101,6 53592,1 54711,6 102,1
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 28111,0 26421,8 94,0 29419,7 29836,8 101,4 31896,8 33653,4 105,5
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 28092,0 26402,0 94,0 29399,7 29792,1 101,3 31886,8 33634,9 105,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 19,0 19,7 103,7 20,0 44,6 223,0 10,0 18,5 185,0
13050000 Плата за землю 17971,8 15440,8 85,9 18800,0 18313,3 97,4 18783,3 18056,8 96,1
16000000 Інші податки 0,0 63,4 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
18000000 Місцеві податки і збори 1641,0 1776,0 108,2 1999,0 2893,7 144,8 2912,0 3001,4 103,1
20000000 Неподаткові надходження 468,5 577,7 123,3 479,0 656,8 137,1 642,0 814,1 126,8
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 50,0 56,8 113,6 32,0 21,4 66,9 80,0 82,6 103,3
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 238,5 266,7 111,8 145,0 177,6 122,5 120,0 192,9 160,8
24000000 Інші неподаткові надходження 180,0 254,2 141,2 302,0 457,8 151,6 442,0 538,5 121,8
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,3 0,4 133,3 0,0 1,9 0,0 0 0 0,0
Інші надходження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90010100 Разом доходів 48192,6 44279,8 91,9 50697,7 51702,0 102,0 54234,1 55525,7 102,4
40000000 Офіційні трасферти 28814,1 28335,5 98,3 44803,6 43402 96,9 39701,8 39173,8 98,7
41020000 Дотації 14087,7 14087,4 100,0 22408,5 22328,3 99,6 19663,9 19663,9 100,0
41020300

41020900

Дотація вирівнювання 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Інші додаткові дотації 0 0 0,0 0,0 0 0,0 179,5 179,5 0,0
41030000 Субвенції 14726,4 14248,1 96,8 22395,1 21073,7 94,1 20037,9 19509,9 97,4
41035000 Інші субвенції 270,8 258,7 95,5 234,7 221,1 94,2 619,9 533,6 86,1
41010600 Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
41010900 Кошти, що надходять за вза*мними розрахунками між місцевими бюджетами 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0,0
Разом офіційні трансферти 29084,9 28594,2 98,3 45038,3 43623,1 96,9 40501,2 39886,9 98,5
90010300 Всього доходів 77277,5 72874,0 94,3 95736,0 95325,1 94735,3 95412,6 100,7
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
12000000 Податки на власність 46,9 147,1 313,6 46,4 167,8 361,6 213,5 213,9 100,2
18000000 Місцеві податки і збори 2140,3 2273,2 106,2 3109,9 4220,5 135,7 4276,1 5293,2 123,8
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами 13,3 13,7 103,0 13,8 15,6 113,0 17,4 17,4 100,0
18050000 Єдиний податок 2127,0 2259,4 106,2 3000,0 4204,9 140,2 4210,0 5270,0 125,2
19000000 Інші податки та збори(в т.ч.
екологічний податок)
87,6 114,5 130,7 77,6 104,1 134,1 70,0 70,5 100,7
20000000 Неподаткові надходження 2296,5 3512,7 153,0 3024 4274,5 141,4 4993,4 4385,7 87,8
24000000 Інші неподаткові надходження 8,1 9,3 114,8 508,7 687,9 135,2 2154,0 635,8 29,5
25000000 Власні надходження бюджетних устано; 2288,4 3503,4 153,1 2515,3 3586,5 142,6 2839,4 3749,8 132,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 4107,0 3703,2 90,2 4903,9 3550,6 72,4 2670,0 3298,4 123,5
50000000 Цільові фонди 242,0 287,5 118,8 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
40000000 Офіційні трасферти 3855,7 3855,7 100,0 1242,2 1123,5 90,4 1465,9 1118,3 76,3
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестицуйних проектів 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
41035000 Інші субвенції 17,2 0,0 0,0 500,9 116 23,2 340,3 288,0 84,6
Разом доходів спеціального 12793,2 13893,9 108,6 12904,9 13557,0 105,1 14029,2 14668,0 104,6
Всього доходів 90070,7 86767,9 96,3 108640,9 108882,1 100,2 108764,5 110080,6 101,2

bgcolor=white> bgcolor=white>97,4

затв.розписом з

виконано з % затв.розписом з виконано з % затв.розписом виконано з %
доходи урахуванням початку виконанн урахуванням початку виконанн з урахуванням початку виконанн
змін року я змін року я змін року я
2011 рік 2012 рік 2013 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 9851,1 9624,6 97,7 10929,5 10436,1 95,5 10308,6 10036,0 97,4
освіта 56772,6 56632,9 99,8 71061,2 67500,0 95,0 78918,2 77568,0 98,3
охорона здоров\'я 51052,9 50873,5 99,6 61946,4 59923,7 96,7 63288,3 62737,3 99,1
соціальний захист та соціальне забезпечення 69391,1 69173,1 99,7 79827,7 78428,5 98,2 87802,5 87074,2 99,2
культура та мистецтво 9782,4 9699,3 99,2 12134,4 11634,6 95,9 13000,1 12713,7 97,8
фізична культура та спорт 2530,7 2498,5 98,7 3077,1 2666,9 86,7 3342,9 3065,0 91,7
резервний фонд 1,0 0,0 0,0 149,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0
інші видатки, всього 6827,6 6647,4 97,4 31391,2 30762,7 98,0 65,1 41,0 63,0
за економічною класифікацією
капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
заробітна плата з нарахуваннями 105989,27 105872,68 99,89 131667,70 131193,70 99,64 138214,1 137734,8 99,7
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18978,47 18955,07 99,88 23281,84 18911,43 81,23 22266,3 21350,5 95,9
поточні трансферти населенню 67480,75 67284,85 99,71 77873,34 76804,92 98,63 85494,6 84858,9 99,3
Всього видатків 206209,4 205149,4 99,5 270516,4 261352,7 96,6 256781,6 253235,1 98,6
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
за функціональною класифікацією
державне управління 152,8 294,3 192,6 267,4 165,4 61,8 558,0 366,8 65,7
освіта 1858,1 2738,2 147,4 2178,9 2654,8 121,8 3691,1 3861,1 104,6
охорона здоров\'я 1643,9 1533,0 93,3 2021,2 2114,2 104,6 3107,5 4681,1 150,6
соціальний захист та соціальне забезпечення 0,0 8,5 79,0 32,5 41,2 61,4 61,4 100,0
культура та мистецтво 686,7 869,9 126,7 841,9 835,2 99,2 1522,6 1015,1 66,7
фізична культура та спорт 58,4 64,4 110,3 50,0 9,8 19,6 25,2 26,6 105,7
резервний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
інші видатки, всього 29995,8 23396,5 78,0 21664,5 16286,8 75,2 0,0 0,0 0,0
за економічною класифікацією
капітальні видатки 16262,5 10285,0 63,2 13584,2 9067,6 66,8 19375,7 7758,4 40,0
заробітна плата з нарахуваннями 1458,20 1490,91 102,24 1807,90 1709,03 94,53 2129,8 2074,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 54,30 75,82 139,64 170,20 196,99 115,74 125,1 105,7 84,5
поточні трансферти населенню 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Всього видатків 34395,7 28904,7 84,0 27102,9 22098,6 81,5 8965,8 10012,1 111,7

<< |
Источник: Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с.. 2014

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -