<<
>>

Термінологічний словник

Бони (облігації) - короткотермінові боргові зобов\'язання, що випускаються казначействами, муніципалітетами або приватними фірмами як купівельний і платіжний засіб, що обертається і котирується на фондовому ринку.

Бонами називають також і паперові грошові знаки, які вже вийшли з обігу і стали предметом колекціонування.

Курс облігацій - фіксоване на певний період часу значення ринкової ціни облігації, що виражається у відсотках до номіналу облігацій. Приміром, якщо курс облігації становить 85,45, то це означає, що її ринкова вартість становить 85,45% від номіналу.

Матьюріта - дата настання терміну погашення кредиту або облігації.

Облігації відкличні - облігації, які розміщуються, як правило, за вищою курсовою надбавкою на користь їх власників. Для відкличних облігацій властива залежність курсової ціни від терміну погашення: чим ближче до терміну погашення, тим менша ця надбавка.

Облігації державні - облігації десятків видів емісії з найрізноманітнішими строками і процентними ставками, що випускаються державними органами з метою мобілізації фінансових ресурсів для потреб держави.

Облігації з нульовим купоном (зеро-купон) - облігації, які на первинному ринку реалізуються з дисконтом, активно котируються на вторинному ринку зі скороченням розміру дисконту в міру наближення строку погашення. Фактична сплата відсотків інвесторові за дисконтованими облігаціями відбувається на вторинному ринку внаслідок більш високої викупної ціни. Як правило, прибутковість цих облігацій є вищою від облігаційного доходу з купонними платежами, проте й ризики вищі.

Облігації заставні - облігації, що забезпечені нерухомістю. Для емітента їх розміщення не створює проблем, але формує ризики для заставлених активів. Для інвестора заставлені облігації володіють високою гарантією повернення боргу, але приносять відносно невеликий дохід у порівнянні з іншими видами цінних паперів.

Облігації із змінюваним терміном заборгованості - облігації, що емітуються на умовах можливого скорочення терміну заборгованості з метою полегшення первинного розміщення або «поновлення фінансування».

Облігації конвертовувані - облігації, що у вказаний термін обмінюються на акції того ж емітента або на новий випуск його облігацій. Цей вид облігацій сприяє зростанню попиту на них, а для емітента тимчасово послаблює вірогідність розмивання пакетів акцій. Інвестор при цьому отримує можливість привласнити додатковий дохід після конвертації за номіналом в акції та їхнього продажу за більш високими курсовими цінами.

Облігації корпоративні - облігації, емітентом яких виступають великі промислові і торгівельні корпорації, міжнародні економічні організації з метою мобілізації фінансових ресурсів. Їх купують кредитно-фінансові установи, інвестиційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди тощо. Облігації корпорацій вільно обертаються на фондовій біржі, мають свій курс, що коливається під впливом зміни попиту і пропозиції, норми позичкового процента, ринкової кон\'юнктури та ін.

Облігації муніципальні - облігації, які випускаються місцевими органами влади і відзначаються вищою дохідністю від інших видів облігацій. В ринковій економіці найвищого поширення набули 6 типів муніципальних облігацій:

1) облігації з повним зобов\'язанням;

2) облігації, забезпечені доходом від певного об\'єкту;

3) облігації, які забезпечені спеціальним податком;

4)облігації державних органів для фінансування житлового будівництва;

5)промислові облігації;

6)доларові облігації.

Облігації ордерні - облігації, які викуповуються повністю одночасно на встановлену дату.

Облігації прибуткові - облігації емітента, що містять його зобов\'язання сплачувати відсотки тільки за наявністю прибутку. Дані виплати можуть носити кумулятивний характер, тобто несплачені відсотки нагромаджуються і підлягають сплаті в наступні роки.

Облігації, що приймають участь у прибутках - облігації, які дають право інвесторові на привласнення не лише фіксованого відсотка, а й на визначену частину у прибутках емітента.

Облігаційна позика - метод мобілізації фінансових ресурсів шляхом випуску боргових зобов\'язань у формі облігацій. В Україні облігаційні позики можуть випускатися від імені Кабінету Міністрів, Міністерством фінансів України, місцевими органами управління, великими банками, промисловими й торгівельними корпораціями, міжнародними економічними установами. Купуються облігації позик насамперед кредитно-фінансовими закладами і банківськими установами з метою їх розміщення серед населення і підприємств. Облігації корпорацій купують і тримають впродовж терміну їх перебування в обігу інвестиційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди. Вторинний ринок облігацій становить їх обертання на фондовому ринку до настання строку погашення.

Облігація - Цінний папір на пред\'явника, боргове зобов\'язання, за яким кредитор отримує дохід, що сплачується йому у формі виграшу або шляхом оплати купонів.

Промеса - 1) документ, за яким власник облігації виграшної позики або лотерейного білета (продавець) за певну суму поступається іншій особі (покупцеві) виграшем, якщо він випаде на дану облігацію (білет) у найближчому тиражі. Якщо ж на дану облігацію виграш не припав, то всі права покупця припиняють дію; 2) зобов\'язання продавця облігації обміняти облігацію у випадку виходу її в тираж на іншу облігацію тієї ж чи аналогічної виграшної позики, якщо ця облігація не вийшла в тираж погашення.

Пункт - для облігації 1 пункт дорівнює 10 дол., оскільки облігація котирується в процентному відношенні до 1000 дол. Тобто, якщо ціна облігації зросла на 3 пункти, то 3% від 1000 дол. складає 30 дол.

Рентні облігації - облігації, які не передбачають наявності кінцевого терміну погашення.

Серіальні облігації - облігації, умовами випуску яких передбачена щорічна виплата частини боргу за тиражем і відповідне скорочення відсоткових платежів.

Ціна облігації викупна - ціна, за якою емітент викуповує облігацію після збігу терміну позики.

Ціна облігації номінальна - ціна, вказана на лицьовому боці облігації. Вона є основою для наступних розрахунків, а також базою нарахування відсотків.

Ціна облігації ринкова (курсова) - ціна, яка складається на фондовій біржі під впливом умов позики і ринкової кон\'юнктури, що складається у кожний конкретний момент.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Термінологічний словник:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -