<<
>>

Термінологічний словник

Вкладання капіталу - Продаж пакету власних акцій компанією певній групі юридичних і фізичних осіб. В сучасних умовах ринкового середовища успіх у розміщенні акцій на фондовому ринку досягається за допомогою брокерських компаній.

Грошова інфляція - Теорія, згідно з якою знецінення грошей виникає внаслідок розширення грошової маси в обігу і переповнення каналів обігу надлишковою масою грошей.

Грошовий ринок - Частина короткотермінових кредитів у вигляді позичкових капіталів, а також ринок валют і коштовних металів. Цей ринок обслуговує рух оборотного капіталу підприємств, банків, установ і громадських організацій, держави та населення. Його інструментами слугують скарбницькі і комерційні векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти та ін.

«Дешеві» гроші - Термін, що виражає грошово-фінансову політику утримання відсоткових ставок на низькому рівні. За таких умов гроші стають легко доступними економічним суб\'єктам, тому "дешеві" гроші застосовуються для стимулювання економічної діяльності шляхом здешевлення кредитів та інвестицій.

Монетаризм - Сучасна школа економістів, яка виникла на основі еволюції кількісної теорії грошей про визначальний вплив кількості грошей на загальний рівень цін, обсяг видатків у економіці, перебіг циклічних кризових коливань та інші порушення процесу відтворення. Положення про важливість грошей для економічного розвитку монетаристи поклали в основу рекомендацій макроекономічної політики, ключовим принципом якої є застереження, що збільшення грошової маси державою веде швидше до інфляції, ніж до підвищення зайнятості.

Монетизація - Продаж цінних паперів банкам з метою фінансування дефіциту державного бюджету.

Трансакція (nam.«transactio»-звершення) - Операція, угода, що супроводжується взаємними поступками.

Фінансовий інструмент - Засіб, важіль, який використовується урядом для досягнення своєї макроекономічної цілі.

Приміром, державні видатки й оподаткування можна розглядати як фінансові інструменти, що спрямовані на досягнення повної зайнятості.

Дефіцитне фінансування - Сукупність заходів держави з метою розширення сукупного попиту, як правило, шляхом перевищення державних видатків над доходами. Наслідком дії такого способу стимулювання попиту стає бюджетний дефіцит, нагромадження диспропорцій в економіці і провокування інфляційного процесу.

«Дорогі» гроші - Кредитно-фінансова політика, що спрямована на зменшення грошової маси в обігу і реалізується шляхом підвищення ставки дисконтного відсотка, норми обов\'язкових резервів комерційних банків, скупки цінних паперів та надання кредитів під високі відсоткові ставки.

Інвестиції - Сукупність затрат у вигляді довгострокових затрат капіталу на придбання засобів виробництва з метою отримання підприємницького доходу, прибутку і відсотків. Фінансовими інвестиціями є вкладання в акції, облігації та інші активи, придбання творів мистецтва, розміщення грошових коштів під депозитний відсоток у банках.

Капіталовкладення - Сукупність витрат на придбання об\'єктів основного капіталу і приріст засобів. Динаміка загального рівня капіталовкладень є провідним індикатором економічної кон\'юнктури.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Термінологічний словник:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -