<<
>>

Методичні вказівки

Студенти мають вивчити суть і структуру грошового обороту, вміти давати характеристику грошовій масі, з\'ясувати особливості використання в розрахунках готівкового і безготівкового обігу грошей, оволодіти закономірностями сучасного паперово-кредитного обігу грошей та методами його стабілізації.

З\'ясовуючи взаємодію руху вартості у процесі відтворення як рух продуктів і рух грошей, студенти повинні отримати уявлення про грошовий оборот як макроекономічне явище безперервного руху грошей між суб\'єктами економічних відносин, що забезпечує кругообіг всього суспільного капіталу на всіх стадіях відтворення:

В – Р – О – С.

Нерідко його ще називають сукупним грошовим оборотом. Грошовий оборот слід відрізняти від обороту грошей у межах кругообороту окремого індивідуального капіталу, в якому гроші стають однією з функціональних форм капіталу та складовим елементом багатства власника. Чим більшою масою грошей володіє індивідуальний власник, тим він багатший та має більші потенційні можливості отримати дохід чи прибуток.

В разі потреби для мобілізації додаткових коштів власник індивідуального капіталу звертається до послуг грошового ринку, структура якого включає в себе ринок грошей (валютний ринок, ринок короткострокових банківських кредитів і ринок короткострокових фінансових активів) і ринок капіталів у вигляді ринків цінних паперів і ринку середньо- та довгострокових кредитів. Основу попиту на грошовому ринку складають потреби суб\'єктів господарського життя у відповідних сумах грошей у даний момент. Пропозиція - це та кількість грошей, яка вільна на даний момент у всіх економічних суб\'єктів.

Іншою є макроекономічна роль грошей у сучасному грошовому обороті. Тут вони функціонують як гроші і не збільшують сукупного капіталу. Тому зростання маси грошей в обороті не збільшує національне багатство країни. В процесі грошового обороту відносини обміну набирають характеру еквівалентності, однобічності, прямолінійності, що дає підставу виділити його в окремий сектор, який носить назву грошового обігу.

Значна частина грошового обороту пов\'язана з процесами розподілу вартості валового національного продукту і перерозподілу національного доходу здійснюється нееквівалентно у формі платежів товарів і послуг. Цей сектор грошового обороту називають фінансово-кредитним. А оскільки в ньому відносини сплати податків та інших обов\'язкових платежів набувають характеру відчуження і кошти надходять у розпорядження держави, яка витрачає їх в процесі виконання своїх функцій, то дану частину фінансово-кредитного обороту називають фінансово-бюджетною. Ще інша частина фінансово-кредитного обороту обслуговує сферу перерозподільних відносин, в яких власність суб\'єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування. Цей сектор грошового обороту називають кредитним оборотом. Частина обороту цього сектора пов\'язана з купівлею-продажем акцій. Даний сегмент грошового обороту називають фінансовим оборотом.

Залежно від форм грошей грошовий оборот поділяється на безготівковий і готівковий. У сфері готівкового обігу гроші рухаються поза банками, тому на даний оборот можуть впливати лише прямі його суб\'єкти. У сфері безготівкового обороту гроші переміщуються за рахунками в банках, що дозволяє контролювати цей процес. Співвідношення готівкового грошового обігу до безготівкового в Україні у 1998 р. визначалося приблизно як 1:1 (М0 = 49%, а поточні депозити - 51%).

В процесі вивчення форм грошей студенти мають з\'ясувати кількісну і якісну сторони грошового обігу. Сукупність грошей в усіх їх формах на визначений момент часу (кінець місяця чи року) становить величину маси грошей. Для аналізу її обсягу і структури в банківській статистиці використовуються грошові агрегати - специфічні групування ліквідних активів, які можна використати для виміру грошової маси. Грошові агрегати формують такі поняття: а) грошова маса у вузькому розумінні. Вона охоплює не лише готівку, а й депозитні гроші; б) сукупна грошова маса. Вона охоплює також банківські вклади, депозити й цінні папери з фіксованим доходом; в) сукупна грошова маса, яка поділяється на ту частину, що перебуває в обігу і ту, яка виконує функцію нагромадження.

Розглядаючи грошові агрегати М1, М2, М3, і L, слід засвоїти особливості побудови показників грошової маси в Україні. Слід з\'ясувати причини недостатнього розвитку форм і структури грошової маси та негативні наслідки цього для ефективності функціонування грошової системи. Вивчаючи швидкість грошового обігу, слід проаналізувати фактори, які на неї впливають та показники її вимірювання. Особливо важливим є розуміння механізму дії законів грошового обігу.

Спираючись на закони грошового обігу, потрібно уважно проаналізувати економічні, соціально-політичні та фінансові мотиви і методи стабілізації грошей, з\'ясувати механізм її забезпечення, звернути увагу на дію кожного з основних факторів, що впливають на сталість грошей в Україні. Розглядаючи механізм поповнення грошової маси в обороті, важливо з\'ясувати ефект грошового мультиплікатора.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші та кредит. Лекції. 0000

Еще по теме Методичні вказівки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -