<<
>>

7. Пропозиція грошей і чинники впливу на неї.

Пропозиція грошей – це процес створення банківською системою додаткових платіжних засобів , що надходять у канали готівкового і безготівкового обігу. Тобто – це вся кількість грошей яка наявна в національній економіці на певний період часу.

Пропозицію грошей визначає грошова база і рівень грошово-кредитного мультиплікатора. На динаміку мультиплікатора впливає зміна: норми обов’язкового резервування, облікової ставки, діючих процентних ставок за депозитами і кредитами, структури грошової маси, довіри до банків.

Розмір грошової бази країни залежить від попиту на гроші, а попит на гроші є визначальним чинником емісійної діяльності банків.

У підсумку, загальний розмір пропозиції грошей формується і залежить від:

-емісії грошей ЦБ;

-розміру державного боргу та його обслуговування;

-обсягу дефіциту державного бюджету;

-політики формування золотовалютних резервів НБУ;

-операцій НБУ на вільному ринку.

Грошова база складається з грошей у вигляді готівки на руках у населення та банківських резервів: В=С+R, де С- готівка, R – банківські резерви.

Коефіцієнт депонування грошей (cr) – відбиває розподіл домогосподарствами грошей між готівкою та депозитами: cr=C/D, де С – готівка, D – депозити.

Коефіцієнт резервування (rr) – це % депозитів який банки зберігають як резерви у центральному банку : rr= R/D, де R – резерв, D – депозити.

Чинники які впливають на пропозицію грошей: 1) чим вищий cr то більше готівки на руках у населення , а тому менше грошей у банках і меншу кількість грошей вони можуть створити, 2) що вища норма резервування rr то менше надлишкових коштів у банках і менше грошей вони можуть створити.

Грошова база має прямолінійну залежність, що більша грошова база тим більша пропозиція грошей.

Грошовий мультиплікатор – коефіцієнт, що характеризує зв\'язок між збільшенням (скороченням) надлишкових резервів банківської системи і сумою нових кредитних грошей, яку вона може створити. Ефект грошового мультиплікатора базується на тому, що резерви, втрачені одним комерційним банком, внаслідок кредитування стають набутком іншого й використовуються ним також для кредитування. Отже, кожна грошова одиниця, випущена в обіг одним із комерційних банків, створює кредитні резерви для другого, другий – для третього тощо іншими словами, ефект мультиплікатора виникає тому, що резерви, які втрачають окремі банки, надаючи позики, не втрачає банківська система загалом.

Грошовий мультиплікатор – це відношення грошової маси до грошової бази:

(M=C+D)/(B=C+R) , M=((C+D)/(C+R))*B , M=µ*B , µ==(C+D)/(C+R) – грошовий мультиплікатор.

µ=(C/d+1)/(C/D+R/d)=(cr+1)/(cr+rr) , M=((cr+1)/(cr+rr))*B – маса грошей (визначена через коефіцієнти).

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 7. Пропозиція грошей і чинники впливу на неї.:

 1. Попит та пропозиція. Механізм досягнення рівноваги.
 2. Розділ 15 i ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ
 3. ПОПИТ НА ГРОШІ
 4. АНАЛІЗ СУКУПНИХ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
 5. Проблеми оцінки вартості грошей у сучасній економічній теорії
 6. ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
 7. 1.2 Зміст навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
 8. 9.2. Чинники, що впливають на попит грошей.
 9. 12.4. Характеристика чинників, що впливають на норму позичкового проценту.
 10. Розвиток теорії грошей
 11. Тема 5. Грошові системи
 12. 7. Пропозиція грошей і чинники впливу на неї.
 13. 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
 14. ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
 15. МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШЕЙ
 16. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ потоки
 17. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -