<<
>>

8. Грошові системи, типи грошових систем. Елементи грошової системи.

Грошова система – це законодавчо визначена форма організації грошового обміну в державі.

Грошові системи кожної окремої країни формуються історично, відображають досягнутий рівень розвитку економічних відносин та національні особливості.

Держава формує власну грошову систему намагаючись надати їй повну незалежність та здатність протистояти зовнішнім впливам коли вони загрожують інтересам національної економіки.

Елементи грошової системи:

1) Найменування грошової одиниці, 2) Масштаб цін. 3) Види та купюрність грошових знаків, 4) Регламентація безготівкових розрахунків, 5) Регламентація готівкових грошових розрахунків, 6) Регламентація режиму валютного курсу, 7) Регулювання грошового обороту та контролю за дотримання чинного законодавства.

Найменування грошової одиниці – визначення на законодавчому рівні зумовлена зазвичай історичними процесами становлення та розвитку держави, проте у випадках поділу або об’єднання країн новоутворена держава може запровадити нове найменування грошової одиниці.

Масштаб цін – це вартість відображена в грошовій одиниці. За умов коли роль грошей відігравали благородні метали він був законодавчо визначений їхнім ваговим вмістом в грошовій одиниці. В сучасних умовах металевого вмісту в грошей одиниці не визначають , однак про наявність масштабу цін свідчить різниця в рівнях цін на одні і ті ж товари виражені в грошових одиницях різних країн.

Види та копюрність грошових знаків визначає вищий законодавчий орган держави, який надає їм статусу законного платіжного засобу. Відповідно до закону України про НБУ гривня як національна валюта є законним платіжним засобом на території України, який приймають всі фізичні і юридичні особи без обмежень на всій території України за всіма видами платежів. Емісія національної грошової одиниці проводить НБУ.

Регламентація безготівкових грошових розрахунків дає змогу вдосконалювати безготівковий грошовий обмін для зміцнення платіжної дисципліни, максимального прискорення платежів і контроль за їхньою легальністю.

Безготівкові розрахунки держави реалізують в межах створених платіжних систем за допомогою платіжних інструментів.

Регламентація готівкового грошового обігу передбачає застосування технічних заходів що до посилення захисту купюр від франкування, регулювання готівкового грошового обігу в небанківській сфері та регулювання касових операціях в банках.

Регламентація режиму валютного курсу – використовують для захисту і забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

Валютний курс – це вартість грошової одиниці однієї країни виражена в грошових одиницях інших країн. Запровадження порядку визначення курсу національної валюти, його зміни, та використання для розрахунків у міжнародних економічних відносини прийнято називати режимом валютного курсу.

Регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства з монетарних питань покладено на Центральний Банк (НБУ). Всі інші органи державного управління застосовуючи заходи впливу на грошовий оборот повині узгоджувани свої дії з НБУ.

Типи грошових систем.

Внаслідок еволюції економічних відносин грошові системи змінювались та удосконалювались.

Типи грошової системи:

1) За механізмом регулювання грошового обороту: регульовані, саморегульовані.

2) За ступенем втручання держави в економічні відносини: ринкові, неринкові.

3) За характером регулювання валютних відносин:відкриті, закриті,

4) За формою функціонування грошей: системи паперово кредитного обігу, металевого обігу.

Біметалізм – це грошова система за якою роль загальними еквівалентами є два метали : золото і срібло.

Система паралельної валюти була історично першим різновидом бінометалізму, для неї характерне відношення між золотом і сріблом подібної ринкової вартості.

Система подвійної валюти – це грошова система за якою вартість співвідношення золота і срібла держава визначає законодавчо із збереженням їх відкритого маркування та обігу на ринках в однакових умовах.

Однак цей різновид біметалізму мав недоліки пов’язані з невідповідність реального ринкового співвідношення між золотом і сріблом із тим що був визначений державою.

Нерівномірність витрат на видобуток і карбування золота і срібла призвела до того, що вартість одного металу була завищена іншого занижена.

Система кульгаючої валюти – це грошова система за якою золота і срібло вільно функціонує в обігу, відіграють роль законного платіжного засобу, проте один з металі вкарбується з обмеженням.

Монометалізм – це грошова система в якій загальним еквівалентом є лише один метал золото або срібло. Найпоширенішим було золото.

Золотомонетний стандарт – це класична форма монометалізму, що передбачає вільний обіг золотих монет, виконання золотом всіх функцій грошей. Відсутність будь-яких обмежень і рівність валютних курсів.

Для золото злиткового стандарту характерна відсутність обігу золотих монет, а банкноти можна обмінювати лише на стандартні золоті злитки масою не менше 12,4 кг кожний.

Золотодевізний стандарт це грошова система за якою обмін на золото проводиться лише за посередництва девізів. Девіз – іноземна валюта обмінна на золото.

Система паперово кредитного обігу – це система за якої обіг обслуговують паперові або металеві грошові знаки які на мають внутрішньої вартості.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроші і кредит. Відповіді на іспит. 2015

Еще по теме 8. Грошові системи, типи грошових систем. Елементи грошової системи.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -