<<
>>

Поняття грошового обігу як процесу руху грошей.

Грошовий обіг – це безперервний рух грошей, які обслуговують реалізацію товарів, послуг і нетоварні розрахунки під час суспільного відтворення.

Сукупність усіх грошових платежів утворює грошовий обіг.

Грошовий обіг (оборот) – рух грошей у процесі виробництва, розподілу й обміну суспільного продукту і перерозподілу національного доходу. Здійснюється через обіг готівки та шляхом безготівкових розрахунків.

На мікроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг індивідуаль-ного капіталу. Гроші виступають однією з функціональних форм капіталу, є його складовою та елементом багатства, яким володіє власник цього індивідуального капіталу.

На макроекономічному рівні грошовий обіг обслуговує кругообіг усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення : у виробництві, розподілі, обміні, споживанні. Його ще називають сукупним грошовим обігом. Гроші у ньому функціонують виключно як гроші і не є функціональною формою капіталу.

Суб’єкти грошового обігу: всі юридичні та фізичні особи, які беруть участь у створенні, розподілі, обміні та споживанні валового національного продукту.

Групи суб’єктів грошового обігу:

1.Фірми – суб’єкти, що забезпечують створення і реалізацію ВНП;

ВНП (валовий національний продукт) – це сумарний обсяг продукції, виробленої за допомогою факторів виробництва.

ВНП = ВВП + чисті іноземні факторні доходи з-за кордону (ЧІФД). ЧІФД – це різниця між доходами, отриманими громадянами даної країни за кордоном і доходами іноземців, отриманими на території цієї країни.

ЧНП (чистий національний продукт) = ВНП – Амортизація (зношування основних фондів).

Національний дохід = ЧНП – непрямі податки на бізнес. (НД – це макроекономічний показник сукупних доходів всього населення даної країни за певний період).

Непрямі податки на бізнес – це різниця між цінами, за якими купують споживачі і цінами, за якими продають фірми (податок на додану вартість, акцизи, імпортні мита, податки на монопольні види діяльності).

2.Домашні господарства – суб’єкти, які забезпечують виробництво ВНП основними факторами (робочою силою, засобами виробництва тощо) і є кінцевими його споживачами;

3.Державні структури – суб’єкти, які забезпечують розподіл та перерозподіл вартості створеного національного доходу та національного продукту,здійснюючи вплив на реалізацію та споживання останнього;

4.Фінансові посередники - суб’єкти грошового ринку, які спрямовують потік грошових коштів від їх власників до позичальників.

Грошовим обігом взаємопов’язуються ті основні ринки, через які здійснюється більшість грошових відносин, через які здійснюється більшість грошових відносин між економічними суб’єктами:

1. Ринок продуктів – на якому реалізується створений фірмами національний продукт;

2. Ринок ресурсів –на якому фірми купують необхідні для виробництва ресурси (робочу силу, капітал, інформацію та природні ресурси);

3. Фінансовий ринок – де реалізуються вільні грошові кошти;

4. Світовий ринок – через який здійснюється зв’язок внутрішньої економічної системи із “зовнішнім світом”.

Залежно від призначення у відтворювальному процесі всі розрахунки і платежі, які становлять грошовий обіг, можна згрупувати в кілька великих потоків.

<< | >>
Источник: Невідомий. Гроши та кредит. Курс лекцій. 0000

Еще по теме Поняття грошового обігу як процесу руху грошей.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -