<<
>>

9.4. Механізм формування пропозиції грошей.

Банківська система управляє пропозицією грошей на ринку і оперативно її створює. Саме вона здійснює випуск і емісію грошей, використовуючи такі показники як: грошова маса, грошова база, банківські резерви, банківський (грошово–кредитний) мультиплікатор.

Розглянемо ці основні поняття.

Грошова база – це консолідований показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через банківський грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей (емісія кредитних грошей).

У грошову базу входять:

ü сума готівки в обігу й у касах комерційних банків (готівка в сейфах комерційних банків – залишок кас банків) – М0;

ü обов’язкові резерви комерційних банків, що знаходяться на рахунках у національному (центральному) банку – R.

При цьому загальний обсяг банківських резервів охоплює готівку в сейфах комерційних банків і резерви комерційних банків, що знаходяться в центральному банку:

Мk = М0 + R,

де М0 – готівка у обігу; R – резерви.

У Росії найбільш питому вагу в грошовій базі займають готівкові гроші – більше 80%.

Грошова маса –це сукупність усіх купівельних, платіжних і накопичувальних засобів (тобто всі готівкові і безготівкові гроші, що знаходяться в обороті, що обслуговують економічні зв\'язки і належать громадянам, господарчим суб’єктам, державі).

М1 = М0 + D,

де М1 – агрегат М1; М0 – готівка у обігу; D – депозити до запитання.

Грошова маса більше грошової бази (більш ніж у два рази).

Компоненти грошової бази і грошової маси (пропозиція грошей) представлені на рис. 8.

Грошова база

Грошова база

Грошова маса М1

Рис. 8. Компоненти грошової бази і грошової маси.

Банківські резерви – це резервна категорія, яка включає готівку, що знаходиться в касах банків (у сейфах) і обов’язкові резерви комерційних банків у центральному банку.

Характерною рисою банківських резервів є те, що ці гроші не перебувають в обігу і не входять до складу агрегатів М0 і М1. Однак між банківськими резервами і масою грошей в обігу існує тісний зв’язок, що впливає на структуру грошової маси. Готівка може переходити у форму депозитних грошей і збільшувати банківські резерви і навпаки. В обох випадках загальна маса грошей М1 залишається незмінною. Наявність такого зв’язку створює монетарну базу (монетарні методи) впливу на масу грошей в обігу через систему регульованих банківських резервів. Для цього в кожній країні вводиться механізм створення обов’язкових банківських резервів. Якщо сума резервів, включаючи залишки в касі банку, менше норми – банк зобов’язаний негайно поповнити їх. Якщо сума в резервах більше обов’язкової величини – банк має можливість здійснювати кредитну експансію, тому що має вільні резерви. Змінюючи нормативи обов’язкових резервів комерційним банкам, центральний банк може зменшувати чи збільшувати грошову масу у обігу.

Між грошовою базою і грошовою масою (пропозиція грошей) існує залежність:

МS = Мk x m,

де МS – пропозиція грошей; Мk – грошова база; m – коефіцієнт грошового мультиплікатора.

Пропозиція грошей (МS) прямо пропорційна грошовій базі (Мk) і залежить від величини грошового мультиплікатора. Грошовий мультиплікатор – це величина коефіцієнта, на яку збільшується кількість грошей в обігу внаслідок операцій на монетарному ринку.

Величина (коефіцієнт) грошового мультиплікатора визначається за формулою:

m = 1 + .

Величина грошового мультиплікатора (m) залежить від співвідношення готівкових і депозитних грошей М0/D = kg і норми ефективного резервування R/D = kp, тоді формулу грошового мультиплікатора можна записати:

m = 1 + kg/kp + kg.

Одержаний коефіцієнт показує, у скільки разів зростає ефективність грошової бази. Його величина є зворотною величиною до норми банківських резервів, а також співвідношенню між обсягом готівки і депозитів.

Збільшення резервної норми чи частки готівки призводить до зменшення величини грошового мультиплікатора.

Основний зміст грошового мультиплікатора полягає в тому, що він збільшує в кратну кількість разів кількісні параметри грошової маси. Тобто він показує максимальну кількість нових кредитних грошей, що може створити кожна грошова одиниця (долар чи гривня) від операцій на монетарному ринку.

Рівняння можна записати в розгорнутому вигляді:

МS = Мk (1+ kg)/(kp+ kg),

де МS – пропозиція грошей у обороті (грошова маса); Мk – грошова база; kg – співвідношення готівки до суми депозитів (частка готівки у депозитах):

kg = М0 / D,

де kp – норми ефективного резервування (частка резервів у депозитах):

kp = R / D.

Виходячи з цих формул, можна сказати, що існує безпосередня залежність пропозиції грошей від грошової бази і грошового мультиплікатора. Взаємодія цих двох макроекономічних показників визначає можливість банківської системи в забезпеченні приросту грошової маси, тобто додаткової пропозиції грошей.

Пропозиція грошей визначається банківською системою і значною мірою залежить від емісії банкнот і депозитних грошей. Готівка і депозитні (банківські) гроші складають пропозицію грошей М1.

<< | >>
Источник: Невідомий. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. Курс лекцій. 0000

Еще по теме 9.4. Механізм формування пропозиції грошей.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -