<<
>>

ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ

В умовах реформування місцевого самоврядування (яке декларується на вищих щаблях влади), ключовою умовою інтеграції України у європейське співтовариство є не тільки формальне дотримання прав територіальних громад на місцеве самоврядування, але і забезпечення реальної спроможності вирішувати питання місцевого значення.

Йдеться про те, що за органами місцевого самоврядування повинні бути закріплені такі фінансові ресурси, які б в повному обсязі забезпечували виконання ними власних повноважень, а держава в повній мірі забезпечувала виконання делегованих їм повноважень.

З іншої сторони, проблеми бюджетного забезпечення територіальних громад набули надзвичайної гостроти в силу неефективного та нераціонального, а місцями і збанкрутілою системою менеджменту як у центрі, так і на місцях. За таких умов доводиться констатувати, що давно назріла потреба в контролі громади, а також окремих платників податків, за формуванням бюджетних ресурсів та управління ними. Тим паче, що право громади брати участь в управлінні державними справами гарантовано 38 статтею Конституції України.

Проект «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області», покликаний встановити дієвий громадський контроль над формуванням та виконанням бюджетів міст обласного значення Львівської області, що в кінцевому результаті сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату міст, а громадяни отримають неупереджену інформацію про те, як міські органи управляють коштами платників податків.

Метою громадського моніторингу міст обласного значення Львівської області є здійснення якісного та кількісного аналізу дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів Львівської області (в розрізі загального та спеціального фондів) з ціллю виявлення основних проблем їх виконання та визначення перспективних напрямків підвищення ефективності бюджетного процесу на місцевому рівні.

Ключовими завданнями громадського моніторингу формування та виконання міських бюджетів міст Львівщини є:

• аналіз та оцінка виконання бюджетів міст на основі річних звітів про виконання міських бюджетів відповідно до чинних норм Бюджетного кодексу в розрізі загального, спеціального фондів та міжбюджетних трансфертів;

• виявлення негативних чинників впливу на формування та виконання міських бюджетів, спираючись на розроблений інструментарій аналізу;

• інформування громади щодо реалізації бюджетної політики міст;

• обґрунтування напрямів удосконалення процесів управління бюджетними коштами міських громад; можливостей реалізації активної участі мешканців в управлінні містом та розробка механізмів підвищення контролю над діяльністю влади міст в процесі реалізації бюджетного процесу.

Об’єктами громадського моніторингу є рішення та розпорядження міських рад обраних міст, які безпосередньо впливають на обсяги дохідної та видаткової частини міст.

Суб’єктами громадського моніторингу є міські ради міст та їх головні фінансові управління.

Основними джерелами інформації є звіти про виконання зведеного бюджету та бюджетних цільових програм соціально-економічного розвитку міст обласного значення Львівської області.

Здійснення громадського моніторингу планування та виконання місцевих бюджетів потребує застосування спеціального інструментарію, який би дозволив виявляти прогалини у бюджетному процесі на місцевому рівні. На сьогоднішній день здійснення громадського моніторингу місцевих бюджетів пересічними громадянами та громадськими організаціями є суттєво ускладненим відсутністю повної оперативної інформації щодо виконання бюджетів, а також невідповідною для потреб громади формою представлення такої інформації.

На думку експертів, здійснення громадського моніторингу доцільно проводити, використовуючи інструментарій, який передбачає порівняння досліджуваних міст за низкою якісних показників, а саме:

• обсяги доходів місцевого бюджету в розрахунку на 1 мешканця;

• надходження податків і зборів до загального фонду на 1 мешканця;

• структура доходів місі\\евого бюджету;

• обсяги видатків місцевого бюджету в розрахунку на 1 мешканця;

• структура видатків місцевого бюджету;

• кількість держслужбовців органів місцевого самоврядування в розрахунку на 1000 мешканців;

• витрати місцевого бюджету на 1 держслужбовця;

• витрати місцевого бюджету на фінансування органів місцевого самоврядування в розрахунку на 1 мешканця;

• обсяги видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в розрахунку на 1 мешканця;

• обсяги видатків місцевого бюджету на освіту на 1 учня;

• обсяги видатків місцевого бюджету на 1 дитину у дошкільному закладі;

• обсяги видатків місцевого бюджету на проведення робіт пов ’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 1 мешканця;

• обсяги видатків місцевого бюджету на будівництво в розрахунку на 1 мешканця;

• обсяги видатків місцевого бюджету на житлово-комунальне господарство в розрахунку на 1 мешканця;

• обсяги видатків місцевого бюджету на охорону здоров’я в розрахунку на 1 мешканця;

• обсяги видатків місцевого бюджету на культуру в розрахунку на 1 мешканця.

Результати застосування пропонованого інструментарію реалізовано на прикладі

міст обласного значення Львівської області за 2013 рік.

ПОРІВНЯННЯ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ,

2013 РІК

Видатки бюджетів міст Львівської області на соціальний захист та соціальне

забезпечення на, 2013 рік

Видатки бюджетів міст Львівської області на проведення робіт пов\'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг,

2013 рік

Видатки бюджетів міст Львівської області на загальноосвітні школи на освіту однієї особи, 2013 рік

Видатки бюджетів міст Львівської області на дошкільні заклади на освіту

однієї особи, 2013 рік

<< | >>
Источник: Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с.. 2014

Еще по теме ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ: МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -