<<
>>

БЮДЖЕТНА АДВОКАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БЮДЖЕТІВ

Громадські організації

Громадські організації та дослідники матимуть змогу набагато ефективніше здійснювати свою діяльність, якщо розумітимуть, як формується і набуває законної дії бюджет.

Як він реалізується і як відбувається його аналіз?

Активне і проінформоване суспільство повинно розглядати бюджет як об’єкт вивчення, особливо такі статті як медицина та освіта, і тим самим мати змогу впливати на політику держави щодо цього.

Підтримуючи громадськість в умінні аналізувати бюджет і брати активну участь в його формуванні, допоможе створити відкрите і демократичне суспільство. Але інституціональні, законодавчі і політичні бар’єри і нерозуміння термінології певних пунктів бюджету можуть зашкодити активній участі національних та громадських організацій в обговоренні і дискусіях щодо використання фінансових ресурсів.

Беручи активну участь в процесі створення бюджету громадські організації можуть:

S доповнювати його інформацією щодо найнеобхідніших потреб суспільства;

S залучати до обговорення більшу кількість людей і тим самим поширювати серед громадськості інформацію щодо бюджету в доступному і зрозумілому форматі;

навчити членів громади розуміти і вміти аналізувати бюджет;

запровадити технічну підтримку для ефективнішого формування бюджету

державою;

висловлювати незалежну думку щодо бюджетних пропозицій і впровадження; надавати відповідальність головам громадських організацій за ефективність використання громадських ресурсів і досягнення бажаного результату; створити допоміжні посади, такі як керівники проекту, юристи, аудитори в процесі створення бюджету.

Функції громадськості в створенні бюджету є більш практичними, ніж теоретичними для того, щоб вирішити найважливіші потреби звичайних людей.

Останні світові тенденції показують, що більшість країн, будучи закритими, змінюються і приймають думку їх громадян.

Така трансформація надала можливість суспільству прийняти участь в бюджетному процесі країни, отримати доступ до важливої для кожного члена суспільства інформації та до розвитку більш демократичного, політично і економічно освіченого суспільства.

Нова роль уряду, ринків і громадських організацій боротьбі з бідністю. Сьогодні більшість міжнародних інституцій розглядають партнерство держави, приватного сектору і громадського суспільства в створенні нових можливостей для підвищення управління та реалізації ефективних стратегій щодо скорочення масштабів бідності.

Демократизація часто супроводжується процесом децентралізації, що наближає процес формування бюджету до громадськості, в той час як децентралізація може ускладнити процес координації та моніторингу бюджету на загальнодержавному рівні, вона надасть можливість участі місцевим легітимним органам і громадськості. Зокрема, враховуючи відсутність компетенції певних державних інституцій та місцевих органів, децентралізація надає можливості для навчання і аналізу бюджетного процесу бюджетних груп громадського суспільства.

В 1997 році була створена Організація Міжнародного Бюджетного співробітництва, яка на даний момент співпрацює більше ніж із 100 громадськими організаціями в сфері бюджетування в багатьох країнах. Мережа цих організацій має змогу обмінюватись досвідом поза межами однієї країни і впроваджувати нові підходи щодо громадського контролю державних операцій.

Завдяки Організація Міжнародного Бюджетного співробітництва були прийняті реформи в сфері бюджетної політики в першу чергу завдяки збільшенню асигнувань та ефективності витрат на найнеобхідніші соціальні програми, роблячи етапи бюджетного циклу більш прозорими.

Участь у створенні бюджету урядом, міжнародними фінансовими інституціями і громадськими організаціями набуває новий рівень легітимності. Значна кількість приватних фондів також задіяна в аналізі бюджету громадським суспільством та висловленні їх інтересів, оскільки розуміють що відсутність прозорості і підзвітності перешкоджає формуванню ефективного уряду та зменшенню бідності суспільства.

Наприклад, такі відомі організації як Oxfam чи CIVICUS розробляють навчальні програми по бюджетуванню для їх партнерів по всьому світу.

Чим далі, все більшого поширення у світі набуває термін «бюджетна адвокація». "Адвокація" це слово, яке означає багато різних речей у різних контекстах. При цьому, коли ми говоримо про "бюджетну адвокацію" ми маємо на увазі стратегічний підхід до впливу на бюджетні рішення урядів, спрямовані на досягнення чітких і конкретних результатів, наприклад, більш здорові люди, зменшення бідності або покращення управління. Це, безсумнівно, приклади довгострокових цілей. Ефективна адвокація спрямована в бік їх досягнення з не менш конкретними кроками, такими як збільшення бюджетних асигнувань та більш твердого нагляду, яким чином кошти витрачаються.

Бюджетна адвокація прагне втрутитися в процес прийняття рішень в три основні способи:

• Зміна політики: створення нових законів, нових державних програм чи заходів, або модифікації існуючих законів і програм і т.д.

• Зміна системи прийняття рішень: від системи прийняття рішень вимагається прозорість та відкритий доступ до інформації, забезпечення можливості для залучення громадськості, і чіткий нагляд за тим, як громадські фонди та громадські програми управляються.

• Розширення можливостей людей, внести зміни: не менше, якщо не більш важливо, ефективна адвокація також включає в себе розширення прав і можливостей людей, чиї життя знаходяться під впливом державних рішень, щоб зрозуміти пов\'язані питання і щоб мати можливість вжити заходів від свого власного імені.

Звертаючи увагу на кожен з цих трьох елементів адвокації і шляхом інтеграції їх всіх разом, можна ствердити, що адвокація може мати найбільший вплив на те, що роблять уряди і, в свою чергу, на життя людей.

Чому бюджетна адвокація? Багато проблем і завдань, з якими стикаються країни безпосередньо звертаються через бюджетний процес уряду. Наприклад, країна може хотіти переконатися, що всі її діти будуть мати доступ до якісної освіти.

Уряд може прийняти закон, що вимагає, щоб всі діти були зараховані в школу, але якщо бюджет не включає кошти на будівництво шкіл, залучення та підготовку вчителів, і забезпечення підручниками, там буде мало шансів такого зарахування згідно вимог, внаслідок чого недосягнення бажаного результату. Ось чому так важливо брати участь у бюджетному процесі. Цей приклад ілюструє, якою важливою може бути бюджетна адвокація для зусиль з вирішення соціальних питань і питань розвитку, але це також показує, що захисникам часто потрібно буде підходити до своїх цілей з декількох фронтів.

Бюджетна адвокація, коли вона є найбільш ефективною, поєднує в собі два ключові елементи. Перший - аналіз бюджету, здатність вберегти бюджетну інформацію, аналізувати її, і пояснити її наслідки в ясний і переконливий спосіб. Другим елементом є стратегічна адвокація - здатність отримати інформацію про кампанію, мобілізувати громадськість, і вийти на політиків та інших зацікавлених сторін.

Бюджетна адвокація є «адвокацією, базованою на доказах» - залежить від володіння окремих видів інформації, часто від форми перекладу цієї інформації, зрозумілій для політиків, громадськості, засобів масової інформації та інших ключових дійових осіб у процесі прийняття рішень.

Зміни в політиці і системах.

Бюджетна адвокація прагне не тільки досягти конкретних політичних цілей, таких, як більше грошей для шкіл або ініціатив по боротьбі з бідністю, а й зміцнити державні фінансові процеси, механізми та інститути. Цей підхід заснований на розумінні того, що задоволення потреб людей є не тільки в виділенні необхідних коштів, айв забезпеченні того, щоб ці кошти витрачалися ефективно і підзвітно.

В деяких випадках громадські організації прагнуть змін і в бюджетній системі і загалом в політиці, що її ініціює. Це той випадок, як ІДАСА, (інститут демократичної альтернативи для Південної Африки) що є партнером Організації Міжнародного Бюджетного співробітництва. їхня робота з бюджетом полягає в створенні законодавчого потенціалу для проведення бюджетної політики, в забезпеченні більших потужностей незалежного бюджетного аналізу і в наглядовій функції, щоб законодавчі органи володіли більшими знаннями в сфері державних фінансів.

ЩАСА також виступають за політику покращення життя жінок, дітей і людей що постраждали від інфекції ВІЛ/СНІДУ, використовуючи дані які вони, отримують аналізуючи минулі і прогнозовані бюджети.

Надання більших можливостей людям.

Адвокація надає можливість громадянам приймати активну участь в процесі прийняття рішень і безпосередньо впливати на їхнє життя, особливо бідні версти населення, для яких доступ до даних процесів є закритий, якщо ти не маєш стосунку до влади чи багатства. Бюджетна адвокація переконана в тому що голос громадськості в формуванні бюджету покращить стан підприємництва і кращих результатів, більш стійких рішень, шляхом надання більш повної інформації про потреби громадськості, покращення легітимної бази, нагляду бюджетних рішень.

Що таке конструктивна адвокація?

Як зазначалось раніше ефективна бюджетна адвокація залежить від аналізу інформації.

Захисники громадських інтересів не базують свою діяльність на теорії чи гіпотезах, вони можуть вживати конкретні заходи, наприклад показуючи скільки коштів було потрачено з бюджету на підтримку розвитку та освіти дітей.

Яскравий приклад цьому показує співпраця Організації міжнародного бюджетного співробітництва з Fundar, Мексика. В 2002 році Fundar вніс свої поправки в бюджетний план країни, заперечуючи проти того щоб підтримка жінок хворих на ВІЛ,СНІД перейшла від державних до недержавних фондів. Виникло питання чи перерозподіл даних коштів буде використовуватись ефективно і за призначенням. Скориставшись законом, що надає право для доступу до інформації, вони отримали інформацію щодо використання коштів даними недержавними фондами. Завдяки аналізу цієї інформації Fundar зумів показати що дані фонди пов’язані з організацією (Provida), чиї програми йдуть в розріз з політикою уряду щодо ВІЛ/СНІДУ і 90 відсотків коштів було використано не за призначенням. Включивши ці докази, адвокати Fundar домоглися відкриття кримінальної справи і сплати штрафу.

Конструктивна адвокація може застосовуватись для:

1.

Розширення можливостей звичайних людей до участі в бюджетному процесі

2. Ініціювання публічних дебатів, надаючи об\'єктивний аналіз бюджетних і політичних пропозицій

3. Зміна політики щодо асигнувань в програми боротьби з бідністю населення

4. Покращення надання державних послуг

5. Сприяння в більш прозорих бюджетних процесах, демонструючи, як громадянське суспільство може використовувати інформацію бюджету та участь громадськості в нагляді.

6. Підвищення довіри до адвокації бюджетного процесу.

Бюджетна адвокація виділяє три важливих питання:

Що ви хочете знати, зі стратегічних міркувань ?

Приклад Мексика вище пропонує хороший урок. Fundar не ставив перед собою ціль зібрати велику кількість загальної інформації. Ставилося конкретне питання, на яке потрібно було дати відповідь: «Як були ці кошти витрачені?» Конструктивна адвокація починається з конкретно поставленого запитання.

Як ви можете отримати дану інформацію?

Саме тут захисники громадських інтересів застосовують свої знання про бюджетні процеси, і яким чином (формальним чи неформальним) вони отримують дану інформацію.

Як ви аналізуєте і перекладає дану інформацію, як тільки ви отримуєте її?

Аналіз бюджетної інформації є цінним тоді, коли є зрозумілим для тієї аудиторії, яку ви прагнете навчати та на яку впливати.

Саме виходячи з цих питань, бюджетна адвокація вимагає від громадських організацій бути здатними аналізувати бюджетну інформацію або мати партнерські відносини з іншими групами, які мають ці навички. Вони також повинні мати доступ до повної, своєчасної та корисної бюджетної інформації. Групи, які займаються ретельним аналізом, розвивають блискучу стратегію та бездоганно її виконують, все-таки можуть не досягати поставлених цілей через непередбачувані обставини, такі як криза іншому секторі, несподівані зміни у політичній сфері, втрата партнерів. Тому вагомим для захисників є намагатися зрозуміти, що сталося, та коригувати свою стратегію відповідно до нових можливостей.

Спроможність оцінити політику та політичне середовище є вирішальним при створенні ефективної стратегії. Якщо захисники громадських інтересів здатні оцінити політику та законодавство, які відносяться до їхньої сфери діяльності, вони будуть в спромозі розвинути більш вагоміші пропозиції та сильніші аргументи для їхньої реалізації. Від захисників також вимагається уміння оцінити успіх кампанії та провадити зміни у випадку необхідності.

Крім загальних аналітичних здібностей, захисники громадських інтересів у сфері бюджетування повинні володіти здібностями до аналізу бюджетних даних та уміти впливати на бюджетну політику та результати бюджетування. Для розвитку та виконання стратегії бюджетної адвокації, захисники повинні розуміти бюджетний процес у своїх країнах. Вони повинні розуміти, яким чином бюджет спрямовується на потреби та пріоритети країни (наприклад, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, які є джерела надходження до бюджету, які є обмеження при формуванні бюджету та ін.) та формальні і неформальні умови (наприклад, правила прийняття бюджетних рішень). Вони також повинні володіти законами та процедурами у сфері бюджетування країни, урядовою інформацією та робити її доступною для громадськості.

У багатьох країнах уряд не надає доступ до інформації, яка необхідна захисникам для виявлення проблем та отримання фактичних даних для підтримки своїх позицій. У багатьох випадках, громадські організації отримують необхідні дані шляхом моніторингу того, о уряд робить з коштами, які повинні бути спрямовані на різні цілі. Так, наприклад за допомогою Ask Your Government! initiative 100 громадських організацій уможливили доступ для громадськості до бюджетної інформації у 80 країнах.

Іншим прикладом є Civil Society Coalition for Quality Basic Education (CSCQBE) in Malawi, метою якої є довідатися чому збільшені бюджетні асигнування не призвели до підвищення якості освіти. Підозрюючи, що кошти були спрямовані у «кишені» корумпованих чиновників, CSCQBE проводила відслідковування для отримання незалежних даних про використання коштів, призначених для фінансування освіти.

Інструмент для бюджетного аналізу: дослідження відкритості бюджету.

Дослідження відкритості бюджету є надзвичайно корисним інструментом адвокації для тих громадських організацій, які прагнуть впливати на бюджетні практику, процеси та інституції. Отримані результати таких досліджень доводять необхідність вільного доступу громадськості до бюджетної інформації, включаючи присутність громадськості у бюджетному процесі, та зростаючої ролі законодавчого органу та вищого органу фінансового контролю.

Усі захисники повинні уміти доносити ефективно свої повідомлення до цільової аудиторії. Тому, що в основному адвокаційна ініціатива спрямована на різні категорії аудиторій з різними інтересами та потребами. У будь-який момент може виникнути необхідність поспілкуватися з журналістами, написати листа до видавця, виступити з промовою на мітингу чи зустрітися із законодавцями.

Бюджетна адвокація.

Бюджетна політика містить інформацію, фактичні дані, дискусії щодо обмежень, компромісів та наслідків. Захисники громадських інтересів повинні бути компетентними у цих термінах та не ухилятися від тих аспектів, які є політично та технічно складними. Захисники громадських інтересів повинні підтримувати свої аргументи вагомими фактами, зібраних на основі аналізу бюджетної інформації, та уміти презентувати цей комплекс інформації зрозумілою та переконливою мовою.

Наприклад, пояснюючи потребу пов’язувати рівень грантової підтримки дітей і річний рівень інфляції, можна висловитися так: «Сукупна X % зміна в індексі споживчих цін за останні 5 років означає інфляцію, яка фактично зменшує суму гранту на $ХХ в реальному вираженні». Можна це перефразувати і висловитися наступним чином: «Коли грантовий рівень був встановлений 5 років тому, цього було достатньо, щоб оплатити річні шкільні збори та річні рахунки за опалення. Оскільки відбулося зростання рівня цін, то, відповідно, грант зараз покриває лише шкільні збори. Чи повинні ми казати сім’ям аби вони робили вибір між залишатися у теплі, купувати продукти харчування і витратами на лікування?».

У зв’язку із необхідним аспектом компромісу у бюджетній сфері важливо говорити мовою варіантності та альтернатив. Політики володіють багатьма варіантами при створенні бюджету, а ефективна бюджетна адвокація передбачає структурування безлічі таких варіантів та наслідки кожного з них. «Якщо ми збільшуємо витрати на дитячі садки на 5%, то ми повинні зменшити кількість дітей у цих садках з 1000 000 до 900 000. Якщо зростання витрат становитиме 10%, то відповідно скорочення становите ми 200 000 дітей».

Навики співпраці/міжособистісного спілкування.

За своєю суттю адвокація являє собою взаємодію з іншими людьми, тобто вміння переконати діяти або співпрацювати з іншими людьми для досягнення спільної мети. Це може бути розмова, конфронтація та компроміс. Тобто захисники повинні уміти слухати інших людей, створювати ефективні канали взаємозв\'язку, розуміти інші позиції, управляти конфліктними програмами та методиками.

Потреба у співпраці є особливо значущою для бюджетної адвокації, оскільки групам із технічними/аналітичними здібностями у сфері державних фінансів досить часто бракує здібностей у сфері сильної адвокації.

У зв’язку із різними інтересами та підходами у сфері політичних процесів міністерств, законодавчих органів, аудиторських інституцій країни та окремих осіб навики співпраці виступають як ключовий момент у розвитку стратегій та досягнення поставлених цілей. В додаток, у бюджетній адвокації різні політичних групи із спільними цінностями та виборцями часто протистоять один одному з метою збереження або розширення своєї частки обмежених ресурсів.

Тактика

Побудова виборчого округу

Всім адвокативним ініціативам потрібно вибудувати виборчі округи, щоб мати шанс на досягнення своєї мети. Кампанія потребує як загальної підтримки своєї позиції так і активної участі ключових організацій та зацікавлених сторін. ЦІ потенційні союзники можуть включати в себе інші громадські організації, політиків, осіб з постраждалого населення або спільнот, журналістів.

Бюджетна адвокація часто має велику потребу в активних партнерах кампанії і велику проблему у формуванні підтримки своїх цілей. Додаткова проблема пов\'язана з тим, що цей вид адвокації прагне впливати на державний бюджет, щось, що не може автоматично надихати багатьох з потенційних партнерів по коаліції - або широкої громадськості, і щось, що так само може бути незнайомим та лякати. Як частина зусиль по побудові виборчого округу, бюджетні захисники повинні чітко пов\'язувати свої пропозиції бюджетної політики з питаннями, що впливають на життя людей в прямому і особистому напрямках: доступ до освіти, базові послуги, охорона здоров\'я тощо.

Бюджетні захисники повинні створити новий рівень розуміння і комфорту серед їхніх союзників, пов’язаних з бюджетом та його процесами.

Через роль, яку вони відіграють у формуванні бюджету та нагляді, ключові потенційні союзники в ініціативах бюджетної адвокації включають допоміжних законодавців, особливо тих, хто допомагає в бюджетних комітетах і співробітників з вищого органу фінансового контролю країни (Генерального аудитора або Національний аудиторський офіс).

Висвітлення у ЗМІ

Залучення ЗМІ є ключовим моментом тактики для захисників, з метою донесення своїх повідомлень до широкої аудиторії і вчинення тиску на осіб, що приймають рішення в спонуканні до дії. У той час як мітинги та інші форми відкритих засідань дозволяють захисникам контролювати повідомлення, і часто отримувати негайний зворотний зв’язок, тоді як стаття в широковідомій газеті чи сегмент в популярній програмі на радіо мають потенціал досягнення набагато ширшої аудиторії. І, так як вони постачаються через фільтр ЗМІ, часто мають більшу вагу (особливо для осіб, що приймають рішення), аніж прямий зв\'язок кампанії.

Головним завданням бюджетної адвокації, особливо для країн з меншим досвідом, менш забезпеченими ЗМІ, може бути нарощування потенціалу і готовність журналістів покривати питання бюджету. Це може поставити вимогу до ОГС, які беруть участь в бюджетній адвокації проводити бюджетні тренінги для журналістів, бути доступним в якості ресурсу з питань державних фінансів, і передавати важливість (тобто, «вартісність новин») покриття бюджету. Важливо спиратися на випуски «нових медіа», а також традиційні ЗМІ. Вони можуть включати широко читані блоги, соціальні мережі, як Facebook і онлайн- інструменти, як Twitter.

Лобіювання

Законодавці, що приймають активну участь, представники виконавчої влади, а також інші особи, які приймають рішення, щоб впливати на політичні рішення, такі як створення нової програми, прийняття нового закону, або скасування існуючого положення, є адвокативною тактикою, що широко використовується. Вона може включати в себе індивідуальні зустрічі з особами, які приймають рішення, участь у комітетах з проектування пропонованого законодавства, свідчення на законодавчих слуханнях, і подання письмових свідчень пропонованої політики.

Захисники прагнучи впливати на державні бюджети також використовують різні методи лобіювання, щоб переконати виконавчу та законодавчу владу на різних етапах бюджетного процесу. Лобіювання в бюджетній адвокації зазвичай включає в себе використання доказів від бюджетного аналізу, з метою переконання осіб, що приймають рішення, включаючи направлення письмових свідчень, підняття питань про бюджетні припущення і пропозиції, та винесення рекомендацій. Захисники використовуючи лобіювання, щоб провести або відкликати конкретний закон можуть в загальному зосередити свої аргументи на перевагах внесення змін або наслідках від їх невнесення. Наприклад, захисники з імунізації дітей можуть аргументувати, що «плата за імунізацію дітей не тільки покращує здоров\'я дитини, але й може допомогти нам уникнути набагато більших, довгострокових витрат від широко поширених спалахів захворювань, що легко можна уникнути».

Бюджетні захисники завжди повинні брати на себе додатковий крок з інтеграції першочергових питань у своїх доказах, наприклад, як пропозиція вписується в параметри частини бюджету; чи будуть кошти надходити від нових податків або зборів, чи з обрізання програм; а також, які наслідки можуть мати ці рішення на пріоритетність політики уряду та економіку. Таким чином захисник може сказати: «Імунізація кожної дитини віком до п\'яти років коштуватиме державі $ XX, що є меншим, ніж половина того, що ми витратили на лікування від кору торік. З цим заощадженням уряд міг би найняти XX медичних працівників для сільських клінік, маючи прогрес у поліпшенні доступу до медичної допомоги у віддалених районах».

Аналіз бюджету громадянського суспільства: точні, доступні та своєчасні продукти

Прикладний аналіз бюджету, щоб бути успішним, повинен бути точним і змістовним (і тим самим заслуговувати довіру), доступним і своєчасним.

Точність

Громадські організації повинні переконатися, що їх аналіз бюджету є змістовним, особливо для забезпечення довгострокової довіри до організації. Політики та засоби масової інформації покладають велику вагу на роботу організації, якщо вони впевнені, що вона є точною і надійною. Цілком можливо, для звіту НДО, який має вміст, що заслуговує висвітлення у пресі, отримати увагу в засобах масової інформації, навіть якщо основна робота не є повною; але з плином часу, майбутня робота буде отримувати менше уваги, якщо документи організації та звіти були неточними.

Доступність

Доступність дослідження є не менш важливим для ефективної роботи бюджету. Групи не можуть передбачити цільову аудиторію. Вони часто мають побудувати цю аудиторію і показати цінність бюджетної роботи. Цільова аудиторія, як правило, не буде ознайомленою з деталями питань політики, що аналізується, тому вкрай важливо, щоб продукти були вироблені з урахуванням потреб цієї ширшої аудиторії. Це вимагає, щоб звіти бути написані ясною мовою, з зрозумілими термінами. Жаргону слід уникати. Представлення інформації та даних повинно бути добре структурованим і відповідати допоміжній формі, та включати ілюстративні графіки.

Своєчасність

Аспект своєчасності дослідження включає в себе, як здатність ідентифікувати відповідні можливості для проведення досліджень в потрібний момент часу, так і здатність випуску виконаної роботи, коли вона може мати найбільший вплив на осіб, які приймають рішення. Організація повинна завжди слідкувати за політичним процесом і бути в змозі виділити кошти на конкретні питання, коли це необхідно.

Головне поле діяльності для бюджетної адвокації знаходиться на національному та субнаціональному рівні. Тим не менше, захисники навіть не можуть увійти в гру, якщо вони не мають доступу до основної інформації, а в багатьох країнах, доступ до інформації є або мінімальним, або не існує взагалі, або ж навіть є небезпечним. У багатьох країнах, організації громадянського суспільства (ОГС) виявили, що стратегічний шлях до відкриття бюджетного процесу і отримання доступу до бюджетної інформації йде через приєднання до міжнародних адвокативних зусиль, з розробки стандартів або норм добросовісної практики і використання зовнішнього тиску на уряд для покращення.

Уряди не працюють у відриві від своїх сусідів чи решти світу, особливо в країнах, які покладаються на допомогу. Більшість урядів, в конкуренції за міжнародну допомогу та глобальну вартість ділової репутації, бажають бути побаченими інвесторами та донорами як стабільні і добре функціонуючі. Тиск з боку донорів для прояву належного управління та дотримання міжнародних стандартів і норм є потужними стимулами для урядів. Таким чином, участь в адвокаційних зусиллях (через коаліцію, альянси, мережі, або платформи) для зміни міжнародних стандартів навколо загальних питань може бути ефективним способом для ОГС змінити політичні умови, в яких вони працюють.

Щоб переосмислити міжнародні та внутрішні дебати з метою встановлення нових норм, стандартів, або конвенцій навколо прозорості і широкої участі громадськості в бюджетній діяльності, адвокація на регіональному або глобальному рівні вимагає інструментів і процесів для розподілу та виробництва інформації, досягнення консенсусу з позицій і стратегій, і здійснення скоординованих дій. У деяких, якщо не у більшості, випадків, одна організація є початковим фактором міжнародної ініціативи, але щоб мати широкий і стійкий вплив, лідерство та прийняття рішень повинно швидко розприділятися між групами-учасниками. Проте, задля ініціативи доброго функціонування, корисним є мати відповідального суб’єкта за координацію обміну інформацією, ініціативні процеси та комунікації.

На додаток до налаштування секретаріату або ідентифікації одного чи декількох груп-учасниць для роботи в якості координатора ініціатив, корисні інструменти і процеси можуть включати в себе:

• Сайти, інформаційні бюлетені, блоги і списки розсилки

• Інтернет форуми або майданчики для спілкування в реальному часі та спільної роботи

• Процеси та органи, що приймають рішення

• Механізми або структури для виробництва і розповсюдження звітів ініціатив, комюніке, прес-релізів і т.д.

Приклади бюджетної адвокації на міжнародному рівні

Міжнародне бюджетне партнерство Ініціатива відкритості бюджету (Ініціатива) є глобальним дослідницьким та правозахисним зусиллям, спрямованим на зміцнення національних та субнаціональних бюджетних процесів, практики та установ, задля підвищення їх прозорості, збільшення участі та відповідальності. Іншим основним завданням Ініціативи є сприяння та моніторинг міжнародної передової практики з фокусом на встановлення ряду норм чи стандартів прозорості та участі громадськості в бюджетному процесі. Майже 100 ОГС в багатьох країнах по всьому світу беруть участь в Ініціативі через:

• Завершення Виміру відкритості бюджету - включає в себе дослідження типів бюджетної інформації, яку їхні уряди роблять доступною для громадськості через бюджетний процес, а також міцність і незалежність ключових наглядових органів (законодавчого та вищих органів фінансового контролю)

• Поширення висновків Виміру в конкретних країнах та їх регіонах

• Взяття участі в адвокації, щоб зробити їх державні бюджетні процеси, практики та інститути більш відкритим і з більшою можливістю участі, а також, щоб збільшити пропускну здатність і готовність громадськості до участі в бюджетних процесах

• Проведення досліджень з громадського бюджетного процесу на субнаціональному рівні

Робота Ініціативи координується ШР, який курирує Вимір відкритості бюджету і всі інші дослідницькі зусилля, підтримує інтернет-форуми для партнерів, щоб спілкуватися про свої дослідження і адвокацію, проводить тренінги та семінарів по створенню потенціалу, надає матеріали і технічну допомогу для адвокації, і поширення зусилля на регіональному, національному та субнаціональному рівні, а також координує засоби масової інформації на міжнародному рівні.

«Публікуй, що ти платиш» (Publish What You Pay (PWYP) є глобальною коаліцією громадянського суспільства, що допомагає громадянам країн, що розвиваються, з багатими природними ресурсами тримати їх уряди під відповідальністю за керування доходами від нафтової, газової та гірничодобувної промисловості. У всьому світі, члени PWYP мобілізувалися для моніторингу та дослідження видобувних режимів своїх країн і бюджетних процесів, та досягли до урядів, компаній та міжнародних фінансових інститутів (МФІ) для адвокації більшого доходу та прозорості витрат. На додаток до розробки та просування стандартів прозорості в країнах, багатих ресурсами, члени PWYP мають доступ до або допомогли забезпечити нарощування потенціалу навколо процесів Ініціатив прозорості у видобувних галузях, укладання контрактів та режимів оподаткування, аудиту та процесів бухгалтерського обліку, кредитів МФІ і правилами розкриття інформації, а також широкий спектр інших питань, у тому числі в останній час, витрати на сторонні роботи, щоб відстежувати доходи від державної скарбниці до пункту призначення. PWYP підтримує список розсилки та веб-сайти з ресурсним центром, щоб тримати членів та інших зацікавлених сторін в курсі того, що відбувається з прозорістю та видобувною промисловістю по всьому світу.

зо

<< | >>
Источник: Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с.. 2014

Еще по теме БЮДЖЕТНА АДВОКАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ БЮДЖЕТІВ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -