<<
>>

Вступ

Європейський вибір України був зроблений у період формування основ зовнішньої політики нашої держави і базувався на її життєво важливих інтересах, історичному прагненні українського народу бути невід\'ємною частиною єдиної Європи.

З цим багато в чому пов\'язана необхідність вивчення права Європейського Союзу, який об\'єднав 27 європейських держав. При цьому українським політикам слід відверто визначитися в динаміці і ступеня інтеграційних процесів. На жаль, ЄС сьогодні не готовий розглядати Україну як кандидата на членство у Союзі. Однак переговори про зону вільної торгівлі з ЄС та перспектива статусу асоційованого члена все ж вселяють певний оптимізм для Україні. Україна повинна реалізувати свої досить добрі можливості в майбутньому, адаптувавши українське законодавство до права Європейського Союзу і створивши європейські стандарти у себе в країні.

Право Європейського Союзу є значним досягненням у світовій юридичній науці, що втілила в собі багатовікової правовий досвід найбільш розвинених країн Європи, трансформувавши його в наднаціональне право - право Європейського Союзу (ЄС). У ньому сконцентровані багато світових досягнень у сфері права, які певною мірою підводять підсумок розвитку сучасного права, його принципів, компетенції і методів регулювання суспільних відносин. Право Європейського Союзу - унікальна самостійна правова система, що розвивається дещо інакше, ніж правові системи окремих держав або система міжнародного права, багато дала для розвитку європейського права. Набув чинності в 2009 році Лісабонський договір 2007 змінив правові підвалини Європейського Союзу, що виріс за короткий історичний період з шести в 1957 р. до двадцяти семи держав-членів у 2007 р. Змінився і сам Європейський Союз, його розміри, склад, амбіції і вага в сучасному світі. Змінився і сам світ, в якому Союз бурхливо розвивається.

В результаті реформи правових засад Європейського Союзу, проведеної Лісабонським договором 2007 р., тексти його установчих документів змінилися багато в чому до невпізнання.

Було переглянуто або цілком замінено зміст більшості розділів, глав, статей; змінені їх найменування і порядок розташування; включено безліч нових нормативних приписів; модернізовані термінологія і понятійний апарат; один з основоположних документів змінив назву. Так, Договір про заснування Європейського співтовариства став називатися Договором про функціонування Європейського Союзу. Складовою, але структурно відокремленої частиною установчих документів виступають додані до них протоколи. Ці джерела доповнюють і уточнюють статті установчих документів положеннями спеціального, організаційного або перехідного характеру.

Навчальними цілями курсу «Право Європейського Союзу» є освоєння й усвідомлення студентами змісту законодавства ЄС, європейських інтеграційних процесів в контексті будівництва основи ЄС та його структур, розуміння принципів формування нормативно-правої бази ЄС, уміння вірно застосовувати цю нормативно правову базу щодо предмета вивчення, розвивати здатність студентів аналізувати організаційно-правові засади цього інтеграційного об\'єднання. Пропонований курс складається з шістнадцяти тим, хоча остання тема у вигляді двох лекцій належить більше до особливої ​​частини. Проте автори визнали за необхідне включити її у посібник. Решта лекції покладені в основу загальної частини і охоплюють всі її запитання. Остання тема може розглядатися як факультатив.

Після вивчення курсу студент повинен бути здатним:

- Знати історико-правові засади становлення системи європейської інтеграції в рамках ЄС і методологію курсу;

- Продемонструвати знання джерел і принципів права ЄС;

- Аналізувати компетенцію ЄС, цілі та засади його діяльності;

- Визначати інституційну структуру ЄС;

-Давати детальну організаційно-правову характеристику інституцій та органів ЄС.

- Вміти орієнтуватися в законодавчому процесі і механізмах прийняття рішень в ЄС; проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

- Характеризувати стан прав людини і знати правові документи, які використовуються у зв\'язку з цим у країнах-членах ЄС;

- Визначати місце і роль України у взаємовідносинах з ЄС та країнами його членами;

- Пояснювати правовий режим внутрішнього ринку ЄС;

- Мати загальне уявлення про регулювання економіко-правової галузі в країнах-членах ЄС.

Знання основоположних актів Європейського Союзу потрібно юристам, бізнесменам, ученим, працівникам зовнішньополітичної сфери, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться міжнародним та європейським правом.

Методи викладання курсу базуються на використанні евристичного і аксіологічного підходу. Навчальна стратегія спрямована на формування нових знань і відповідних орієнтацій з питань правового регулювання розвитку Співтовариства і Союзу в цілому.

Передбачається проведення лекційних та семінарських занять, самостійне вивчення нормативно-правових актів. У межах курсу передбачені практичні заняття, при проведенні яких використовуються проблемні ситуації, робота з нормативно-правовими матеріалами та літературними джерелами.

<< | >>
Источник: Аракелян М.Р., Василенко Н.Д.. КУРС ЛЕКЦІЙ ПО ПРАВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Друге видання, мінене і доповнене з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 року. Одеса - 2011. 2011

Еще по теме Вступ:

 1. Вступительная статья
 2. Статья 231. Вступление в силу настоящего Федерального закона
 3. Статья 17. Вступлениев силу настоящего Федерального закона
 4. Вступление России в международные финансовые институты
 5. § 4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
 6. 76. Законная сила судебного решения: понятие, свойства, объективные и субъективные пределы. Момент вступления судебного решения в законную силу.
 7. 30. Третьи лица, заявл. самостоятельные требования относительно предмета спора: понятие, порядок вступления в процесс, права и обязанности.
 8. 62.Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
 9. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, вступивших в законную силу.
 10. Законная силасудебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
 11. Статья 131. Преимущественное право вступления в члены жилищного кооператива в случае наследования пая
 12. Вопрос 9. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, сущность и значение.
 13. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу (общая характеристика) в гражданском процессе;
 14. 27. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора.
 15. 3.4.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений (производство в суде кассационной и надзорной инстанциях)
 16. Вступление федерального закона в силу: правовое регулирование и практика
 17. Перспективы вступления Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов в силу
 18. Согласие мужчины и женщины на вступление в брак как предпосылка и условие его заключения
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -