<<
>>

ВСТУП

Сучасні умови розвитку економіки України продукують суспільний запит на ефективну бюджетну політику, здатну здійснити модернізацію на регіональному рівні і, як наслідок, стати запорукою покращення рівня життя людей, незалежно від місця проживання.

В цьому контексті ключовою домінантою ефективності та дієвості соціально-економічної політики територіальних громад є раціонально побудований бюджет, який є фінансовою основою місцевих органів влади. Саме бюджети закріплюють їхню економічну самостійність, активізують господарську діяльність, дають змогу місцевим органам влади розвивати інфраструктуру та розширяти економічний потенціал.

На жаль, доводиться констатувати, що впродовж останніх років бюджетна політика України є вкрай непередбачувана, а бюджетна система стала предметом критики (попри намагання уряду поліпшити управління бюджетним процесом). Незважаючи на жорстку вертикаль минулої влади, багато питань впровадження реформ у бюджетній сфері залишилось відкритими. Перебіг бюджетного процесу на обласному та місцевому рівнях залишається непрозорим, а громада практично усунута від участі у бюджетному процесі, реальні потреби місцевих громад влада ігнорує. В таких умовах особливої актуальності набуває проблема здійснення зовнішнього моніторингу виконання місцевих бюджетів Львівської області та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів, реалізації програмно- цільового методу при формуванні бюджетів, що сприятиме наближенню до високих стандартів «громадських бюджетів», як це є у високорозвинених європейських країнах.

Експерти переконані, що непрозора бюджетна політика на рівні міст дискредитує демократичну систему управління містом, провокує соціальну апатію, що в кінцевому результаті негативно позначається на їх загальному соціальному, економічному та культурному становищі. Тому встановлення громадського контролю та всебічне інформування населення про механізми формування та напрями використання фінансових ресурсів міської громади, сприятимуть підвищенню ефективності управління бюджетними ресурсами.

В умовах суспільно-політичної кризи, яку переживає наша країна, актуалізуються питання формування ефективних місцевих бюджетів, які б враховували реальні погреби громади, а також контроль за прозорим формуванням та використанням бюджетних коштів.

Представлені науково-аналітичні матеріали підготовлені в рамках проекту «Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області», який реалізовується за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження», в межах програми «Громадянське суспільство та належне врядування».

Доцільність вибору міст обласного значення Львівської області в якості об’єкта вивчення обумовлена низкою причин:

по-перше, міста обласного значення є однією з базових одиниць місцевого самоврядування, що визначає їх значну роль у розбудові місцевої демократії;

по-друге, в сучасних умовах в містах сконцентрований соціально- економічний потенціал Львівської області. Як результат - міста є лідерами за обсягами доходів бюджетів та за видатками. Тобто, міста області володіють передумовами для формування «полюсів росту», однак, як правило, доходи бюджету використовуються не для активізації розвитку, а спрямовуються на поточне споживання. Зазначене лише посилює процеси соціально-економічної диференціації міст та інших територій.

по-третє, саме на рівні малих міст сьогодні реалізується низка державних, регіональних та місцевих програм, які слід розглядати як механізм фінансового стимулювання, планування та управління розвитком міст. Це вимагає оцінювання ефективності використання фінансових ресурсів на їх реалізацію та результативності впливу на соціально-економічний розвиток міст.

Сферою практичного використання результатів дослідження є діяльність органів державної влади на різних рівнях, для обґрунтування напрямів бюджетно- податкової і соціально-економічної політики. Науково-аналітичні матеріали розраховані на широке коло фахівців, які займаються практичними проблемами бюджетної політики.

<< | >>
Источник: Сторонянська Ірина Зеновіївна. Громадський моніторинг бюджетів міст обласного значення Львівської області: інформаційно-аналітичне видання /за заг. ред. д.елі., проф. Сторонянської І. 3. - Львів,2014. -123 с.. 2014

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -