<<
>>

ВСТУП

     Метою викладання дисципліни „Гроші та кредит” є формування у студентів теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для фахівця в галузі економіки, бухгалтерського обліку та аудиту, передбачених кваліфікаційною характеристикою відповідних спеціальностей.

     Предметом дисципліни „Гроші та кредит” є  вивчення  сутності, теорій та функцій грошей у ринковій економіці, грошового обороту, грошового ринку, грошових систем, кредиту, валюти і валютних відносин та місця і ролі в економічній системі України НБУ, комерційних банків та міжнародних валютно-кредитних установ.

     Завдання вивчення курсу полягає у формуванні у студентів сучасного економічного світогляду, професійного мислення і спроможності діяти у складному і динамічному ринковому середовищі.

     Вивчення дисципліни „Гроші та кредит” ґрунтується на базових знаннях з макро- і мікроекономіки, економічної теорії, статистики, фінансів, обліку аналізу та інших. Зміст дисципліни „Гроші та кредит” згідно з програмою розкривається у наступних темах:

Сутність і функції грошей.

Грошовий оборот і грошова маса.

Грошовий ринок.

Грошові системи.

Інфляція і грошові реформи.

Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Валютний ринок і валютні системи.

Кредит у ринковій економіці.

Фінансові посередники грошового ринку.

Центральні банки.

Комерційні банки.

     12.Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з

          Україною.

     У процесі вивчення курсу „Гроші та кредит” студентами повинні бути використані закони України, постанови Верховної Ради України, Укази Президента і рішення Кабінету Міністрів України, постанови Правління та інструкції Національного банку України з питань функціонування банківської системи. Для полегшення освоєння дисципліни студентам пропонуються наведені у цьому словнику терміни з дисципліни „Гроші та кредит”.

<< | >>
Источник: Бурковська А.В.. Гроші та кредит. Словник термінів. МИКОЛАЇВ –2008. 2008

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -