<<
>>

Польща

Польща з 1990 p. йде шляхом послідовних економічних перетворень. I весь цей час ведуться дискусії та розробляються різні варіанти децентралізації державного управління і проведення територіальної реформи.

Одночасно робляться виважені й водночас рішучі кроки з підготовки і запровадження нового законодавства про врегулювання регіональних відносин (особливо в частині фінансів, державної підтримки інституційних перетворень). B основному ці законодавчі зміни були спрямовані на підготовку Польщі до вступу у Європейський Союз і не визначали ні самої регіональної політики, ні внутрішніх стратегій розвитку регіонів, ні відносин між секторами економіки.

У 1998 p. було прийнято остаточне рішення про децентралізацію і проведення територіальної реформи. При цьому в ході затвердження Проекту територіальної реформи найбільшу дискусію в польському парламенті (навіть у польському суспільстві) викликали не фінансові питання чи розподіл повноважень, а кількість регіональних утворень на рівні воєводств (провінцій) за європейською класифікацією. Можна вважати, що історичним (у т. ч. й соціально-економічним), культурним чи етнічним аспектам при цьому надавалося більше ваги, ніж суто структурним чи інституційним питанням.

Наприкінці 1998 p. Польща поділялась на 2489 муніципалітетів (з виборчими органами влади) і 49 воєводств під керівництвом представників центрального уряду (воєвод).

3 метою максимального наближення регіональної ієрархічної структури Польщі до прийнятої схеми в ЄС, починаючи з 1 січня 1999 p. в адміністративно-територіальний устрій країни внесено суттєві зміни (мал. 12.1).

Мал. 12.1

Муніципалітети (гміни) (існують з 1990 p.) несуть відповідальність за забезпечення базових повсякденних потреб населення на місцевому рівні. Крім того, вони повною мірою відповідають за місцевий розвиток, у т.

ч. розробку його стратегії, контролюють не менше 17,5 % (за деякими джерелами - до 25 %) суспільних фінансів (в основному субсидії, що виділяються центральними адміністраціями на виконання конкретних завдань місцевого рівня).

Ha сьогодні у Польщі налічується 2 478 гмін. Функції гміни:

- охорона навколишнього середовища;

- розвиток місцевої економіки;

- гмінні дороги, вулиці, мости, площі, організація дорожнього

руху;

- побутове забезпечення (водогони, каналізація, комунальні стоки і відходи, сміттєзвалища, тепло тощо), озеленення, кладовища;

- місцевий громадський транспорт;

- охорона здоров’я;

- соціальна допомога;

- будівництво житла;

- дошкільні заклади;

- середні школи;

- культура, фізична культура, рекреаційні території, спортивні організації;

- торгівля;

- громадський порядок та протипожежна охорона;

- утримання закладів громадського призначення та адміністративних будинків.

Округи (пов’яти) керуються Радою округу (на чолі з головою) і виконавчим органом (на чолі зі старостою). Вони виконують частково допоміжні функції, які не можуть ефективно надаватися гміною. Гміни, що входять до пов’яту, не підлеглі йому.

Всього нараховується 314 пов’ятів та 65 міст на правах пов’ятів, більшість з них має населення понад 100 тис. Функції пов’яту:

• народна освіта;

• підтримка та охорона здоров\'я;

• соціальна допомога, підтримка недієздатних осіб, розвиток сім’ї, проблеми безробіття;

• транспорт і громадські дороги;

• культура та охорона культурних цінностей;

• фізична культура і туризм;

• геодезія, картографія і туризм;

• управління нерухомістю;

• благоустрій територій і нагляд за будівництвом;

• охорона навколишнього середовища і природи, водне господарство, рибальство, лісництво;

• громадський порядок та безпека;

• запобігання надзвичайним ситуаціям;

• охорона прав споживачів;

• утримання закладів громадського призначення та адміністративних об’єктів;

• оборона.

Провінції (воєводства). Законодавчим органом у них є регіональні збори (“сеймики”), які очолює голова. Уряд воєводства очолює голова самоуправління (“маршалок”). Уряд несе повну відповідальність за розробку стратегії та економічний розвиток регіону. Влада на рівні провінції (воєводства) фактично розподіляється між представниками центрального уряду (воєводами) і виборчим органом. Загалом представник центрального уряду несе відповідальність за суспільнуі5езпеку, виконання правових норм і забезпечення законності. Крім заходів правового характеру, остаточний розподіл відповідальності визначається практичними домовленостями (виходячи зі специфіки даного регіону).

Функції воєводства:

- стратегія і політика розвитку воєводства;

- стимулювання економічного розвитку;

- територіальна цілісність;

- розбудова інфраструктури;

- народна освіта, вища освіта;

- охорона здоров’я;

- культура;

- соціальна допомога, політика у сфері розвитку сім’ї, вирішення проблем безробіття;

- модернізація сільських районів;

- охорона навколишнього середовища, водне господарство;

- громадські дороги і транспорт;

- фізична культура і туризм;

- захист прав споживачів;

- громадська безпека.

Країну поділено на 16 воєводств, з яких 4 відносно невеликі, що не мають достатнього економічного потенціалу (за відповідними вимогами ЄС).

Ha думку польських експертів з регіональної політики, воєводства і пов’яти отримали набагато більше нових обов’язків, ніж джерел доходів, що робить державні дотації цілком необхідною, якщо не ключовою умовою їх фінансування. Проте вважається незаперечним позитивним результатом адміністративно-територіальної реформи формування 16-ти економічно сильніших регіонів (на противагу колишнім 49-ти), основу яких складають переважно динамічні в розвитку міські агломерації. Саме така схема децентралізації державної влади і реформи територіальної адміністрації, на думку тих самих експертів, закладає міцну основу для реалізації сучасної комплексної регіональної політики.

12.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Польща:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -