<<
>>

Територіальна реформа в Україні: зауваження та рекомендації з точкн зору польських експертів

Цей матеріал підготовлено в рамках проекту “Експертна підтримка в підготовці правових та суспільних аспектів для ад- міністративно-територіальної\'реформи в Україні”, який реалізується Східно-Європейським демократичним центром та Асоціацією агенцій регіонального розвитку України і фінансується з коштів програми закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Основним підсумком роботи, що привела до появи цього матеріалу-звіту, була спроба оцінити проект адміністративно- територіальної реформи, підготовлений урядом України, зосереджуючи основну увагу на найбільш проблемних сферах, пов’язаних з проектованими змінами в адміністративно-територіальній системі України, та представлення групою польських експертів рекомендацій, що торкаються правових таорганізаційпих нюаисів проектованої реформи.

Під час підготовки цього звіту ми намагалися (наскільки це було можливо) зрозуміти якомога ширший контекст запланованої адміністративно-територіальної реформи. Висловлюючи зауваження, виходили з досвіду упровадження повного територіального самоврядування у Польщі, тобто такого самоврядування, яке відповідає стандартам Європейського Союзу і до якого в різних ролях причетні автори звіту. B тексті ми багато разів звертаємося до цього досвіду не лише тому, що він нам дуже близький, а насамперед тому, що переконані - цей досвід може бути дуже повчальним для реформаторів в Україні. Так, в обох наших країнах - схожі вихідні умови: така сама спадщина курсу на так звану монолітну державну владу, а відповідно, і мета реформ, тобто прагнення до побудови ефективної самоврядної публічної адміністрації, яка підлягає громадському контролю, базується на раціональному територіальному поділі та ефективно виконує якнайширший набір публічних завдань місцевого та регіонального характеру.

Високо оцінюючи змістову підготовку планів змін у системі місцевої та регіональної адміністрації, хотіли б, ураховуючи наш досвід, звернути увагу на певні складнощі та небезпеки, що можуть бути пов’язані з адміністративно-територіальною реформою.

Безумовно, лише сам український уряд, снираючись на знання українських експертів, спроможний адекватно оцінити ситуацію і прийняти остаточне рішення.

Для аналізу було взято проекти трьох нових або доповнених законодавчих актів:

- Проект Закону України „Про України”;

- Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України ”. Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Порівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

Крім цього, в ході аналізу використовувалися й інші напрацю- вання:

1. Проект Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України та супровідні документи до неї.

2. Проект Концепції реформування місцевого самоврядування України та супровідні документи до неї.

3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

4. Конституція України.

5. Бюджетний кодекс України.

14.1.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Територіальна реформа в Україні: зауваження та рекомендації з точкн зору польських експертів:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -