<<
>>

Адміністративно-територіальний поділ України у 1921-1941 pp.

3 установлення більшовицької влади в Україні почалася докорінна зміна адміністративно-територіального устрою. Початок змінам було покладено зі створенням, починаючи з весни 1919 p., у відповідності з положенням Уряду Радянської України про організацію місцевих органів радянської влади і управління від 30.11.1918 p.

та 05.02.1919 p. сільських рад. Сільради створювалися навіть у найменших селах і за станом на початок 1920 p. їхня кількість в Українській Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР) досягла майже 15 000. Зрозуміло, що мотиви до утворення таких органів влади, навіть у найвіддаленіших місцях, були перш за все політичними. Завданням нової влади було завоювання прихильності широких мас населення та втілення в життя політики більшовицької партії. Інші щаблі адміністративного устрою у перші роки великих змін не зазнали. Залишалися, як і за царського режиму, губернії, повіти та волості.

Найпомітнішими змінами у ці часи було утворення Донецької губернії з центром у Бахмуті, яка об’єднала в одному господарсько-адміністративному комплексі фактично усю вугільно- металургійну індустрію Донбасу, та розукрупнення Херсонської губернії шляхом виділення з її складу Одеської. Було утворено також Кременчуцьку та Олександрівську (Запорізьку) губернії, які, проте, проіснували зовсім недовго (до 1922 p.), та Кримську ACPP. Також було утворено низку нових повітів (Полонський, Коростенський, Криворізький, Нікопольський, Первомайський, Жмеринський, Чугуївський, Миколаївський, Шосткинський, Воз- несенський, Генічеський, Великотокмацький) та розукрупнено чимало волостей.

Наприкінці 1922 p. Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (ВУЦВК) прийняв постанову щодо принципів нового адміністративно-територіального поділу Української CPP, а вже 12 квітня 1923 p. іншою своєю постановою скасував повіти й волості, запровадивши новий устрій за схемою: губернія - округа - район - сільрада.

Замість 102-х повітів було утворено 53 округи, а замість 1989-ти волостей - 706 районів. Кількість сільрад було зменшено до 9307-ми. Це був перший етап адміністративно-територіальної реформи, що дозволив значною мірою скоротити апарат місцевих органів влади.

У період з 1923 по 1925 p. тривало подальше удосконалення устрою - зазнавала змін мережа районів і сільрад, змінювалися

межі губерній та округ. Почали створюватися адміністративні одиниці для національних меншин, що компактно заселяли окремі території - сільські й селищні ради та райони. У складі Української CPP було також утворено Молдавську ACPP. B цей же період проводилися зміни у мережі міських поселень. Багато міст і містечок стали селами, а частина робітничих селищ Донбасу й Придніпров’я дістали статус міст.

Спеціальною постановою ВУЦВК від 28.10.1925 p. було скасовано таке означення для найнижчої категорії міських поселень, як містечко. Цю назву було замінено на “селище міського типу” (рос. “поселок городского типа”) - уніфікований термін для території усього Союзу PCP. 3 одного боку, цей словотвір занадто громіздкий, а з іншого, він не враховує національних особливостей таких республік, як, наприклад, Україна чи Білорусь, де, як і в інших слов’янських землях (Польща, Чехія, Словаччина), містечка існували з середньовіччя.

19.02.1925 p. на сесії ВУЦВК прийняв рішення про ліквідацію губерній та перехід на систему врядування центр - округа -район - сільрада. Ліквідацію губерній було завершено у 2-й пол. 1925 p. і з цього моменту в УСРР найвищою адміністративно- територіальною одиницею стала округа. За станом на 1.08.1925 p. територія Української CPP складалася з автономної республіки та 41-ї округи, що поділялися на 680 районів, 10 314 сільрад, 70 міських та 155 селищних рад.

У тому ж році більшу частину Таганрозької і Шахтинської округ від УСРР було передано до РСФРР, натомість Україні передано декілька прикордонних з Росією волостей та частину Путивльського повіту.

Прийнята у 1925 p. система устрою була для тогочасної України майже оптимальною.

Компактні за територією округи, переважна більшість яких виявилася економічно досить самодостатньою, пройшли перевірку життям.

У середині та наприкінці 1920-х років більшовицькою партією було взято курс на індустріалізацію CPCP та колективізацію сільського господарства. Це вимагало норої перебудови управлінського апарату на місцях, про що й було заявлено у квітні 1929 p. на XVI партконференції. Було відзначено, що нове районування вступає у завершальну фазу і в цих умовах важливе місце посідає проблема укріплення районів як вузлових пунктів, де здійснюються директиви партії і радянської влади.

Округова система устрою проіснувала до вересня 1930 p., коли на виконання постанови Президії ЦВК та PHK CPCP ВУЦВК разом із PHK УСРР ліквідував округи, зафіксувавши таким чином перехід на систему центр - район - сільрада (міська, селищна).

3 15.09.1930 p. в УСРР зацроваджувався такий поділ: 1 автономна республіка, 18 міст, що їх було виділено в окремі адміністративні одиниці, які безпосередньо підпорядковувалися центрові, та 484 райони. Протягом 1931 p. 119 районів, як економічно маломіцні, було ліквідовано. Таким чином, в УСРР залишилося 365 районів, які напряму підпорядковувалися центрові.

Життя дуже швидко показало недієвість районів як найвищої ланки адміністративного поділу, тому вже наступного 1932 p. сесія ВУЦВК постановила утворити на території УСРР, крім існуючої автономної Молдавської CPP, 5 областей - Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську та Одеську. Область ставала найвищою ланкою чинного адміністративного поділу. До складу областей увійшли 16 міст, що безпосередньо підпорядковувалися областям, та 431 район. 4 міста та 13 районів Донбасу напряму підпорядковувалися центрові. Згодом, у цьому ж році, було утворено Донецьку та Чернігівську області. Протягом наступних років йшло поступове укрупнення районів та утворення нових міст, що безпосередньо підпорядковувалися обласним органам. У 1937- 1939 pp. було утворено нові області - Полтавську, Житомирську, Кам’янець-Подільську, Миколаївську, Ворошиловградську (з перейменуванням Донецької області на Сталінську), Сумську, Кіровоградську та Запорізьку.

Після приєднання до УРСР Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії було утворено також Волинську, Po- венську, Львівську, Тернопільську, Станіславську, Дрогобицьку, Чернівецьку та Акерманську (пізніше - Ізмаїльську) області. У 1938 p. було переглянуто мережу міських поселень. Чимало сіл та селищ міського типу стали містами, статусу селищ міського типу набули окремі села та робітничі селища.

Західноукраїнські землі, що входили у період між двома світовими війнами до Польщі, поділялися на воєводства (Львівське, Станіславівське, Тернопільське, Волинське, частково Поліське, Люблінське й Білостоцьке), повіти й збірні волості (ґміни). Землі, що були під Румунією (Буковина й частина Бессарабії) - на повіти й громади (волості), Закарпаття в кордонах Чехословаччи- ни обіймало так звану Підкарпатську Русь і поділялося на округи

та громади (общини). 15.03.1939 p. було проголошено незалежність Карпатської України, що проіснувала нетривалий період, до захоплення її хортистською Угорщиною. Карпатська Україна поділялася на 11 округ, округи у свою чергу на громади.

Таблиця 1.13. Адміністративно-територіальний устрій Української CPP

наприкінці 1921 p.

p ✓ ... r-r . Адміністративні ! rr Губернії Повіти Примітки у I центри I г
Волинська губернія_______ м. Житомир
Житомирський_____ м. Житомир______
Ізяславський________ м. Шепетівка______
Коростенський______ м. Коростень______
Новоград-Волинський м.
Новоград Волинський_______
Овруцький_________ м. Овруч_________
Полонський________ м. Полонне_______
Старокостянти- нівський___________ м. Старокостянтинів
Донецька губернія_______ м. Бахмут Утворена в 1920 p.
Бахмутський________ м. Бахмут_________
Гришинський_______ м. Гришине_______
Дебальцівський_____ м. Дебальцеве_____
Луганський_________ м. Луганськ_______
Маріупольський_____ м. Маріуполь_____
Слов’янський_______ м. Слов’янськ_____
Старобільський_____ м. Старобільськ____
Таганрозький_______ м. Таганрог_______
Шахтинський м. Олександрівськ- Грушівський______
Юзівський_________ м.
Юзівка________
Катеринославська губернія_______ м. Катеринослав
Катеринославський м. Катеринослав
Верхньодніпровський м. Верхньодніпровськ
Криворізький_______ м. Кривий Pir_____
Нікопольський______ м. Нікополь_______
Новомосковський___ м. Новомосковськ
Павлоградський_____ м. Павлоград______
Запорізька губернія_______ м. Запоріжжя Утворена в 1920 p.
Запорізький________ м. Запоріжжя_____
Бердянський________ м. Бердянськ______

г s ••• гг • Адміністративні Губернії Повіти ^

* _______________________________________________ центри __________

Примітки
Великотокмацький м. Великий Токмак
Генічеський______ • м. Генічеськ______
Гуляйпільський_____ м.Гуляйполе______
Мелітопольський____ м. Мелітополь_____
Київська губернія м. Київ
Київський__________ м. Київ___________
Білоцерківський____ м. Біла Церква____
Бердичівський______ м. Бердичів_______
Звенигородський____ м. Звенигородка___
Богуславський______ м. Богуслав_______
Липовецький_______ м. Липовець______
Переяславський_____ м. Переяслав______
Радомисльський_____ м. Радомисль_____
Сквирський________ м. Сквира________
Таращанський______ м. Тараща________
Уманський_________ м. Умань_________
Чорнобильський____ м. Чорнобиль_____
Кременчуцька

губернія

м. Кременчук Утворена в 1920 p.
Кременчуцький_____ м. Кременчук_____
Золотоніський______ м. Золотоноша____
Олександрійський___ м. Олександрія____
Хорольський_______ м. Хорол_________
Черкаський_________ м. Черкаси________
Чигиринський______ м. Кам’янка_______
Миколаївська

губернія

м. Миколаїв Херсонську губернію перейменовано на Миколаївську в 1921p.
Миколаївський_____ м. Миколаїв______
Дніпровський_______ м. Олешки________
Єлизаветградський м. Єлизаветград___
Херсонський________ м. Херсон________
Одеська губернія м. Одеса Утворена в 1920 p.
Одеський__________ м. Одеса__________
Балтський__________ м. Балта__________
Вознесенський___ * м. Вознесенськ____
Первомайський_____ м. Первомайськ___
T ираспольський____ м. Тирасполь______
Губернії I-------------------------- -----------------

Повіти

Адміністративні Г1

1 Примітки центри ^

Подільська губернія_______ м. Вінниця
Вінницький________ м. Вінниця_______
Брацлавський_______ м. Брацлав________
Гайсинський_______ м. Гайсин________
Жмеринський______ м. Жмеринка_____
Кам’янецький м. Кам’янець- Подільський______
Летичівський_______ м, Летичів________
Літинський_________ м. Хмільник______
Могилівський______ м. Могилів_______
Ольгопільський_____ м-ко Бершадь_____
Проскурівський_____ м. Проскурів______
Ушицький_________ м. Нова Ушиця____
Ямпільський________ м. Ямпіль________
Полтавська губернія_______ м. Полтава
Полтавський_______ м. Полтава________
Гадяцький_________ м. Гадяч__________
Зінківський________ м. Зіньків________
Кобеляцький_______ м. Кобеляки______
Костянтиноградський м. Костянтиноград
Лохвицький________ м. Лохвиця_______
Лубенський________ м. Лубни_________
Миргородський_____ м. Миргород______
Пирятинський______ м. Пирятин_______
Прилуцький________ м. Прилуки_______
Роменський________ м. Ромен_________
Харківська губернія_______ м. Харків
Харківський________ м. Харків
Богодухівський_____ м. Богодухів______
Валківський________ м. Валки_________
Вовчанський_______ м. Вовчанськ______
Зміївський_________ м. Зміїв__________
Ізюмський_________ м. Ізюм__________
Куп* янський_______ м. Куп’янськ______
Лебединський______ м. Лебедин_______
Охтирський________ м. Охтирка_______
Сумський__________ м. Суми__________
Чугуївський________ м. Чугуїв_________
r ^ ... rj Адміністративні ^

Губернії Повіти г Примітки * центри

Чернігівська губернія________ м. Чернігів
Чернігівський_______ м. Чернігів_______
Борзнянський_______ м. Борзна_________
Глухівський________ м. Глухів_________
Городянський_______ м. Городня_______
Козелецький________ м. Козелець_______
Конотопський______ м. Конотоп_______
Кролевецький м. Кролевець
Ніжинський________ м. Ніжин_________
Новгород-Сіверський м. Новгород- Сіверський_______
Остерський м. Остер
Сосницький м. Сосниця
Шосткинський м. Шостка

Таблиця 1.14. Адміністративно-територіальний устрій Української CPP у 1923 p.

„ ^ .„ ~ Адміністративні „

Губернії Округи Примітки * і і центри !

Волинська губернія________ м. Житомир
Житомирська____ м. Житомир
Коростенська_____ м. Коростень_____
Шепетівська_____ м. Шепетівка
Донецька

губернія________

м. Бахмут
Бахмутська______ м. Бахмут
Луганська м. Луганськ______
Маріупольська м. Маріуполь____
Старобільська м. Старобільськ
Таганрозька______ м. Таганрог______
Шахтинська м. Олександрівськ- Грушівський_____
Юзівська м. Юзівка
Катеринославська губернія________ м. Катеринослав
Катеринославська м. Катеринослав
Бердянська_______ м. Бердянськ_____
Запорізька_______ м. Запоріжжя____
Криворізька м. Кривий Pir
„ ^ ... ^ Адміністративні гт Губернії Округи Примітки * I центри I
Мелітопольська м. Мелітополь
Олександрійська м. Олександрія
Павлоградська___ м. Павлоград_____
Київська

губернія________

м. Київ
Київська________ м. Київ
Малинська м. Малин
Білоцерківська м. Біла Церква
Бердичівська м. Бердичів
Корсунська м. Корсунь
Уманська м. Умань________
Черкаська м. Черкаси
Одеська

губернія________

м. Одеса
Одеська_________ м. Одеса_________
Балтська м. Балта_________
Єлизаветградська м. Єлизаветград
Миколаївська____ м. Миколаїв
Первомайська м. Первомайськ
Херсонська______ м. Херсон
Подільська губернія________ м. Вінниця
Вінницька м. Вінниця
Гайсинська______ м. Гайсин_______
Кам’янецька м. Кам’янець- Подільський_____
Могилівська_____ м. Могилів______
Проскурівська м. Проскурів
Тульчинська м. Тульчин
Полтавська губернія________ м. Полтава
Полтавська______ м. Полтава
Золотоніська_____ м. Золотоноша
Красноградська м. Красноград____
Кременчуцька____ м. Кременчук
Лубенська_______ м. Лубни
Прилуцька м. Прилуки______
Роменська_______ м. Ромен________
Харківська губернія________ м. Харків
Харківська м. Харків________
Богодухівська____ м. Богодухів_____
Губернії ~ : Адміністративні Окриги

_______ ______________ центри

Примітки
Ізюмська м. Ізюм
Куп’янська м. Куп’янськ_____
Сумська_________ м. Суми_________
Чернігівська губернія________ м. Чернігів
Чернігівська м. Чернігів
Конотопська M1 Конотоп
Ніжинська м. Ніжин
Новгород-

Сіверська________

м. Новгород- Сіверський______
Сновська________ м. Сновськ

Таблиця 1.15. Адміністративно-територіальний устрій Української CPP у 1929 p.

Округи Адміністративні центри Примітки
Артемівська___________ м. Артемівськ_________
Бердичівська__________ м. Бердичів___________
Білоцерківська_________ м. Біла Церква
Вінницька_____________ м. Вінниця____________
Волинська____________ м. Житомир___________
Глухівська____________ м. Глухів_____________
Дніпропетровська______ м. Дніпропетровськ____
Запорізька____________ м. Запоріжжя__________
Зінов’ євська__________ м. Зінов’євськ
Ізюмська______________ м. Ізюм_______________
Кам’янецька___________ м. Кам’янець-Подільськ
Київська______________ м. Київ
Конотопська___________ м. Конотоп____________
Коростенська__________ м. Коростень__________
Кременчуцька_________ м. Кременчук
Криворізька___________ м. Кривий Pir_________
Куп’янська____________ м. Куп’янськ__________
Лубенська_____________ м. Лубни
Луганська_____________ м. Луганськ___________
Маріупольська_________ м. Маріуполь__________
Мелітопольська________ м. Мелітополб_________
Миколаївська__________ м. Миколаїв___________
Могилівська___________ м. Могилів____________
Ніжинська____________ м. Ніжин_____________
Одеська_______________ м. Одеса______________
Первомайська_________ м. Первомайськ________

Продовженнятабл. 1.15

Округи Адміністративні центри Примітки
Полтавська м. Полтава
Прилуцька____________ м. Прилуки
Проскурівська м. Проскурів______ *
Роменська м. Ромен
Сталінська м. Сталіне_____________
Старобільська м. Старобільськ
Сумська м. Суми
Тульчинська м. Тульчин
Уманська м. Умань
Харківська м. Харків
Херсонська м. Херсон
Чернігівська м. Чернігів
Шевченківська м. Черкаси
Шепетівська м. Шепетівка
Молдавська ACPP м. Тирасполь

Таблиця 1.16. Параметри адміністративно-територіальних одиниць на українських землях у складі Польщі (на 1931 p.)

Адміністра- ; Кількість Кратність

тивно- і АТОза АТОза Площа, територіальні і воєвод- воєвод- тис. км2 одиниці I ствами ствами

Індекси

Кількість napcL4empie

населення, I і ”

1 rmir nriti t кількість тис. OCiO площаі

^ населення

Подільське

воєводство:

36,668 1131,7 1,29 0,36
повіти 9 1 4,07 125,7 3,88 1,09
гміни 79 9 0,46 14,32 4,18 1,15
Волинське

воєводство:

35,734 2084,8 1,26 0,67
повіти 11 1 3,25 189,5 3,10 1,64
гміни 103 9 0,35 20,2 3,18 1,63
Львівське

воєводство:

28,408 3127,4 _i_____ 1
повіти 27 1 1,05 115,8 _J_____ 1
гміни 252 9 0,11 12,4 1 1
Тернопільське

воєводство:

16,533 1604 1 1
повіти____ 17 1 0,97 94,35 0,92 0,81
гміни 169 10 0,097 9,49 0,88 0,76
Станіславське

воєводство:

16,894 1476,5 0,59 0,47
повіти 12 1 1,4 123 1,33 1,06
гміни_____ 119 10 0,14 12,4 1,27 1

Таблиця 1.17. Адміністративно-територіальний устрій українських земель наприкінці 1937 p.

а) УкраїнськаРСР

Області Адміністративні центри Примітки
Вінницька м. Вінниця.__________________
Дніпропетровська м. Дніпропетровськ
Донецька м. Сталіне
Житомирська м. Житомир
Кам’янець-Подільська м. Кам’янець-Подільський
Київська м. Київ
Миколаївська м. Миколаїв
Одеська м. Одеса
Полтавська м. Полтава
Харківська м. Харків
Чернігівська м. Чернігів
Молдавська APCP м. Тирасполь

б) Польща

Воєводства Адміністративні центри Примітки
Волинське м. Луцьк
Львівське м. Львів
Тернопільське м. Тернопіль
Станіславське м. Станіслав
Поліське (частина) м. Берестя (Брест-над-Бугом)
Люблінське (частина)
Білостоцьке (частина)

в) Румунія

Повіти Адміністративні центри Примітки
Чернівецький_______ м. Чернівці___________
Хотинський________ м. Хотин_____________
Сторожинецький м. Сторожинець
Радівецький (частина)
Аккерманський_____ м. Аккерман__________
Ізмаїльський м. Ізмаїл_____________

г) Чехословаччина

Краї I Адміністративні центри Примітки
Підкарпатська Русь м. Ужгород

1.8.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме Адміністративно-територіальний поділ України у 1921-1941 pp.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -